Declarația comună cu privire la Conferința Viitorul Europei –
Angajarea împreună cu cetățenii pentru democrație – construirea unei Europe mai reziliente

Parlamentul European, Comisia  Europeană și Consiliul UE  au ajuns la un acord referitor  la Declarația comună cu privire la Conferința Viitorul Europei- Angajarea împreună cu cetățenii pentru democrație – construirea unei Europe mai reziliente.

Pe data de 10 martie 2021, – președintele PE, David Sassoli, președintele Comisiei, Ursula von der Leyen și prim-ministrul Portugaliei, António Costa – vor semna declarația comună. Semnarea Declarației va marca începutul procesului care va permite cetățenilor să participe la redefinirea politicilor și instituțiilor UE. Declarația include angajamentul instituțiilor UE de a asculta cetățenii europeni și de a da curs recomandărilor formulate de Conferință, în conformitate cu respectivele competențe consacrate în tratate.

Scurtă prezentare generală a principalelor elemente ale declarației comune:

Subiecte. Documentul mentionează urmatoarele:  Conferința trebuie să se concentreze, printre altele, pe problemele sociale; se impune necesitatea de a consolida contractul social al Europei, de a aborda inegalitățile și de a se asigura că „Uniunea Europeană este o economie corectă, durabilă, inovatoare și competitivă, care nu lasă pe nimeni în urmă”. Discuțiile vor acoperi – printre altele – „construirea unui continent sănătos, lupta împotriva schimbărilor climatice și a provocărilor de mediu, o economie care funcționează pentru oameni, echitate socială, egalitate și solidaritate intergenerațională, transformarea digitală a Europei, drepturile și valorile europene, inclusiv Statul de drept , provocările migrației, securitatea, rolul UE în lume, fundamentele democratice ale Uniunii și modul de consolidare a proceselor democratice care guvernează Uniunea Europeană. Discuțiile pot acoperi, de asemenea, aspecte transversale legate de capacitatea UE de a îndeplini prioritățile politice, cum ar fi o mai bună reglementare, implementarea și aplicarea acquis-ului și transparența ”. Va fi posibil să se adăuge si  alte probleme pe agenda conferinței.

Rolul partenerilor sociali. Declarația comună recunoaște rolul important pe care ar trebui să-l joace partenerii sociali în cadrul conferinței (printre altele „vom organiza evenimente în parteneriat cu societatea civilă și părțile interesate la nivel european, național, regional și local, cu parlamentele naționale și regionale, cu Comitetul Regiunilor, Comitetul Economic și Social, partenerii sociali și mediul academic. Implicarea lor va asigura că procesul Conferinţei depășește cu mult capitalele Europei și ajunge în fiecare colț al Uniunii ”).

Declarația comună prevede participarea reprezentanților partenerilor sociali la plen și posibilitatea ca partenerii sociali să fie invitați în Comitetul executiv în calitate de observatori.

Declarația recunoaște, de asemenea, rolul pe care Comitetul Economic și Social European  trebuie să îl joace în cadrul Conferinței.

Evenimente și platformă digitală. Pe baza declarației comune, conferința va include o „multitudine de evenimente și dezbateri”, precum și o platformă digitală interactivă multilingvistică. Evenimentele „vor implica societatea civilă și părțile interesate”.

La nivel european, instituțiile europene se angajează să organizeze paneluri pentru cetățeni europeni. Fiecare stat membru și instituție pot organiza evenimente suplimentare.

Conform declarației comune, contribuțiile din diferite inițiative vor fi colectate și publicate pe parcursul întregii conferințe prin intermediul platformei digitale. Ideile exprimate în timpul evenimentelor conferinței ar trebui să conducă la recomandări concrete pentru acțiunea UE printr-un mecanism de feedback.

Guvernare. Președinții Parlamentului European,Consiliului și Comisiei Europene vor acționa ca președinție comună a Conferinței; Un comitet executiv va fi înființat și va fi compus din reprezentanți ai Parlamentului European, ai Consiliului și ai Comisiei Europene (trei reprezentanți și până la patru observatori din fiecare instituție). Comitetul executiv va lua decizii prin consens, referitor la lucrările Conferinței, procesele și evenimentele sale, inclusiv pregătirea ședințelor plenare. Potrivit declarației, „Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social pot fi invitați, de asemenea, ca observatori, precum și reprezentanți ai altor organisme ale UE și ai partenerilor sociali, după caz”;

Concluzii și rezultat final.  Conferința  trebuie să ajungă la concluzii până în primăvara anului 2022. Acest lucru lasă încă posibilitatea Conferinței de a continua  și după această dată să furnizeze concluzii / recomandări suplimentare. Potrivit declarației, „rezultatul final al conferinței va fi prezentat într-un raport către președinția comună. Cele trei instituții vor examina rapid modul de  monitorizare eficientă a acestui raport, fiecare în sfera sa de competențe și în conformitate cu tratatele ”.

Declarația comună definește principalele elemente conform cărora va fi organizată Conferința. Constituie o bază bună, dar lasă în continuare o mare parte din deciziile privind funcționarea concretă a Conferinței în sarcina Comitetului executiv.

Prin urmare, va fi necesar să continuăm să colaborăm cu instituțiile europene în vederea demarării conferinței. În același timp, acordul privind declarația comună face și mai necesar și mai urgent ca  mișcarea sindicală europeană să-și definească prioritățile și abordarea și să se mobilizeze pentru Conferința privind Viitorul Europei.