Directiva Comitetului Pentru Ocuparea Forței de Muncă al Parlamentului European privind condițiile de muncă transparente și previzibile

Pe data de 18 octombrie 2018, in cadrul Comitetului pentru ocuparea forței de muncă al Parlamentului European, a fost votata modificarea  Directivei privind condițiile de muncă transparente și previzibile.

Această directivă este una dintre măsurile legislative în cadrul Pilonului european al drepturilor sociale. Aceasta stabilește noi norme ale UE pentru a proteja lucrătorii, în special cei care nu au un loc de muncă stabil sau permanent.

Au fost câștigate multe îmbunătățiri, dar suntem doar la jumătatea drumului. Următorul pas este votul întregului Parlament European – cel mai probabil care are loc săptămâna viitoare. Organizatiile sindicale din intreaga Europa isi vor contacta deputații europeni pentru a se asigura că Parlamentul va confirma  deciziile luate în cadrul Comitetului pentru ocuparea forței de muncă. Apoi, lupta pentru a menține aceste îmbunătățiri se îndreaptă spre „Trialog”, unde se așteptă la o rezistență majoră din partea unor state membre.

Votul  a asigurat numeroase îmbunătățiri, cum ar fi :

 • Directiva acoperă acum, printre altele, lucrătorii care lucrează cu contract zero ore și cei cu program redus, lucrătorii pe platforme, liber profesioniștii și majoritatea persoanelor care lucrează în sectorul civil și public;
 • Informațiile esențiale privind relația de muncă trebuie date în prima zi de lucru;
 • Angajatorii sunt acum obligați să dea lucrătorului detaliile de contact ale reprezentantului sindical;
 • Angajatorii nu vor mai putea să ceară lucrătorilor cursul de formare de care au nevoie pentru a-și îndeplini sarcina, iar directiva va impune, de asemenea, ca muncitorii să fie plătiți în timp ce aceștia urmeaza cursul de formare; acest lucru ar trebui să pună capăt practicii perioadelor de probă neremunerate;
 • limitarea perioadei în care un lucrător poate beneficia de perioada de proba la 25% din contract sau la șase luni , cu excepția unor circumstanțe foarte limitate;
 • protejarea capacitatii sindicatelor de a încheia acorduri colective la nivel național sau sectorial pentru a adapta unele dintre prevederi, iar sindicatele să pună în aplicare aceste convenții colective;
 • Asigurarea salariilor și a condițiilor egale, precum si protecția socială a lucrătorilor, indiferent de tipul relațiilor lor de muncă;
 • să se asigure că lucrătorii detașați au dreptul la informații privind remunerația lor înainte de a părăsi țara lor de origine;
 • a interzis practica angajatorilor care opresc lucrătorii să meargă la un alt loc de muncă, cu excepția unor circumstanțe foarte limitate și după consultarea partenerilor sociali;
 • Statele membre sunt încurajate să interzică utilizarea contractelor cu durată zero;
 • condiția ca lucrătorii care au contracte de ore neregulate să aibă dreptul de a fi plătiți dacă schimbarea lor este anulată cu o instiintare in scurt timp;
 • condiția ca, după o perioadă de șase luni, să se considere că un contract de muncă este legal avand cel puțin 75% din numărul de ore lucrate în ultimele șase luni;
 • Statele membre sunt obligate să protejeze lucrătorii (și reprezentanții sindicatelor), de la represalii de la angajatorul lor, atunci cand solicită mai multe ore sau diferite ore de muncă
 • Angajatorii vor fi obligați din punct de vedere legal să acorde o atenție deosebită lucrătorilor care solicită mai multe ore sau timp de lucru diferit și un răspuns motivat;
 • Asigurarea dreptului la reintegrare în caz de concediere în exercitarea drepturilor prevăzute de prezenta directivă;
 • Statele membre trebuie să implice partenerii sociali în punerea în aplicare a directivei;
 • Statele membre trebuie să dispună de sancțiuni eficiente, disuasive și proporționale, inclusiv compensații, și să se asigure că nu se vor evita prevederile directivelor;
 • Statele membre trebuie să se asigure că sindicatele pot depune plângeri pentru lucrători.