Confederaţia Sindicală Internaţională si Confederaţia Europenă a Sindicatelor denunță măsurile de austeritate din România, refuzul dialogului social și amenințările de discriminare sindicală

Urmare a lipsei de dialog social din ţara noastră, precum şi intenţia guvernului de a se amesteca în organizarea internă a organizatiilor sindicale (alegerea si mandatul liderilor, colectarea cotizatiei sindicale, etc) , cele patru confederaţii sindicale din România, afiliate la Confederaţia Sindicală Internatională şi la Confederaţia Europeană a Sindicatelor, au solicitat sprijin internațional pentru susținerea democrației și a drepturilor lucrătorilor în România.

In apelul făcut , s-a menţionat că prin refuzul dialogului social, delegitimizarea cererilor juste ale lucrătorilor și atacarea sindicatelor, guvernul român încalcă mai multe dintre obligațiile pe care și le-a asumat, printre altele, în temeiul Convențiilor OIM, ale Cartei sociale europene revizuite și ale Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Ca răspuns la apelul de sprijin menţionat , cele două organizaţii la care suntem afiliaţi au transmis o scrisoare prim-ministrului României, domnul Florin- Vasile Cîţu,  prin care i se solicită să oprească imixtiunea  în administrația sindicală, inclusiv alegerea liderilor, mandatul acestora, colectarea cotizațiilor sindicale și drepturile lor de a se angaja în acțiuni de protest.  Se accentuează faptul că guvernul trebuie să îmbrățișeze principiile dialogului social și să se angajeze cu partenerii  sociali pentru a aborda problemele ridicate de reprezentanții acestora. Atacul asupra mișcării sindicale este contraproductiv și nu va rezolva problemele socio-economice ale țării.

In cele ce urmează găsiti, în traducere,  textul integral al scrisorii.