Comitetul Sindical Pan-European (Perc) – Mesaj pentru ziua de 8 Martie

Realizarea egalității de gen și împuternicirea femeilor și fetelor – cea mai mare provocare pentru drepturile omului din lumea noastră!

Ziua Internațională a Femeii este un moment pentru a reflecta asupra progreselor înregistrate, a cere schimbări și a sărbători acte de curaj și hotărâre ale femeilor obișnuite care au jucat un rol extraordinar în istoria țărilor și comunităților lor.
Activismul și advocacy-ul generațiilor de femei au dat roade. În școli există mai multe fete decât oricând; mai multe femei presteaza muncă remunerată și detin roluri principale în sectorul privat, în mediul academic, în politică și în organizațiile internaționale.
Dar continuă sa existe obstacole serioase dacă discutăm despre dezechilibrele istorice de putere care stau la baza discriminării și exploatării. Mai mult de un miliard de femei din întreaga lume nu dispun de protecție juridică împotriva violenței sexuale domestice. Diferența globală de remunerare între femei și bărbați este de 23%, ajungând la 40% în zonele rurale, iar munca neremunerată efectuată de multe femei nu este recunoscută. Reprezentarea femeilor în parlamentele naționale este, în medie, mai mică de un sfert din efectivele acestora, iar în sălile de consiliu este chiar mai mică.
Situația actuală a pieței forței de muncă și a bunăstării în întreaga Europă este îngrijorătoare, deoarece reformele recente ale autorităților naționale au condus și ar putea continua să ducă la reducerea finanțării publice și la diminuarea dialogului social.
Precaritatea și insecuritatea la locul de muncă sunt două premise pentru extinderea inegalităților de gen în societate, în ansamblu: femeile sunt în continuare plătite mai puțin decât bărbații; diferența de remunerare între femei și bărbați nu s-a redus în ultimii ani; în ciuda nivelului ridicat de educație, pozițiile decizionale la nivel politic și economic sunt în mod predominant deținute de bărbați; plafoanele din sticlă împiedică femeile să crească in ierarhia locului de munca; pereți de sticlă separă femeile de anumite locuri de muncă; femeile nu sunt suficient reprezentate în pozițiile decizionale în sindicate; persista violența domestica și violența la locul de muncă; persista stereotipurile și diferențele de gen, inegalitățile de gen în educație; femeile migrante au mai puține oportunități și resurse și se confruntă cu o discriminare multiplă; femeile în vârstă prezintă un risc mai mare de sărăcie.
Prin urmare, este esențial să acționăm pentru a face ca egalitatea între femei și bărbați să devină o prioritate reală, nu una retorică.
În acest moment crucial pentru drepturile femeilor, este timpul ca bărbații să stea alaturi de femei, să le asculte și să învețe de la ele. Transparența și responsabilitatea sunt esențiale pentru ca femeile să-și atingă întregul potențial și să ne sprijine pe noi toți, în comunitățile, societățile și economiile noastre.
Ultima reuniune a Comitetului femeilor din cadrul PERC a decis să sprijine campania ITUC privind combaterea violenței la locul de muncă și campania ETUC privind echilibrul vieții profesionale. Activitățile au loc în toată regiunea PERC, în favoarea drepturilor femeii.

Vă dorim cu toții o Zi fericită a femeii și o mulțime de succes în activitățile dvs.!

Comitetul femeilor PERC

Mesajul CNSLR-FRATIA cu ocazia Zilei de 8 martie – Ziua Internațională a Femeii

Ziua internationala a Femeii, reprezinta un nou prilej pentru CNSLR- FRATIA de a-si reafirma sustinerea pentru egalitatea si drepturile femeilor.
Mai mult de o treime dintre femeile din lume sunt victime ale violenței la locul de muncă, la domiciliu sau în comunitate, iar adoptarea de măsuri la locul de muncă este esențială pentru abordarea sistematică a acestor probleme.

In aceste conditii, avand in vedere faptul ca următoarea Conferință Internațională a Muncii, din iunie 2018, va include pe agenda de lucru o discuție privind elaborarea standardelor privind violența împotriva femeilor și bărbaților la locul de muncă, CNSLR- FRATIA considera esențială sprijinirea unui instrument juridic internațional puternic, pentru eliminarea violenței împotriva femeilor la locul de muncă; astfel, CNSLR- FRATIA, alaturi de organizatiile membre ale Conderatiei Internationale a Sindicatelor, sustine adoptarea unei conventii OIM, insotita de o recomandare cu privire la “ Violenta si hartuirea impotriva femeilor si barbatilor la locul de munca”, punand accent pe dimensiunea de gen.

Pe de alta parte, reconcilierea vieții profesionale, familiale și private este unul dintre domeniile în care trebuie să acționăm urgent. Impreuna cu sindicaliștii din întreaga Europă, cerem în unanimitate adoptarea rapidă a proiectului de directivă europeană privind echilibrul dintre viața profesionala și cea privata, care va oferi o oportunitate unică de îmbunătățire, în mod semnificativ, a vieții femeilor care lucrează.

CNSLR – FRATIA își reînnoiește angajamentul de a realiza o egalitate reală între femei și bărbați; insistăm ca diferența de remunerare dintre între bărbați și femei sa fie eliminata, și ca angajatorii sa colaboreze cu sindicatele pentru a pune capăt discriminării salariale la toate locurile de muncă și în toate sectoarele. Vom continua să actionam pentru ca femeile sa fie mai bine reprezentate in posturi de conducere, inclusiv în mișcarea sindicală.

Reafirmăm că negocierile dintre angajatori și sindicate au o importanță crucială pentru obținerea remunerării egale și pentru eliminarea discriminarii, hărțuirii și violenței pe motive de sex la locul de muncă. Contractele colective care pun în aplicare sisteme și proceduri de abordare a inegalității dintre femei și bărbați ar trebui să fie generalizate în toate sectoarele economice.
Ziua de 8 martie, imi ofera placuta ocazie de a transmite tuturor membrelor confederatiei, colegelor si colaboratoarelor noastre, alese ganduri de recunostinta pentru implicarea si activitatea lor, care contribuie la realizarea unei societati mai juste, mai pasnice si mai echilibrate!

Continuati sa va aratati forta de a transforma ideile in actiuni, si de a face din visuri, realitati!

Opriti jaful asupra salariilor!

Numai în 2017, fiecare lucrător a suferit o pierdere a salariului de 1764 de euro din cauza lăcomiei acționarilor

Conform calculelor Confederației Europene a Sindicatelor (CES), daca ponderea salariilor în PIB ar fi fost aceeași ca și cea la începutul anilor 1990, lucrătorii din UE ar fi câștigat, în medie, 1764 € în plus, doar in 2017!
Ponderea salariilor în PIB a scăzut, incepand cu mijlocul anilor 1970. Salariile au reprezentat 72% din PIB-ul UE în 1975 și au scăzut sub 63%, în 2017.

Calculand evolutia salariului pe baza unei cote salariale stabilite la un nivel foarte moderat de 66% din PIB (nivelul atins în UE la începutul anului 1990), obținem un supliment salarial mediu de 1764 € de care ar fi putut beneficia toți lucrătorii din UE.
Cifra corespunzătoare pentru fiecare țară în parte este diferita, respectiv 4107 € pentru Republica Cehă, 2777 € pentru Polonia, 2169 € pentru Germania, 2806 € pentru Spania, Italia 3354€ pentru Italia, 2122 € pentru Ungaria și 1890 € pentru Portugalia.
CES nu a calculat suma totală a salariilor astfel pierdute de la începutul anilor 1990, dar această cifră ar fi, evident, considerabilă.

Este pur si simplu furt„, spune Esther Lynch, Secretar Confederal al CES. „Bogații devin mai bogați în detrimentul oamenilor care depind de salariile lor pentru a trăi. Companiile păstrează o cotă mai mare din profiturile lor în detrimentul salariilor. Nu ar fi atât de rău dacă aceste profituri ar fi reinvestite în întreprindere și în formarea lucrătorilor, dar observăm că ponderea investițiilor în PIB a scăzut, de asemenea. 

Sindicatele ar avea toate motivele să ceară creșteri salariale suplimentare pentru a compensa pierderea unei părți echitabile din averea pe care muncitorii au ajutat să o producă. Vor apărea cu siguranță întrebări cu privire la cota de salarizare în diferite sectoare, precum și în companii individuale. 

„Europa are nevoie de creșteri salariale pentru a reduce inegalitățile și a stimula creșterea economică. În timp ce cei bogați își plasează banii în bancă, lucrătorii își cheltuiesc banii pe bunuri și servicii care aduc beneficii intreprinderilor și creează locuri de muncă. „
„Factorii de decizie și economiștii de multe ori se ingrijoreaza cu privire la costurile forței de muncă, dar timp de cel puțin 25 de ani, problema reală este costul capitalului: suma plătită acționarilor. Răspunsul la această situație este relansarea negocierilor colective pentru salarii mai corecte. „