Declarația ETUC înaintea deciziilor Eurogrupului și ale Consiliului privind pachetul
de reacție la criză
|

La mai puțin de o lună de la începerea blocajelor în multe țări UE, din cauza focarului COVID-19,numărul de șomeri suplimentari a trecut de 4 milioane, cu sute de mii de companii închise și multe care puțin probabil să supraviețuiască acestei situatii de de urgență.
În același timp, in majoritatea statelor membre au fost luate măsuri pentru a sprijini companiile care se confruntă cu dificultăți și pentru a oferi lucrătorilor suspendati de la locul de muncă posibilitati de muncă de scurtă durată și compensații de venit , ceea ce face posibilă salvarea a milioane de locuri de muncă.
Cu toate acestea, inițiativele pentru sprijin financiar anunțate de Comisia Europeană și BCE la începutul blocajului au fost prost implementate și sprijinul financiar nu a ajuns in economiile naționale și bugetele publice.
Din aceste motive, ETUC solicită miniștrilor finanțelor și liderilor UE să aprobe și să pună în aplicare rapid toate noile măsuri extraordinare propuse de președintele Eurogrupului. ETUC propune alte recomandări importante care trebuie luate in seama.

SURE

Implementarea SURE trebuie facută recomandând statelor membre să:
– Stabileasca scheme de lucru pe timp scurt și a unor măsuri similare în toate țările;
– Să se asigure că astfel de măsuri acoperă toți lucrătorii, inclusiv cei non standardard și cei care desfășoară activități independente și ca acopera toate sectoarele și companiile, inclusiv IMM-urile;
– Ofere finanțare pentru astfel de măsuri numai angajatorilor care nu concediază lucrători;
– Proiectarea și implementarea măsurilor prin dialog social.

ESM – Mecanismul European de Stabilitate

Activarea ESM pentru situația de urgență COVID-19:- ar trebui să devină deschis și pentru statele membre din afara zonei euro;
– trebuie să acorde prioritate sistemelor de asistență medicală și altor sisteme de
protecție socială;
– Nu trebuie să implice condiții macroeconomice sau reforme structurale care sa
fie impuse Statelor membre;
– Reglementările privind utilizarea ESM trebuie adaptate în consecință.

BEI ( Banca Europeana de Investitii)

Activarea finanțării BEI pentru situația de urgență COVID-19:
– Trebuie să acorde prioritate IMM-urilor, dar și serviciilor publice (în special îngrijirea sănătății) și infrastructurii sociale;
– Nu trebuie să includă condiții macroeconomice;
– Garanțiile și împrumuturile ar trebui să fie accesibile pentru IMM-uri fără costuri administrative sau de altă natură.

Pentru toate cele trei măsuri:

– Dimensiunea finanțării preconizate (200 de miliarde de euro pentru fiecare Stat membru și BEI, 100 de miliarde de euro pentru SURE) trebuie reevaluata imediat ce finanțarea suplimentară se dovedește a fi necesară;
– Activarea trebuie să fie imediată;
Împrumuturile acordate statelor membre trebuie să fie cu rambursare pe termen lung și cu ratele dobânzilor zero sau negative.
În timp ce aceste măsuri pot fi eficiente pentru a combate situația de urgență actuală, dacă sunt implementate în conformitate cu recomandările de mai sus, vor crește datoriile statelor membre și nu vor fi suficiente pentru a susține recuperarea după urgență.
În acest sens, numai un Plan Extraordinar de Recuperare poate crea condiții pentru creșterea durabilă și inclusiva pe termen mediu si lung în Europa.

Un astfel de plan, pentru care Consiliul European a mandatat deja Comisia Europeană să îl proiecteze, ar trebui să includă:
– o decizie rapidă cu privire la activarea și implementarea acestuia;
– Un instrument de creanță comuna pentru emiterea de obligațiuni la nivelul UE și noile impozite UE, pentru a asigura un nivel adecvat de finanțare către statele membre și creșterea resurselor proprii ale Uniunii Europene;
– O aprobare rapidă a Cadrului financiar multianual pentru următorii 7 ani fără întârziere, care ar trebui crescut semnificativ prin intermediul instrumentelor menționate mai sus pentru creșterea resurselor proprii ale UE;
– Adoptarea unui model de creștere durabil și inclusiv pentru UE, bazat pe initiative lansate deja de Comisia Europeană – inclusiv Acordul verde, Planul de acțiune pentru punerea în aplicare a Pilonului European pentru Drepturile Sociale, inițiativa salariilor minime corecte, inițiativa „Transparența salarizării”, o nouă strategie de politică industrială pentru UE și Pactul digital.
– și o foaie de parcurs concretă pentru implementarea în UE a Obiectivelor Agendei 2030 de dezvoltare durabila a Organizației Națiunilor Unite.
Uniunea Europeană se confruntă cu o urgență fără precedent. Numai dacă vom fi capabili să punem la punct toate măsurile necesare acum, va fi posibil să se prevină un noua și dramatica criza economica și sociala cum s-a mai întâmplat.
Proiectul european și democrațiile noastre sunt în pericol, este nevoie disperată de responsabilitate și solidaritate pentru a arăta cetățenilor UE și lucratorilor că putem construi împreună o Europă care îi protejează.