Lansarea programului Confederatiei Europene a Sindicatelor, pentru alegerile europene, din luna mai 2019

Alegerile europene – o Europă mai echitabilă pentru lucrători

Alegerile europene  din 23-26 mai 2019 vor fi decisive pentru cei care lucrează.
Noul Parlament European poate fie să facă din Uniunea Europeana un loc mai bun, sau să submineze cooperarea europeană construită de-a lungul multor ani.
Rezultatul alegerilor europene din luna mai va fi crucial pentru direcția viitoare a Uniunii Europene, iar sindicatele joacă un rol activ în campanie.

Azi, 26 februarie, Confederatia Europeana a Sindicatelor lansează programul electoral convenit de cele  90 de organizatii sindicale nationale afiliate, reprezentand 45 de milioane de lucratori; programul  invită toți cetatenii să voteze la alegerile europene, și să voteze pentru partidele  și candidații care susțin cererile sindicale,  pentru o Europă mai echitabilă pentru lucrători.

In program, se afirma că „o Europă mai echitabilă pentru lucrători este posibilă” și ar trebui să se bazeze pe:

  • democrație și justiție socială
  • locuri de muncă de calitate și salarii mai mari
  • tranziții sociale echitabile către o economie cu emisii reduse de carbon și catre economia digitala.

Propunerile specifice includ:

  • noi politici economice pentru stimularea creșterii economice care să aducă beneficii tuturor, inclusiv relansarea investițiilor publice;
  • implementarea integrală a „Pilonului european al drepturilor sociale„, inclusiv dreptul la educație de calitate și învățare de-a lungul vieții, sănătate și siguranță la locul de muncă, locuri de muncă sigure, egalitatea de gen și servicii publice de bună calitate;
  • legislația UE și  legislația naționala care să permită angajatorilor și sindicatelor să încheie  acorduri colective de creștere a salariilor și de obținere a unor standarde mai bune de viaţă și de muncă pentru toți;
  • munca de aceeași valoare  trebuie plătita la fel în întreaga Europă, în sectoarele de activitate și in mod egal, pentru femei și bărbați;
  • gestionarea tranzițiilor către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și economia digitala, inclusiv o nouă politică industrială a UE pentru a crea noi locuri de muncă și oportunități.