Acțiune comună la nivel de tineret, între CNSLR – Frăţia și Blocul Național Sindical la Gdansk, Polonia

21-23 martie 2022 – Workshopul „Regional workshop on Just Transition, Trade Union involvement, Collective Bargaining and Social Dialogue in Bulgaria, Croatia, Romania and Slovenia”

În perioada 7-19 iunie se desfășoară cea de-a 109-a sesiune a Conferinței anuale a Organizației Internaționale a Muncii

CNSLR Frăția, filiala Brăila, a marcat Ziua Culturii Naționale la statuia lui Mihai Eminescu din centrul orașului

CNSLR Frăția a inițiat în calitate de partener proiectul internațional “Defining Trade Unions to YOUth”

In perioada 13-15 februarie 2020, la Seixal, s-a desfasurat cel de-al 14-lea Congres al Confederatiei Generale a Lucratorilor din Portugalia (CGTP-IN)

Guvernanța economiei digitale: rolul crucial al dialogului social prin CES-IS

In perioada de 9-11 octombrie 2019, s-a desfasurat Adunarea Generala a Asociației Internaționale a Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor Similare (AICESIS), urmata  de Conferința Internațională OIM-AICESIS-CES România, cu tema „Guvernanța economiei digitale: rolul crucial al dialogului social prin CES-IS.

Din partea confederatiei noastre, la aceste evenimente a participat doamna Florentina Enache, sef Departament Relatii Internationale.

Adunarea Generală a AICESIS a marcat încheierea mandatului președintiei rotative a Romaniei la  AICESIS, care a fost detinuta de dl. Iacob Baciu , presedintele Consiliului Economic si Social din Romania, pe perioada 2017-2019.

În deschiderea Adunării Generale a AICESIS, domnul Iacob Baciu a prezentat succinct activitatea desfasurată in perioada mandatului său, subliniid faptul că toate activitatile au avut drept scop dezvoltarea dialogului social ca principal instrument de informare, consultare, negociere între partenerii sociali, în relația cu patronatele și guvernul pentru elaborarea și promovarea unei legislații a muncii echitabile, decente, care să asigure predictibilitate în dezvoltarea carierei profesionale, protecție socială, crearea de locuri de muncă și păstrarea celor existente, eradicarea sărăciei și a inechităților sociale, incluziunea socială, prosperitate.

A mentionat de asemenea, implicarea deosebita a  membrilor asociației  în  lupta pentru susținerea democrației sustenabile, dezvoltarea democrației participative și contribuția acestora la prosperitatea și dezvoltarea economică a populației, în conformitate cu principiile Națiunilor Unite și cu Declarația Universală a Drepturilor Omului.

O directie importanta a activitatii AICESIS din aceasta perioada a reprezentat-o consolidarea colaborării cu institutia Comitetului Economic și Social European, în vederea corelării acțiunilor pentru realizarea scopurilor celor două organizații, informarea reciprocă cu privire la temele de interes comun si  organizarea  unor activități comune; toate aceste actiuni au avut la baza ideea că  ca dialogul social trebuie să reprezinte mijlocul prin intermediul căruia se reduc inechitățile, se impun relații de muncă corecte şi se asigură prosperitatea și siguranța populației.

Tema presedintiei României la AICESIS a reprezentat-o “Impactul revoluției digitale asupra viitorului omenirii”, avand in vedere faptul că revoluția digitală devine din ce în ce mai prezentă și anunță schimbări majore în plan economic și social. Vechile meserii sunt amenințate cu dispariția, noile locuri de muncă vor fi populate cu roboți și mai puțini oameni, relațiile de muncă vor fi afectate. Mulți vorbesc de beneficiile pe care era digitală le va aduce, mai mulți însă sunt îngrijorați că schimbările ne vor lua pe nepregătite.

Este o temă care  solicită clarificări cu privire la viitorul muncii, iar tinerii par a fi din ce in ce mai afectati de aceste schimbari. La nivel european sunt peste cinci milioane de șomeri în rândul tinerilor. Este o situație ingrijoratoare și trebuie sa se actioneze in continuare pentru a  identifica soluții imediate: corelarea formării inițiale cu cerințele de pe piața muncii, actualizarea calificărilor realizate în universități pentru meseriile viitorului, compensarea lipsa experienței adesea invocată la angajarea tinerilor, cu valorificarea entuziasmului, a imaginației, a interesului pentru nou manifestate de tineri, sunt doar cateva dintre ideile lansate cu ocazia dezbaterilor AICESIS, in perioada celor 2 ani.

Pe de alta parte, în aceasta perioadă a mandatului României la presedintie, AICESIS a reiterat  autorităților statale și internaționale necesitatea elaborării de norme clare cu privire la accesul la date, utilizarea, transmiterea de informații și verificarea acestora, reglementări clare cu privire la limitele supravegherilor și împrejurările în care acestea pot fi făcute, reglementări clare cu privire la nivelul și amploarea folosirii digitalizării în viața publică, viața privată, economie, administrație sau în domeniul militar și al siguranței.

S-a mentionat  necesitatea unei permanente  evaluari a impactului  pe piața muncii, în contextul digitalizării generalizate. Meseriile tradiționale dispar fiind înlocuite de altele automatizate și executate de către roboți. În acest context șomajul crește amenințător, lucrătorii vor avea o singură alternativă, recalificarea, care costă și este mai greu de realizat pentru persoanele de peste 50 de ani. Relațiile de muncă  sufera deja schimbari semnificative prin  folosirea tehnologiilor informatice și înlocuirea activitatilor cu programe digitale . Toate aceste aspecte au determinat ca AICESIS sa faca apel la decidenții politici, sindicate, organizații neguvernamentale, patronate, specialiști din toate domeniile, oameni de știință  să coopereze pentru ca impactul revoluției digitale asupra viitorului omenirii să fie unul benefic oamenilor, sigur, protejat, controlabil, reglabil, ușor de corectat și orientat spre valorile umanității: solidaritate, pace, toleranță, civism.

Un alt aspect important al presedintiei României la AICESIS l-a reprezentat semnarea unui accord de colaborare cu Organizatia Internationala a Muncii, care are drept  obiectiv global comun cooperarea asupra următoarelor teme: dialogul social și tripartismul, dialogul civil, agenda muncii decente cu cei patru piloni (principiile și drepturile fundamentale ale muncii, ocuparea forței de muncă, protecția socială și dialogul social), dezvoltarea democrației participative, programul de dezvoltare durabilă 2030 și obiectivele de dezvoltare durabilă, precum și dimensiunea socială a globalizării și viitorul muncii.

Adunarea generala s-a incheiat prin preluarea presedintiei rotative a AICESIS de către Coasta de Fildeş, in persoana domnului Koffi Charles Dibi.

Conferința Internațională OIM-AICESIS-CES România, cu tema „Guvernanța economiei digitale: rolul crucial al dialogului social prin CES-IS a reprezentat prilejul unui schimb de bune practici și informații asupra revoluției digitale și impactului acesteia asupra societății actuale. Dezbaterile s-au aplecat asupra câtorva aspecte importante pentru societate, legate de automatizare, formarea profesională, adaptarea sistemului de învățământ, riscul creșterii inegalităților și rolul dialogului social.

 

”Together at Work” (Împreună la locul de muncă), campania lansată de IndustriAll Europe

Pe data de 26 septembrie 2019, la Bruxelles, IndustriAll Europe a  lansat campania  „Together at Work”, o campanie pentru a demonstra impactul pozitiv al negocierilor colective în asigurarea unei vieți mai bune pentru salariați; la eveniment au participat reprezentanți ai Comisiei Europene, ai Președinției finlandeze, eurodeputați și ai asociațiilor patronale europene.

Domnul Florin Bercea, prim-vicepresedinte CNSLR- FRATIA si presedintele  FSLI Petrom  a participat la acest eveniment, fiind unul dintre  invitaţii la panelul de dezbateri referitoare la importanţa negocierilor colective; în luarea sa de cuvânt, a subliniat  dificultăţile întâmpinate la nivel naţional în derularea negocierilor colective si a consecinţelor acestora  asupra  nivelului de viaţă a salariaţilor din ţara noastră.


 

  • Campania se va desfășura în perioada septembrie 2019 – martie 2020, și se adresează salariaților în general, concentrându-se în special pe femei, tineri și cei aflați în locuri de muncă precare. De asemenea, va căuta să influențeze și angajatorii și politicineii.
  • Vrem să promovăm beneficiile negocierilor colective în Europa, pentru salariați, dar și pentru economie și pentru întreaga societate”, a explicat  Luc Triangle, Secretarul General al IndustriAll  Europe, „în special într-un moment în care noua Comisie a exprimat dorința de a reintroduce negocierile colective pe agenda europeană”

Printre motivele pentru care IndustriAll Europe lansează această campanie, se numără întărirea negocierilor colective pentru creșterea salariilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă.

Luc Triangle, Secretarul General al industriAll Europe, a spus:

În ultimele decenii, structurile negocierilor colective au fost erodate în toată Europa. În urma crizei economice începute în 2008, negocierile colective au fost atacate în mod intenționat, atât de către guvernele naționale, cât și de către instituțiile europene, cu scopul de a reduce salariile și a restabili profitabilitatea. Creșterea numărului contractelor individuale a lăsat mulți salariați în imposibilitatea de a se apăra și a dus la creșterea muncii precare și a sărăciei în muncă.”

 „Astfel s-a produs un cerc vicios în care acoperirea redusă a contractelor colective subminează puterea salariaților de a acționa împreună prin intermediul sindicatelor, pentru a îmbunătăți condițiile tuturor salariaților din societate. De asemenea, coeziunea socială este erodată și viitorul sistemelor noastre de securitate socială este amenințat, deoarece salariații nu își mai pot permite, iar angajatorii nu mai trebuie, să contribuie suficient pentru a asigura o protecție adecvată.”

 „Campania va demonstra în mod clar avantajele pentru salariați, pentru angajatori și pentru întreaga societate ale unui model de relații la locul de muncă bazat pe negocieri colective. Acest model presupune sindicate puternice și angajatori dispuși să stea la masa de negocieri. Campania Together at Work va arăta direcţia și va identifica măsurile necesare pentru susținerea negocierilor colective.”

Manfred Anderle, președintele Comitetului pentru negocieri colective și politici sociale al IndustriAll Europe, a mentionat:

Obiectivul principal al campaniei este de a demonstra impactul pozitiv al negocierii colective asupra calității vieții, a stabilității economice și a coeziunii sociale. În fiecare lună, ne vom concentra pe un set diferit de mesaje adresate salariaților, angajatorilor, tinerilor și altora. Spunând povești reale despre salariați, luptele lor și meseriile lor, sperăm să evidențiem beneficiile concrete pe care sindicatele le aduc prin negocieri cu angajatorii.”

Aceste mesaje vor fi difuzate de toate cele 181 de sindicate afiliate la industriAll Europe din 38 de țări europene – reprezentând 7 milioane de bărbați și femei care lucrează pentru lanțurile de aprovizionare din sectoarele de producție, minerit și energie din Europa – printr-o combinație de materiale video și scrise pentru a fi utilizate în acțiuni la locul de muncă și în reţelele social media.

Mai multe informatii gasiti pe web site –ul campaniei “ Together at work “ : https://togetheratwork.eu/

Mai jos găsiti comunicatul de presa post eveniment, fotografii de la eveniment , precum și  materiale social media utilizate în cadrul campaniei.