Comisia Europeana a propus directiva UE privind asigurarea unor salarii minime

Pe 28 octombrie, Comisia Europeana a propus o directivă a UE în scopul de a se asigura că lucrătorii din Uniune sunt protejați prin existența unor salarii minime adecvate care să le permită un trai decent peste tot unde muncesc. Atunci când sunt stabilite la niveluri corespunzătoare, salariile minime produc nu doar un impact social pozitiv, ci și beneficii economice mai ample, întrucât duc la reducerea inegalității salariale, contribuie la susținerea cererii interne și la consolidarea stimulentelor de a lucra. Salariile minime adecvate pot ajuta și la reducerea diferenței de remunerare între femei și bărbați, întrucât sunt mai multe femei decât bărbați care câștigă salariul minim. Propunerea are și rolul de a contribui la protejarea angajatorilor care asigură salarii decente lucrătorilor, prin garantarea concurenței loiale.

Criza actuală a afectat în mod special sectoarele cu o proporție mai ridicată de lucrători cu salarii mici, precum sectorul curățeniei, al comerțului cu amănuntul, al sănătății, al îngrijirii de lungă durată și
rezidențiale. Asigurarea unui trai decent pentru lucrători și reducerea sărăciei persoanelor încadrate în muncă nu sunt doar importante pe durata crizei, ci și esențiale pentru o redresare economică sustenabilă și incluzivă.

În toate statele membre ale UE există salarii minime. În 21 de țări există salarii minime prevăzute delege, iar în 6 state membre (Danemarca, Italia, Cipru, Austria, Finlanda și Suedia) protecția salariuluiminim este asigurată exclusiv prin contracte colective de muncă. Cu toate acestea, în majoritatea statelor membre, lucrătorii sunt afectați de gradul insuficient de adecvat al protecției și/sau de diferențe în ceea ce privește nivelul de protecție a salariilor minime. În acest context, directive propusă instituie un cadru prin care salariile minime să devină mai adecvate și în baza căruia lucrătorii să poată beneficia de protecția salariului minim în UE. Propunerea Comisiei respectă pe deplin principiul subsidiarității: stabilește un cadru pentru standarde minime, respectând și reflectând competențele statelor membre și autonomia și libertatea contractuală a partenerilor sociali în ceea ce privește salariile. Propunerea nu obligă statele membre să introducă salarii minime prevăzute de lege și nici nu stabilește un nivel comun al salariilor minime.

Țările în care se asigură o protecție ridicată prin intermediul contractelor colective de muncă tind să aibă o proporție mai redusă a lucrătorilor cu salarii mici, un grad mai scăzut de inegalitate salarială și salarii minime mai mari. De aceea, propunerea Comisiei urmărește să promoveze negocierile colective privind salariile în toate statele membre. Țările care au salarii minime prevăzute de lege trebuie să instituie condițiile care să permită stabilirea salariilor minime la niveluri adecvate. Aceste condiții includ criterii clare și stabile pentru stabilirea salariului minim, valorile de referință indicative care să servească la orientarea evaluării caracterului adecvat al salariului și actualizări regulate și în timp util ale salariilor minime. Se solicită acestor state membre și să asigure utilizarea proporționată și justificată a variațiilor și a deducerilor din salariul minim și implicarea efectivă a partenerilor sociali în stabilirea și actualizarea salariului minim prevăzut de lege.

În fine, propunerea prevede consolidarea aplicării și a monitorizării protecției salariului minim stabilite în fiecare țară. Respectarea și aplicarea efectivă a regulilor sunt esențiale pentru ca lucrătorii să
beneficieze de accesul real la protecția salariului minim, iar întreprinderile să fie protejate de concurența neloială. Directiva propusă introduce raportarea anuală către Comisie de către statele membre cu privire la datele legate de protecția salariului minim.
Propunerea de directivă, ceea ce este un pas inainte, deoarece este singura modalitate de a realiza schimbări reale.

Răspunzând propunerii Comisiei Europene de directivă privind salariile echitabile, secretarul general adjunct al Confederatiei Europene a Sindicatelor, Esther Lynch, a spus:
„Directiva impune statelor membre să ia măsuri pentru promovarea negocierilor colective și să aibă planuri naționale de acțiune pentru a crește acoperirea dacă mai puțin de 70% dintre lucrători sunt
acoperiți de un acord colectiv. Dar lucrătorilor nu li se garantează protecția împotriva represaliilor angajatorilor atunci când se alătură unui sindicat.

„Directiva impune statelor membre să promoveze salarii minime adecvate, dar lucrătorilor cu salarii minime nu li se garantează creșterea salarială de care au nevoie.

„Salariile minime mai mari și mai multe negocieri colective pot fi realizate prin modificarea directivei. Sindicatele se vor lupta din greu pentru a asigura îmbunătățirile necesare cu sprijinul deputaților și
miniștrilor. ”

Principalele îmbunătățiri care trebuie aduse directivei, din punctul de vedere al organizatiilor sindicale, includ:

•   Trebuie să fie inclus în dispozițiile legale ale directivei un prag de decență sub care salariile minime legale nu pot scădea. Trebuie adăugat pentru a se asigura că salariile minime legale nu  vor continua să lase lucrătorii sa trăiasca sub pragul sărăciei. Organizatiile sindicale solicită ca pragul să fie de 60% din salariul median și de 50% din salariul mediu.

•   Directiva include un articol despre modul în care achizițiile publice pot fi utilizate ca instrument de creștere a salariilor. Dar tot nu impune companiilor private să respecte negocierile colective ca o
condiție de a beneficia de achiziții publice și alte finanțări, cum ar fi fondurile de redresare. Organismele publice cheltuiesc aproximativ 2 trilioane EUR (14% din PIB) pe an în UE pentru achiziționarea de bunuri și servicii. Acest lucru ar trebui investit in companiile care plătesc salarii corecte.

•   Proiectul de directivă impune statelor membre în care mai puțin de 70% dintre lucrători sunt acoperiti de negocieri colective (18 state membre ) să adopte un plan de acțiune pentru promovarea negocierii
colective. Directiva trebuie să specifice că aceste planuri trebuie să asigure respectarea dreptului la negocieri colective și să facă față problemelor din viața reală, cum ar fi spargerea sindicatelor

•   Excluderea anumitor lucrători, precum lucrătorii casnici și tinerii, de la salariile minime legale trebuie încheiată în mod clar, iar angajatorilor trebuie să li se interzică în mod clar să facă deduceri din salariile minime legale.