Față de ameninţarea COVID-19, este urgent să se adopte planuri de redresare economică și acțiuni care vizează locul de muncă

|

Declarație comună a Consiliului Global Unions (CGU)

Răspândirea rapidă a virusului SARS-CoV-2 și a bolii COVID-19 necesită un răspuns global urgent pentru protejarea sănătății și stimularea economiei. Guvernele și angajatorii trebuie să acționeze pentru protejarea lucrătorilor și prevenirea  transmiterii  bolii la locul de muncă.

Fondul Monetar Internațional (FMI) a avertizat că COVID-19 este probabil să provoace un colaps economic similar cu cel al recesiunii din 2008. A devenit evident că guvernele trebuie să acționeze în mod concertat și prin instituții multilaterale, dacă vor consolidarea economiei și menținerea forței de muncă active. Economia globală are nevoie de o redresare economică care presupune economia reală, lucrătorii și întreprinderile mici și care sa dea prioritate  forței de muncă,  mijloacelor de trai și comunităților. Este esențial să se susțina veniturile tuturor lucrătorilor, inclusiv ale celor care lucrează cu fracțiune de normă, migranților, nerezidenților, lucratorilor precari, micilor locuri de muncă informale.

Lucratorii sunt pe prima linie a impactului crizei Coronavirus COVID-19, din punct de vedere economic, social și a impactului asupra sănătății. Daca nu vor fi protejati,  nu va face decât să crească viteza de răspândire a bolii. Trebuie luate măsuri speciale pentru extinderea imediată a dreptului la concediu medical plătit lucrătorilor care nu îl iau în prezent, precum și îmbunătătirea acoperirii acolo unde există, asigurând în același timp condițiile de muncă și modalitățile care oferă protecție.

Lucrătorii ale căror locuri de muncă sunt supuse platformelor comerciale ar trebui să aibă acces la o protecție socială și compensare din fonduri finanțate prin platformele comerciale.

Lumea se confruntă cu o criză imediată care este probabil să ajungă la o scară critică. Răspândirea virusului în cele mai sărace țări, unde infrastructura și canalizarea sunt inadecvate, ar putea avea consecințe catastrofale pentru sute de milioane de persoane. În plus, tensiunile considerabile  determinate de COVID-19 asupra sistemelor de sănătate este probabil să creeze noi provocări de sănătate publică.

Dacă este adevărat că lucrătorii din toate sectoarele sunt expuși riscurilor,  lucrătorii din sectorul sănătății și îngrijirii  stau la baza majorității eforturilor de atenuare și tratament. În multe țări, finanțarea  insuficientă pentru îngrijirea sănătății este insuficientă și chiar acolo unde  sistemele de sănătate sunt printre cele mai bune, , impactul COVID-19 ar putea fi copleșitor. Acest aspect trebuie  sa se regăseasca în fruntea răspunsului global la pandemie.

Pe măsură ce impactul virusului se extinde în continuare, dialogul dintre sindicate, angajatori și guverne, ca și negocierile colective, sunt de o importanță vitală pentru protecția sănătatii lucrătorilor și drepturilor lor la locul de muncă.

Guvernele trebuie să se ridice la înăltimea provocarii de a soluționa criza începand de astăzi și pregătindu-se  pentru a preveni viitoarele crize legate de boli, sau si mai bine, sa le previna. Lucratorii si  locurile lor de muncă sunt în centrul acestei probleme.

Consiliul  Global Unions  (CGU), care reprezintă 200 de milioane de lucrători din întreaga lume, îndeamnă guvernele :

 • Să extindă imediat dreptul la concediul medical plătit, menținerea veniturilor și extinderea  protecției  sociale pentru toti   lucrătorii, indiferent dacă sunt în economia formală, informala,  mici locuri de muncă  sau precare, indiferent de statutul lor de angajare:
 • Să implementeze planurile de recuperare prin cheltuieli publice care vizează sustinerea locurilor de muncă și economiei, pentru a proteja salariile și bunăstarea lucrătorilor și a întreprinderilor  mici și mijlocii;
 • Să coopereze și să interacționeze cu instituțiile multilaterale și  să crească ajutorul pentru țările care nu sunt capabile să răspundă amenințărilor determinate de COVID-19 și să se asigure că instituțiile financiare multilaterale evaluează nevoile naționale și le  răspund  în mod corespunzător.

CGU îndeamnă angajatorii :

 • să recunoască sindicatele și să negocieze cu acestea pentru identificarea amenințărilor asupra sănătății, drepturilor și bunăstarii lucrătorilor, sa dezvolte  și  sa implementeze  răspunsuri adaptate la locul de muncă;
 • Să recunoasca și  sa-și exercite obligația de a avea grijă de toți lucrătorii din compania lor și lanțul  de aprovizionare și  sa mențina contractele  cu furnizorii lor, acordând prioritate, în răspunsul lor la amenințarea reprezentată de COVID-19, drepturilor și bunăstarii acestor lucrători;
 • Să implice reprezentanții  lucrătorilor în procedurile care vizează identificarea, prevenirea, reducerea și combaterea amenințărilor COVID-19, precum și evaluarea răspunsului dat  de angajatori, precum și de guverne;
 • Să asigure că există măsuri de protecție și planurile  de sănătate sunt pe deplin respectate;
 • Să protejeze remuneratiile  și salariile complete pentru toți lucrătorii prin diverse mijloace, convenite reciproc în cadrul negocierii colective;
 • Să garanteze  concediul  plătit, sub formă de prestație de boală sau concediu plătit, de la prima zi de absență, pentru orice lucrător amenințat sau infectat cu COVID-19;
 • Să stabileasca fonduri de compensare pentru toți lucrătorii, inclusiv pentru lucrătorii cu forme de angajare sau  contracte atipice, care ar fi afectati negative de COVID-19 ;
 • Să ofere tuturor lucrătorilor locuri și metode de lucru adecvate și responsabile.

Dacă este necesar, tuturor lucrătorilor ar trebui să li se permită testarea gratuită și sa li se  ofere tratament, instruire, echipamente și facilități pentru instruire, mai ales dacă sunt furnizori de servicii medicale. Trebuie acordată o atenție specială lucrătorilor  migranți,  mulți  dintre acestia fiind deosebit de vulnerabili.  Viata privata si  confidențialitatea datelor  personale ale lucrătorilor trebuie protejate atunci când se fac teste și examene medicale sau de altă natură ca răspuns la amenințarea prezentată de COVID-19. Lucratorii ar trebui să poată reveni la locul lor de muncă  cât mai curând posibil, dacă măsurile  locale și / sau naționale  nu îi împiedică să facă acest lucru, din punct de vedere financiar sau logistic.