Întâlnirea Confederatiei Europene a Sindicatelor cu preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen

Pe data de  7 ianuarie, Confederatia Europena a Sindicatelor  a avut o  întâlnire cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Luca Visentini, secretar general, a condus delegația și a fost însoțit de secretarii generali adjuncți Esther Lynch și Per Hilmersson.

Președinta Von der Leyen a fost însoțit de reprezentanta Cabinetului său responsabila cu afacerile economice și sociale, Maria-Luisa Cabral.

În timpul întâlnirii , președinta Comisiei europene  a arătat interes, deschidere și sprijin pentru cererile majore ale Confederatiei Europene a Sindicatelor. A solicitat să parcurgă subiect după subiect într-o discuție aprofundată. O atenție specială a fost acordată celor patru inițiative pe care președinta le-a anunțat în primele 100 de zile, plus alte câteva aspecte de interes relevant:

  • Green deal  – Președinta Comisiei Europene a fost de acord cu preocupările noastre cu privire la: necesitatea includerii tranziției juste și a dimensiunii sociale ca părți integrante ale  acestui Acord, Green Deal; necesitatea de a trece de la o abordare compensatorie ex post la o guvernare preventivă, în care investițiile pentru crearea de locuri de muncă de calitate și implicarea partenerilor sociali la toate nivelurile sunt cheia reusitei; necesitatea de a prevedea resurse suplimentare pentru Green Deal și pentru Fondul de tranziție justă, fără a eroda politica de coeziune. Președintele și-a exprimat îngrijorarea cu privire la negocierile privind viitorul buget al UE, în care statele membre doresc ca UE să  îndeplinească mai multe sarcini în timp ce resursele se doresc reduse.
  • Salariul minim – Președinta Comisiei Europene a fost de acord: cu privire la necesitatea acestei inițiative care  are ca  obiectiv convergența  salariala  ascendenta și combaterea dumpingului și inegalității salariale, mai degrabă decât să se concentreze exclusiv pe lupta împotriva sărăciei;  necesitatea plasării negocierilor colective în centrul inițiativei și promovării și apărării sistemelor de negociere colectivă care funcționează bine, ajutând în același timp țările care rămân în urmă să dezvolte / să consolideze relații industriale eficiente; să amâne consultarea celei de-a doua etape cu o lună, pentru a acorda suficient timp pentru a ține cont de rezultatele consultării din prima etapă în procesul de redactare legislativă. Președintele ne-a solicitat să transmitem această solicitare în răspunsul nostru la consultarea din prima etapă și să oferim Comisiei propuneri concrete privind măsurile de promovare a instituirii negocierii colective în țările în care aceasta nu există sau este foarte slabă.
  • Transparența salarizării – Președinta este dornica să realizeze această inițiativă și este pe deplin conștienta de dificultățile și obstacolele, care vin în special din partea angajatorilor. Ea a fost de acord cu necesitatea de a lua măsuri concrete pentru a rezolva diferența de remunerare între femei și bărbați atunci când va fi făcută publică și cu privire la rolul crucial al negocierii colective și a participării lucrătorilor în acest sens.
  • Lucratori pe platformă – Președinta a fost de acord cu cererea Confederatiei Europene a Sindicatelor de a lărgi sfera de aplicare a inițiativei legislative anunțate pentru protecția lucrătorilor pe  platforma  la toți lucrătorii non-standard, atât în ​​economia digitală, cât și în alte sectoare.

Pe probleme mai generale:

  • Președinta CE s-a angajat să contribuie la depășirea obstacolelor care vin din partea angajatorilor, în special Business Europe, la realizarea unui dialog social solid și productiv, inclusiv în cadrul inițiativelor legislative ale UE.
  • Președinta Von der Leyen a fost de acord cu necesitatea de a stimula investițiile și de a regândi guvernanța economică europeană, inclusiv prin consolidarea implicării partenerilor sociali în semestrul European  și în discuțiile ECOFIN și prin reformarea dialogului macroeconomic.
  • A fost de acord cu necesitatea implicării depline a partenerilor sociali în Conferința privind viitorul Europei și în negocierile Brexit. În ceea ce privește Brexit, ea a reafirmat poziția UE conform căreia Regatului Unit nu ar trebui să li se permită accesul pe piața unică dacă nu acceptă respectul deplin pentru libera circulație și pentru condiții de egalitate pentru drepturile sociale, de mediu și cetățeni. Este foarte îngrijorată de intenția anunțată de Boris Johnson de a forța încheierea negocierilor până în 2020, deci  de a nu permite nicio prelungire, si, dimpotrivă,  presedinta consideră important să se  ajungă la un acord important, complet și cuprinzător.