Pe data de  27 noiembrie 2019, la Bruxelles , s-a desfasurat Comitetul permanent al Confederatiei Europene a Sindicatelor privind migratia, integrarea si incluziunea.

In aceasta structura lucrativă a Confederatiei europene, România este reprezentata de Florentina Enache.

Dezbaterile purtate pe parcursul acestei reuniuni au vizat atat aspecte legate de migratia economica, cat si de azil.

Referitor la migratia economica, prioritatile  CES pot fi rezumate astfel :

 1.  Mai multe oportunități pentru migrație reglementată. CES este in favoarea unei Europe deschise, cu oportunități pentru  ca migranții economici să intre și să lucreze în UE. Statele membre ar trebui să aibă libertatea de a decide cu privire la fluxuri, cu toate acestea, legislația UE poate consolida si mai mult legislațiile naționale prin respectarea drepturilor minime, a standardelor de muncă decente și a principiului tratamentului egal în favoarea tuturor lucrătorilor, indiferent de statutul lor de migrație,.
 2. Lupta împotriva discriminării și segmentării pieței muncii. Astăzi, oamenii de pe piața muncii sunt discriminați pe baza naționalității. Piața europeană a muncii arată ca un tort în trei straturi: deasupra muncitorii casnici, la mijloc migranții UE, iar stratul inferior este ocupat de resortisanții țărilor terțe. Lacunele sunt vizibile în ceea ce privește ratele de angajare, condițiile de angajare și accesul la protecția socială. În același timp, piața europeană a muncii înregistrează deficiențe care încetinesc creșterea economică în multe țări ale UE. În special, este mai vizibil în țările cu declin demografic puternic sau cu îmbătrânire rapidă a populației și în țările cu politici de migrație ineficiente.
 3. Cadrul legal îmbunătățit al UE. Directivele europene (cum ar fi Blue card, ITC și angajarea sezonieră) care s-au născut pentru a deschide canale legale sunt slab utilizate. Doar directiva privind permisele unice pare să acopere un număr relevant de permise eliberate în fiecare an în Europa. Legislația UE trebuie să asigure locuri de muncă decente, respectând pe deplin principiul egalității de tratament și accesul la drepturile sindicale. Aderarea la sindicat rămâne cheia pentru integrarea cu succes a migranților în comunitățile care-i  găzduiesc.
 4. Prevenirea abuzurilor, exploatării și traficului. Împotriva abuzurilor și a exploatării sau a dumpingului social, migranții trebuie să aibă aceleași drepturi, oportunități și salarii ca forța de muncă locală. Egalitatea de tratament trebuie să fie regula pentru protejarea lucrătorilor vulnerabili, iar protocolul OIM din 2014 privind munca forțată ar trebui aplicat și aplicat fără întârziere. Trebuie oprit traficul de persoane, în care femeile traficate pentru exploatare sexuală sunt principalele victime.
 5. În ceea ce privește migranții fără documente, având în vedere numărullor mare în Europa, starea de exploatare la care sunt deseori supuși și marea dificultate de repatriere a acestora, trebuie găsită o soluție politică la nivelul UE. În special, migranții non-UE trebuie protejați împotriva formelor de angajare ilegale sau neregulate și sa beneficieze  de o regularizare de la caz la caz a pozițiilor lor. Pilonul european al drepturilor sociale  trebuie interpretat în așa fel încât să protejeze pe deplin toți resortisanții din țări terțe, care lucrează în activități legale sau cu domiciliul legal.
 6. UnionMigrantNet este rețeaua sindicală de asistență pentru integrarea migranților. S-a dovedit a fi un factor de vizibilitate pentru mișcarea sindicală la nivelul UE și un instrument eficient bazat pe cele mai bune practici. UnionMigrantNet poate fi consolidat pentru a răspunde priorității CES de a implica mai bine migranții și alte grupuri minoritare marginalizate, în viața sindicală și în procesele de luare a deciziilor.


Acțiunile CES in domeniul migratiei economice

1) CES va pleda pentru o agendă globală a migrației UE, bazată pe valorile și principiile UE privind drepturile omului, tratament egal, solidaritate, integrare și incluziune în beneficiul tuturor. De asemenea, va solicita instituirea urgentă a unor noi canale sigure și regulate pentru migrație și conectarea condițiilor de muncă ale migranților la Pilonul European al Drepturilor Sociale.

2) CES va continua să crească gradul de conștientizare a beneficiilor migrației, să promoveze formarea membrilor și să împărtășească studii și date despre migrație pentru a ajuta la schimbarea relatărilor și a percepțiilor false. Solicită Comisiei Europene să deschidă un dialog structurat cu partenerii sociali, pentru a elabora opinii comune și propuneri de politici pentru o mai bună gestionare a competențelor, a locurilor de muncă și a performanțelor pe piața muncii a lucrătorilor care au un cadru de migranți.

3) Muncitorii migranți fără documente continuă să fie victime ale unor forme severe de exploatare a muncii. CES va solicita un dialog structurat cu Comisia Europeană și angajatorii pentru a identifica căile de îmbunătățire a Directivei privind sancțiunile angajatorilor, inclusiv furnizarea de permise de ședere pentru lucrătorii care raportează exploatarea și consolidarea inspectoratelor de muncă, activând, de asemenea, Autoritatea Europeană a Muncii.

4) Cadrul legal actual al UE care reglementează canalele de migrație periodică (reîntregirea familiei, reședința pe termen lung, lucrătorii sezonieri, directivele privind permisele unice) trebuie să fie îmbunătățit pentru a asigura drepturi egale la locul de muncă, protecții mai mari pe piața muncii și măsuri adecvate de aplicare a  acquis-ului european. Atât în ​​legislația existentă, cât și în noile inițiative, CES va promova un schimb între experții juridici și practicieni, pentru a identifica toate deficiențele din directive și pentru a promova un cadru juridic mai eficient pentru intrarea și munca în UE.

5) ETUC va continua să coordoneze și să sprijine activitatea UnionMigrantNet și va căuta oportunități de finanțare pentru a îmbunătăți activitățile rețelei . UnionMigrantNet este „rețeaua de rețele” sindicală europeană care oferă asistență pentru integrarea migranților. Este cadrul în care cooperarea sindicală transnațională dintre sindicate poate prospera în interesul tuturor lucrătorilor. Rețeaua RSMMS, care implică  sindicate europene și africane cu sprijinul financiar al FES, poate fi o oportunitate de a spori acțiunea UnionMigrantNet în țările cu care UE construiește parteneriate și instrumente de mobilitate pentru o gestionare partajată a fluxurilor de migrație. De asemenea, va îmbunătăți schimburile Europa-Africa pentru a construi capacități sindicale pentru a sprijini migranții fie în direcțiile sud-nord, fie  sud-sud.

6) ​​CES va continua să pună principiul egalității de tratament pentru lucrătorii migranți în fruntea oricărei activități de advocacy sau oricarei activitati tehnice și să contribuie la proiecte transnaționale care vizează promovarea toleranței și a șanselor egale. Mai mult, CES va încuraja toți afiliații săi să desfășoare campanii și acțiuni de sensibilizare pentru a contribui la schimbarea punctelor de vedere negative și nefondate ale publicului general despre imigrare. Trebuie acordată o atenție specială situației femeilor și copiilor aflați într-o poziție vulnerabilă. Mișcarea sindicală are responsabilitatea de a identifica, denunța și înlătura situațiile care expun femeile și copii migranti în condiții de viață și de muncă dăunătoare, în special în diaspora.

7)  CES se va opune oricărei încercări de a folosi argumente discriminatorii sau rasiste la toate nivelurile. Se vor lua măsuri pentru a răspândi abordari care să înlăture prejudecățile și să promoveze unitatea intențiilor dintre lucrătorii casnici și migranții. CES va sprijini activitățile membrilor de organizare a lucrătorilor migranți, inclusiv a celor fără documente și negocieri colective pentru a se asigura că toți lucrătorii, indiferent de statutul lor de imigrare sau de naționalitate, sunt tratați în mod egal și își respectă drepturile. CES va lucra împreună cu  părți interesate cheie ale societății civile, precum PICUM, la strategiile comune pe termen lung.

8) Munca forțată și exploatarea sunt încă răspândite în multe sectoare economice, cum ar fi turismul, agricultura și construcțiile și trebuie făcut mai mult pentru prevenirea și combaterea discriminării și a abuzurilor. CES va colabora cu europarlamentarii din noul parlament pentru a se  opune xenofobiei și politicilor discriminatorii și a promova principiile sindicale pentru migranți și solicitanți de azil.

In domeniul politicii de Azi, prioritatile sunt :

 1. Noi canale sigure și regulate pentru solicitanții de protecție.
 2. O politică comună de azil comunitară ar fi benefică pentru toți cetățenii europeni. Aceasta ar fi, de asemenea, o condiție pentru consolidarea luptei împotriva migrațiilor neregulate și a politicilor de returnare, având ca prim obiectiv protecția demnității persoanei și respectarea drepturilor fundamentale ale UE și ale legislațiilor internaționale. Un pachet legislativ al UE se află deja în stadiul avansat de analiză. Adoptarea acestuia ar fi o îmbunătățire care va face UE să fie “ echipată “ pentru a face față noilor situații de urgență.
 3. Revizuirea normelor de la Dublin pentru ca politica de azil a UE să fie eficientă și durabilă, să armonizeze standardele de protecție ale solicitanților de azil în toate statele membre, să stabilească mecanisme clare și obligatorii pentru mutarea solicitanților de azil și a refugiaților. O agendă cuprinzătoare pentru migrație și azil pentru Europa, care angajează toate statele membre, bazată pe solidaritate, responsabilitate și respectarea deplină a drepturilor omului, inclusiv măsuri pentru incluziunea socio-economică a solicitanților de azil și a refugiaților.
 4. Trebuie să luptăm împotriva miturilor false despre migrație. Cel mai utilizat se referă la intrările ilegale pe mare. 90% dintre solicitanții de azil nou sosiți se oferă autorităților naționale, căutând protecție. Atunci este o decizie discreționară a autorităților de a -i lăsa să rămână fara documentele legale  sau  în situatii de nereguli, din cauza alegerii administrative sau a legislației ineficiente. Fiecare migrant care ajunge în Europa ar trebui să aibă dreptul de a avea documente pentru perioada în care are voie să stea, indiferent de măsurile de protecție la care are dreptul.
 5. Sprijin pentru lucrătorii din serviciile publice și private care sprijină migranții, refugiații și solicitanții de azil. ETUC își exprimă solidaritatea și respectul față de personalul angajat în locațiile de recepție și integrare, operatori publici și privați. Aceștia exercita o sarcină delicată și importantă, dând demnitate persoanelor aflate în dificultate, dar sunt adesea insuficienți, slab plătitiși chiar deferiti opiniei publice. CES solicită ca serviciile publice să poată fi finanțate în mod corespunzător și ca persoanele angajate în servicii care gestionează facilitățile de azil și migrație să fie bine remunerate și protejate.
 6. Partenerii economici și sociali și Comisia au semnat un parteneriat pentru integrarea refugiaților în decembrie 2017, stabilind principii și angajamente cheie pentru sprijinirea și consolidarea oportunităților pentru migranți de a se integra pe piața europeană a muncii. Semnatarii s-au angajat să transpună parteneriatul în acțiuni concrete la nivel național, asigurându-se că domeniul de aplicare acoperă migranții care au sosit recent, precum solicitanți de azil, refugiați, persoane care dețin permise pentru protecție umană subsidiară sau umanitară. Acțiunea Labour-Int este cadrul politic în care CES cheamă toți membrii să se implice. Acțiuni se desfășoară deja în alte regiuni sau orașe, cum ar fi Atena, Liège, Tirol, Slovenia, Napoli.


Acțiunile CES in domeniul politicii de Azil

1). CES va continua să pledeze pentru o politică de azil a UE, bazată pe solidaritate și responsabilitate (inclusiv o reformă a regulamentului de la Dublin), și bazată pe Pactul global privind migrația, pe Convenția de la Geneva, va pleda pentru adoptarea rapidă a inițiativelor legislative ale UE care ajută la punerea în aplicare a prezentei rezoluții.

2). Nimeni nu  trebuie să mai  moară pe mare. CES va pleda pentru un program de căutare și salvare al UE, conceput împreună cu Comisia UE și desfășurat de autoritățile naționale. Aceasta ar trebui să includă implicarea directă și legitimă a ONG-urilor pentru ca sistemul de azil general să fie mai eficient, transparent și mai responsabil.

3). CES va urmări continuarea și punerea în aplicare a Parteneriatului pentru integrarea refugiaților și a solicitanților de azil la nivel național, oferind continuitate proiectelor LABOR-INT. În ultimii doi ani, CES a demonstrat că includerea socio-economică a solicitanților de azil și a refugiaților este posibilă. Accesul la angajare este un mijloc eficient de integrare. Parteneriatul european pentru integrare și proiectele LABOR-INT arată calea de urmat și trebuie susținute în continuare.

4). CES și organizațiile sale membre vor sprijini solicitanții de azil și refugiații care au dreptul la muncă, să fie protejați prin acorduri colective și o parte a sindicatelor să solicite drepturi la locul de muncă.

5). CES va acționa împreună cu membrii săi, organizațiile societății civile și orice alti actori relevanti pentru a se opune criminalizării  persoanelor și organizațiilor care sprijină persoanele nevoiașe.

Rezulatul acestor dezbateri va constra intr-o Rezolutie CES privind migratia, azilul si incluziunea care va fi supusa dezbaterii si aprobarii Comitetului Executiv al CES.