Belgrad 19-20 februarie 2019 – Forumul regional de informare și schimb de experiență în problematica securității și sănătății la locul de muncă

La Bruxelles Confederatia Europeana a Sindicatelor, BusinessEurope, CEEP și SMEunited vor prezenta noul program de lucru privind dialogul social european pentru perioada 2019-2021

Astazi, 6 februarie 2019, la Bruxelles, după luni de negocieri, partenerii sociali europeni, Confederatia Europeana a Sindicatelor, BusinessEurope, CEEP și SMEunited vor prezenta noul program de lucru privind dialogul social european pentru perioada 2019-2021 și prioritățile pentru viitoarea lor activitate. Acestea fac referire la subiecte esențiale, cum ar fi digitalizarea, aptitudinile, îmbunătățirea performanțelor piețelor forței de muncă și a sistemelor sociale.

Valdis Dombrovskis, vicepreședinte al Comisiei Europene pentru Euro și dialogul social, va adresa un mesaj.

Ceremonia de semnare va fi urmată de o masă rotundă la nivel înalt cu Marianne Thyssen, Comisar European pentru Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale, Competențe și Mobilitate Muncii, Marius-Constantin Budai, Ministrul Muncii și Justiției Sociale și Șeful Președinției Române a UE și directorii generali ai partenerilor sociali europeni.

Declanșarea programului de proteste la nivel național de catre organizațiile sindicale din Grupului E-ON România

Organizațiile sindicale, legal constituite la nivelul Grupului E-ON din România, afiliate Federației Sindicatelor „Gaz România”, membră a C.N.S.L.R.-FRĂŢIA, anunță declanșarea programului de proteste la nivel național începând cu data de 15 februarie 2019 ora 12,00 dată pentru care a fost stabilită  pichetarea sediilor E ON din Târgu Mureș și Iași.

Motivul care stă la baza pichetării este lipsa unui răspuns concret al managementului E-ON România, la solicitările organizaţiilor sindicale din cadrul acestei companii, privind creşteri salariale justificate şi argumentate. Acest fapt determină Federația Sindicatelor „Gaz România” să apeleze la toate formele de acţiuni sindicale pentru a iniţia drumul către o salarizare decentă și echitabilă.

Totodată, organizaţiile sindicale atrag atenția că nemulțumirile membrilor din teritoriu, au ajuns la un nivel îngrijorător, ignorarea acestora coroborată cu lipsa unor măsuri concrete fiind de natură să conducă la declanșarea unor conflicte, escaladarea tensiunilor și manifestări spontane de protest cu impact direct asupra activității şi performanţei companiei.

Conferinta finala a proiectului LABOUR-INT – Bruxelles 14 decembrie 2018

Pe data de 14 decembrie 2018, Confederația Europeană a Sindicatelor a organizat Conferința finală a proiectului LABOR-INT „Integrarea pe piața muncii a migranților – o abordare a partilor interesate”.
Obiectivul acestei conferințe a fost acela de a împărtăși rezultatele proiectului LABOR-INT desfasurat pe o perioada de doi ani ( 2016-2018), prin care partenerii economici și sociali europeni – Centrul european al patronatelor și întreprinderilor furnizoare de servicii publice (CEEP), Confederatia Europeana a Sindicatelor și EUROCHAMBRES ( Asociatia Europeana a Camerelor de Comert si Industrie ) împreună cu implicarea și sprijinul mai multor organizații naționale, europene și internaționale au pledat pentru o abordare a factorilor interesați în stabilirea unor căi de integrare incluzive ale migranților pe piața forței de muncă.
Acest eveniment a oferit participanților o imagine de ansamblu a contextului european actual referitor la migrație și integrarea migranților pe piața muncii, inclusiv prezentarea diferitelor acțiuni pilot desfășurate prin acest proiect.
Conferința a reunit aproximativ 100 de parteneri economici și sociali din UE și naționali din UE28, și a reprezentat un cadru de informare si dezbatere, creat pe baza prezentării materialelor si actiunilor desfasurate in perioada de implementare a proiectului.

Ce este Labor-INT:

Labor-INT este un proiect care promovează includerea solicitanților de azil și a refugiaților pe piața muncii. Bazându-se pe interesul și capacitățile întreprinderilor, camerelor de industrie și comerț, ale sindicatelor și asociațiilor migranților, Labor-INT promovează căi de integrare a migrantilor de la sosire pana la locul de muncă, trecând prin educație, formare și plasare de locuri de muncă.

Ce face LABOUR-INT:
Labor-INT a stabilit o cooperare mai strânsă între întreprinderile publice și private, camerele de comerț și industrie, sindicate și asociațiile de migranți prin schimbul de obiective, metode și practici de integrare ale refugiaților și solicitanților de azil pe piața forței de muncă.
Proiectul a inclus acțiuni pilot la nivel național care au adus beneficii pe termen scurt și mediu resortisanților țărilor terțe, deoarece aceștia au fost direct implicați sau pentru că au fost primii beneficiari ai capacității sporite a întreprinderilor publice și private de a acorda asistență pentru integrarea solicitanților de azil și refugiați. Partenerii din cadrul proiectului LABOUR INT au lucrat împreună pentru a stabili cadrul pentru acțiunile pilot la nivel național.

Ce vrea LABOUR-INT:
Partenerii acestui proiect au identificat deja practicile actuale și viitoare care mobilizează partenerii sociali la nivel local. Bazându-se pe acestea, proiectul a prezentat două rezultate principale:
1. Creșterea valorii solicitanților de azil și refugiaților prin adaptarea instrumentelor pieței muncii la situația specifică a solicitanților de azil și a refugiaților în contextul tratamentului egal cu lucrătorii nationali.
2. Crearea de valoare pentru întreprinderi, sindicate, autorități și instituții ale pieței forței de muncă care promovează cadrele operaționale ale părților interesate.

Beneficiarii LABOUR-INT ?
Beneficiarii direcți și principali au fost solicitanții de azil și refugiații, beneficiind în mod direct de această acțiune și de capacitatea îmbunătățită a întreprinderilor, a sindicatelor și a asociațiilor de migranți de a-i ajuta să parcurga o etapa de tranziție mai rapidă pe piața muncii și la locul de muncă.

Activitati ale proiectului LABOUR-INT
Crearea rețelei: toate acțiunile au presupus participarea mai multor părți interesate la nivel european și național.
Dezvoltarea capacităților: partenerii și-au îmbunătățit capacitățile de a crea un cadru operațional în mod autonom sau în parteneriat cu alți actori (publici și privați).
Acțiuni pilot orientate spre rezultate: au fost organizate cursuri de calificare profesionala in Italia, Germania si Belgia, cu participarea a unor grupuri de 40 de cursati- migranti si solicitanti de azil, in vederea dezvoltarii competențelor profesionale ale acestora.
Proiectul LABOUR INT s-a inscris intr-un proces larg si complex de deplasare a populatiilor.
Conform raportului OCDE dat publicitatii inaintea Summitului ONU de la Marrakesh care a aprobat Pactul privind migraţia la Marrakesh, se înregistrează128 milioane de imigranţi, iar UE – 58 de milioane, ceea ce reprezintă aproximativ 10% din populaţie. În cursul ultimului deceniu, numărul lor a crescut cu 28% în Uniunea Europeană, unde două treimi dintre imigranţi provin din ţări din afara UE. În numeroase ţări, anumitor grupuri vulnerabile de imigranţi, precum refugiaţii, le pot lua 15 ani sau mai mult, în medie, pentru a ajunge la o ocupare a forţei de muncă similară celei a nativilor ţării. Incluziunea familiilor migranţilor, care cuprind numeroase femei, este de asemenea un motiv de preocupare , se
menţionează în raport. Imigrantele sunt astfel mai puţin numeroase în câmpul muncii decât femeile native din ţara de primire (57% faţă de 63% în cadrul UE), cu o diferenţă ajungând la 14% în Franţa şi Belgia, ba chiar 17% în Olanda. O parte dintre ele rămân la marginea pieţei muncii fără să aibă de ales (una din cinci în cadrul UE), ceea ce ele explică în special prin motive familiale (35% pentru
imigrante, faţă de un sfert din femeile născute în ţara respectivă). Pe piaţa muncii, imigrantele sunt de zece ori mai numeroase decât femeile native în ţara de primire, care muncesc în domeniul prestărilor de servicii în cadrul UE. Şi 36% dintre femeile imigrante sunt subcalificate pentru locurile de muncă pe care le ocupă, faţă de 22% dintre nativele ţării (şi 31% dintre bărbaţii imigranţi).
Integrarea imigrantilor trebuie să constituie obiectul unei atenţii sporite, caci lipsa integrării acestora poate avea un cost important în termeni de productivitate şi de creştere economică, antrenand costuri politice, instabilitate şi mai general, cost negativ pentru coeziunea socială .

In perioada 2-7 decembrie 2018 la Copenhaga s-a desfasurat cel de-al 4-lea Congres Mondial al Confederatiei Sindicale Internationale

In perioada 19-21 noiembrie, la Milano, s-a desfasurat cel de-al XII-lea Congres al Confederatiei Generale a Lucratorilor din Italia, regiunea Lombardia

Directiva privind condițiile de muncă transparente și previzibile

Confederația Europeană a Sindicatelor (CES) mulțumește Parlamentului European că a votat pentru ca Directiva privind condițiile de muncă transparente și previzibile sa treaca la următorul pas în acest proces și solicită președinției austriece să acorde timp suficient pentru ca directiva să fie convenită în negocierile „Trilog”, între instituțiile UE.

Prezenta directivă pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă trebuie aprobată înainte de alegerile europene„, a declarat Esther Lynch, secretar Confederal CES.

O oră de negocieri alocata de Președinția austriacă nu este suficientă„.

Negocierile au nevoie de timp pentru a ajunge la un acord,  fără a se întoarce la schita initiala.  Rezultatul final trebuie să fie acela de a proteja toți lucratorii vulnerabili de condițiile de muncă exploatatoare.”

O delegatie a CNSLR-Fratia va participa in perioada 2-7 decembrie 2018 la Copenhaga la cel de-al 4-lea Congres al Confederatiei Sindicale Internationale

In perioada 2-7 decembrie 2018, la Copenhaga se va desfasura cel de-al 4-lea Congres al Confederatiei Sindicale Internationale, la care este afiliata si organizatia noastra.
Cu aceasta ocazie, se va face  bilantul activitatilor desfasurate de la congresul precedent si pana acum, se va alege noua conducere si se va dezbate planul de actiune pentru urmatorii 4 ani.

In cele ce urmaeza, prezentam Declaratia Congresului Confederatiei Sindicale Internationale, document care prezinta directiile de actiune ale acestui important for international, pentru urmatoarea perioada. “

Pachet legislativ mai echilibrat privind dreptul societăților comerciale

Astăzi, deputații europeni din Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă din Parlamentul European au votat pentru un Pachet legislativ mai echilibrat privind dreptul societăților comerciale, îmbunătățind drepturile lucrătorilor.

În loc de o propunere care oferă noi oportunități doar companiilor, avem acum o propunere care echilibrează mobilitatea companiei cu drepturile lucrătorilor„, a declarat Peter Scherrer, secretar general adjunct al Confederației Europene a Sindicatelor.

Deputații europeni au făcut o ameliorare majoră a propunerii Comisiei Europene privind  Legea, incorectă și exagerată, referitoare la  societățile comerciale. Depinde de deputații europeni din cadrul Comisiei pentru afaceri juridice să sprijine un pachet mai echilibrat atunci când vor vota în decembrie „.

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale a decis că societățile care își mută sediul dintr-o țară UE în alta trebuie : 

  • să acorde drepturi complete la informare și consultare lucrătorilor lor
  • să asigure reprezentarea lucrătorilor în consiliul societății
  • să aibă o activitate economică reală în țara în care se deplasează – pentru a evita multiplicarea companiilor tip cutie poștală

 Pentru prima dată, propunerea ETUC de consolidare a democrației la locul de muncă în toate statele membre ale UE, inclusiv în sălile de consiliu, a fost acceptată ca o cale de urmat.

 „Democrația la locul de muncă este un element vital al unei Europe mai sociale. Solicităm tuturor eurodeputaților să demonstreze că sunt serioși cand e vorba de  o Europă mai bună. „