Conferinţa Finala – Proiect “Danube@work: Partenerii sociali pentru munca digitală echitabilă”

Pe data de 12 noiembrie 2019 ,la Viena,  s-a desfasurat conferinţa de inchidere a proiectului  Proiect  Danube@work: Partenerii sociali pentru munca digitală echitabilă .

Proiectul a fost  implementat în perioada 01.01.2017-31.12.2019, de confederații sindicale si patronale din Austria, Bulgaria, România și Serbia: Federația sindicală austriacă (ÖGB), Confederația Sindicatelor Independente din Bulgaria (CITUB), Confederația Sindicatelor Libere din România (CNSLR-FRATIA), Confederația Sindicatelor Autonome din Serbia (CATUS), Confederația Sindicatelor Nezavisnost (TUC Nezavisnost), Serbia, Asociația Bulgară pentru Managementul Poporului (BAUH), Uniunea Generală a Industriștilor din România (UGIR), Asociația Angajatorilor din Serbia (SAE).

Obiectivul acestei conferinţe a fost acela de a  face bilantul activitatii desfasurate in cadrul proiectului. Conferinţa s-a bucurat de prezenţa a peste 40 participanţi şi a reunit reprezentanți ai organizatiilor sindicale, patronale si ai autoritatilor publice, din Austria, Bulgaria, Romania si Serbia. Din România, au mai participat un reprezentant al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si un reprezentant al UGIR.

Participarea CNSLR- FRATIA in proiectul Danube@work a determinat   constientizarea membrilor nostri cu privire la provocarile si impactul digitalizarii asupra pietei fortei de munca .

Activitatile desfasurate in cadrul proiectului au oferit oportunitatea de a  dezbate contextul si consecintele digitalizarii cu un public cat mai larg, reprezentand diferite domenii de activitate, care sunt deja afectate de introducerea tehnologiilor de vârf : sănătate, învătământ, energie,  industrie, administratie publica.

Rezultatele proiectului in Romania, le putem sintetiza dupa cum urmeaza:

  • Cele doua conferinte nationale organizate de confederatia noastra, au reunit in jur de 130 participati– reprezentanți ai organizatiilor sindicale si patronale, autoritati locale, precum si reprezentanti ai organizațiilor non-guvernamentale. Prezentarile facute de expertii invitati la aceste eveniment au determinat dezbateri legate de viitorul muncii si s-a evidentiat necesitatea consolidării colaborării instituționale pentru armonizarea intervențiilor acestora fata de provocarile reprezentate de digitalizare, care determina schimbări majore pe piata fortei de munca.

Prezenţa reprezentantilor autoritatilor publice, a organizatiilor patronale si ai reprezentantilor ONG-urile  a fost utilă, tinând cont de nevoia de a avea un dialog social permanent, deschis, bazat pe incredere si recunoasterea expertizelor părţilor implicate.

  • Cele 2 seminarii de formare au tratat aspecte concrete legate de fenomenul digitalizarii, impactului asupra condițiilor de muncă, negocierea contractelor collective de munca si   provocările sindicatelor. Seminariile au oferit celor 40 de participanti  posibilitatea de a avea  o mai bună înțelegere a fenomenului digitalizării, experiența sindicală din alte țări; schimb de experiență și cunoștințe pentru a înțelege ce reprezintă cu adevărat digitalizarea și impactul acesteia asupra sectoarelor de activitate din care provin  ; care sunt locurile de muncă afectate și ce alte locuri de muncă vor apărea; modul în care relațiile de muncă vor fi influențate; să cunoască situația actuală și perspectiva, să reflecte la provocările cu care se confruntă sindicatele, să cunoască situația din alte țări, să înțeleagă problemele și să definească obiective și planuri de acțiune pentru viitor.
  • Vizita de lucru organizata in cadrul proiectului a reprezentat un schimb de experienta benefic  intre  sindicaliști din Căile Ferate Române și cele Austrice. Participantii au comparat practicile dialogului social și negocierile colective,au discutat despre provocările prezentate de digitalizare în sectorul feroviar  si despre sistemul de relații industriale din Austria.
  • Studiul realizat in cadrul proiectului : Digitalizarea lumii muncii – impactul asupra sectoarelor cheie din Bulgaria, România, Serbia și Austria prin care s-a analizat impactul digitalizarii asupra angajatilor in aspectele fundamentate (schimbarea locurilor de munca, atitudine, satifactie) si nevoia de instruire specifica in vederea adaptarilor necesare pe care le presupun schimbarile generate de introducerea si utilizarea echipamentelor, tehnologiilor si procedurilor digitale.
  • Promovarea proiectului pe site-ul CSNLR – Fratia, precum si pe retelele de socializare, a creat cadrul informarii membrilor confederatiei noastre , despre consecintele digitalizarii asupra fortei de munca.
  • Cooperarea internationala avuta in cadrul acestui proiect, cu organizatiile sindicale din Austria , Bulgaria si Serbia, a demonstrat inca o data similitudinea preocuparilor sindicatelor precum si importanta solidaritatii, a dialogului si permanentului schimb de bune practici.

Participarea CNSLR- FRATIA ca partener in cadrul acestui proiect a contribuit la identificarea actiunilor care trebuiesa faca parte din planul de actiune in perioada imediat urmatoare :

  • Negocieri pentru normalizarea timpului de muncă și de odihnă, salarii, păstrarea condițiilor de muncă sigure, asigurări sociale și de sănătate, menținerea locurilor de muncă tradiționale, atragerea de noi membri de sindicat; menținerea solidarității,  asigurarea unei conversii profesionale adaptata digitalizării.
  • Informare, campanii de conștientizare privind efectele digitalizării; dezvoltarea competențelor reprezentanților sindicali, specifice noului context; dezvoltarea dialogului social tripartit și a dialogului social la toate nivelurile pentru a stabili soluții specifice în contextul digitalizării; grupuri de lucru de experți pentru a găsi soluții specific.
  • Implicarea si cooperarea cu federații și confederații, organizații sindicale internaționale cu care avem relații de colaborare; Instituții publice precum Inspecția Muncii, Institutul Național de Cercetare Științifică în Muncă și Protecția Socială, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale; cooperarea cu mass-media, autoritățile centrale și locale, organizațiile patronale.