O nouă serie de consultări cu reprezentanții sindicatelor privind viitoarea perioadă de programare

|
In data de 08 aprilie 2020 Ministerul Fondurilor Europene, a organizat a doua reuniune de lucru cu reprezentanții sindicatelor din România, în sistem videoconferință, pe tema noii arhitecturi instituționale din viitoarea perioadă de programare (2021-2027). Din partea MFE au participat domnul ministru Marcel Boloș și domnul Adrian Mariciuc, secretar de stat. Din partea sindicatelor au participat reprezentanti ai celor cinci Confederatii Sindicale reprezentative.

În deschiderea reuniunii, ministrul Marcel Boloș a prezentat ultimele evoluții ale negocierilor cu Comisia Europeană, cu accent pe structura programelor operaționale aflate în coordonarea MFE.

Reuniunea s-a derulat într-un cadru dinamic și interactiv, în care reprezentanții sindicatelor au adresat întrebări și au venit cu propuneri care vizează în mod special implicarea partenerilor sociali în viitoarea perioadă de programare. În context, reprezentanții MFE au prezentat câteva operațiuni orientative din cadrul viitorului Program Operațional Capital Uman: dezvoltarea capacității administrative a Comitetelor Sectoriale; pachete integrate pentru partenerii sociali în scopul modernizării și îmbunătățirii funcționării dialogului social pentru piața muncii; implementarea acordurilor europene cadru încheiate de partenerii de dialog social europeni; crearea și asigurarea transparenței unei baze de date naționale care să conțină informații privind rezultatele dialogului social.

La finalul întâlnirii de lucru, manifestându-și deschiderea pentru continuarea dialogului, ministrul Marcel Boloș a mulțumit celor prezenți și a propus organizarea unei noi întâlniri la începutul lunii mai 2020, pentru a putea integra pana atunci si propunerile venite din partea sindicala.

Prima reuniune, pe aceasta tema, cu reprezentanții sindicatelor a avut loc în data de 9 martie 2020.