Ziua Naţională sărbatorită împreună cu lucratorii migranţi români din Sardegna, Italia.

Cu ocazia Zilei de 1 Decembrie,  Ziua Naţională a României, Confederatia Generală a Lucratorilor din Italia- Regiunea Sardegna a organizat, impreuna cu autoritatile locale, un eveniment dedicat lucrătorilor români din această regiune.

Având in vedere numărul mare de cetăţeni români care lucrează în această regiune, în domeniul construcţiilor, agriculturii precum si în sectorul terţiar ( comert, hotelier, cantine si servicii) a fost organizată o dezbatere pe tema migraţiei fortei de munca si a necesităţii implicării organizatiilor sindicale pentru apararea drepturilor lucrătorilor, locali si migranţi.

La acest eveniment, a participat preşedintele confederaţiei, domnul Leonard Barascu.

In luarea sa de cuvânt, domnul Barascu a felicitat organizatorii  pentru această deosebita iniţiativă, ca o noua dovadă a colaborării deschise si trainice existente între cele doua organizaţii , CNSLR- FRATIA si CGIL.

Aceasta cooperare  doreşte să răspundă provocarilor actuale de pe piata forţei de muncă, motiv pentru care susţinem o politică europeană de migratie echitabilă, bazată pe solidaritate, integrare și incluziune, în beneficiul tuturor, pe baza tratamentului egal și nediscriminatoriu, care sa armonizeze standardele de protecție sociala în toate statele membre. Ca organizatii sindicale europene acționăm pentru ca  toți lucrătorii, locali și migranți, să se poată bucura de un loc de muncă de calitate, un salariu decent, condiții de muncă echitabile și protecție socială universală. Pentru lucratorii migranți, ocuparea unui loc de muncă și aderarea la un sindicat sunt esențiale pentru o integrare reușită în comunitățile gazdă.

Dezideratul celor doua confederaţii sindicale de a se veni în întâmpinarea dificultăţilor întâlnite de  lucratorii migranţi, care se confruntă cu încălcari ale drepturilor în ceea ce priveste conditiile de muncă, salarizarea, sănătatea si securitatea la locul de muncă sau incălcări ale  drepturilor privind  protectia socială, s-a concretizat prin semnarea unui Acord de colaborare  pentru sectorul terţiar cu Federaţia Italiană a Lucratorilor din sectorul Comerţ si Servicii, pentru a  sprijini schimbul de informatii, expertize si idei pentru viitoarele  activitati comune.

Principalele obiective ale acestui acord sunt activarea schimbul de informații despre organizații și / sau angajatori care importă și / sau exportă forță de muncă pentru a preveni denaturarea inacceptabilă a migrației; acordarea de asistență reciprocă pentru protejarea drepturilor migranților români și a lucrătorilor italieni din România; facilitarea sindicalizarii lucrătorilor migranți prin campanii de sensibilizare și prin difuzarea de informații preventive cu privire la contractele de muncă și drepturile și îndatoririle aferente în cele două țări.

De asemenea, cooperarea celor doua confederatii se va concretiza in consultări bilaterale, schimb de  bune practici, seminarii și conferințe pe teme de interes comun.

Fiind Ziua Naţionalăa României, zi  încărcată de istorie,  toţi românii prezenti la acest eveniment au trait cu profundă emoţie bucuria de a fi împreună, dar departe de ţară. Evenimentul s-a încheiat cu un moment artistic sustinut de grupul folcloric “ Doina Chioarului” si de alti solişti de folclor din România.