Informare privind reuniunea Consiliului de administratie al EUOSHA
20-22 ianuarie 2021

In zilele de 20,21 si 22ianuarie s-a desfasurat – ONLINE – folosind platforma KUDO  a 4 reuniune a consiliului de administrație al Agenției Europene Pentru Securitate și Sănătate în Munca EU-OSHA (cu sediul la Bilbao, Spania).

Agenda reuniunii a cuprins urmatoarele puncte:

 1. RAPORTUL DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI EXECUTIV
 2. CONSTATĂRI ȘI RECOMANDĂRI DE LA EVALUĂRI, AUDITURI ETC
 3. PUNEREA ÎN APLICARE A PLANULUI DE ACȚIUNE ÎN RĂSPUNS LA EVALUAREA CE A AGENȚIILOR DIN DG EMPLOIYEMENT
 4. CURTEA AUDITORILOR -AUDIT PRIVIND PERFORMANȚA AGENȚIILOR UE
 5. PLANUL DE AUDIT MULTIANUAL AL SERVICIULUI DE AUDIT INTERN
 6. PROIECT DE DOCUMENT DE PROGRAMARE UNICĂ 2022-2024
 7. PROIECT DE BUGET ȘI PLAN DE STABILIRE 2022
 8. PLANUL DE DEZVOLTARE OIRA 2021
 9. PREZENTARE GENERALĂ A OSHA A TULBURĂRILOR MUSCULOSCHELETICE – CONSTATĂRI DE CERCETARE
 10. DESEMNAREA(ALEGERA) PRESEDINTELUI A VICEPREASEDINTILOR, COORDONATORI DE GRUP DE INTERES ȘI NOMINALIZĂRI SUPLIMENTARE LA CONSILIUL EXECUTIV ȘI LA GRUPURILE DE CONSULTANȚĂ
 11. DIVERSE

La lucrări a participat in calitate de membru titular reprezentant al lucrătorilor din Romania delegatul CNSLR-FRATIA Corneliu Constantinoaia.

Pentru mai multe detalii accesați urmatorul document: