Sondaj CNIPMMR: 77,4 % dintre antreprenori propun modificarea Codului Muncii astfel încât să permită flexibilitate în ceea ce priveste derularea contractului de muncă si muncă la distanţă
|

Avănd în vedere schimbările din ultima perioadă cu privire la desfasurarea activităţilor lucrative, precum si perioada de timp scursă de la momentul adoptării măsurilor de restricţionare a miscării persoanelor, Consiliul Naţional al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România a analizat modul în care întreprinderile mici și mijlocii din România au fost impactate de măsurile instituirii stării de urgenţă și cum le-a fost sau le va fi afectată activitatea economică și care sunt lecţiile învăţate în această perioadă. Astfel, în perioada 14.04 – 21.04 2020, CNIPMMR a realizat un sondal cu privire la efectele muncii la domiciliu și necesitatea reîntoarcerii personalului în unitățile de producţie.

Rezultatele sondajului 1. Antreprenorii au fost în proporție de 63,3% microîntreprinderi, 19,9% întreprinderi mici, 10,1% întreprinderi mijlocii și 6,7% alte forme de organizare.

Întrebați câți salariați sunt încadrați în societatea lor,aceștia au menționat: 65,9% au mai puțin de 9 salariați, 23,9% au între 10 și 49 de salariați și 10,2% au peste 50 de salariați.

În ceea ce privește domeniul de activitate al respondenților, acesta este în proporție de 67,7% servicii, 17,3% comerț și 15% producție.

La întrebarea „Cât de afectat sunteți de actuala criză?”, antreprenorii au răspuns în proporție de 35,8% că sunt afectați în foarte mare măsură, 28,3% că sunt afectați în mare măsură, 14,6% că nu sunt afectați, 12,4% că sunt afectați în mică măsură și 8,8% că sunt afectați în foarte mică măsură.

Astfel, aceștia estimează o scădere a cifrei de afaceri, după cum urmează: 30,1% mai mult de 70% din cifra de afaceri, 18,1% între 30% și 50%, 16,8% între 10% și 30%, 15,9% între 50% și 70%, 15% până în 10% și doar 4,1% nu au înregistrat scăderi ale cifrei de afaceri.

Întrebați „În cât timp credeţi că veți reveni la nivelul cifrei de afaceri anterior crizei?”, antreprenorii au răspuns: 37,6% își vor reveni în maxim 6 luni, 29,6% în maxim 12 luni, 25,3% între 1 și 2 ani, și 7,5% în mai mult de 2 ani.

Întrebați apoi care consideră că este data de la care angajații ar trebui să se reîntoarcă în unitate, pentru a relua activitatea economică, 51,8% au menționat că angajații ar trebui să se reîntoarcă după încetarea stării de urgență, 26,1% la începutul lunii mai și 22,1% după sărbătorile Pascale.

Antreprenorii chestionați estimează că pot reintegra personalul la nivelul anterior crizei, astfel: 57,5% în maxim 3 luni, 20,4% în maxim 6 luni, 8,8% în maxim 9 luni, 8% în mai mult de un an și 5,3% în maxim 12 luni.

Întrebați care consideră că sunt riscurile neîntoacerii la lucru în următoarea perioadă, aceștia au răspuns (răspunsuri multiple): scăderi ale cifrei de afaceri (74,80%), pierderea clienților (51,80%), reducerea personalului ca urmare a afectării veniturilor (36,30%), încetarea activității economice ca urmare a afectării grave a relațiilor comerciale (35%), scăderea productivității muncii (27%) și apariția de sincope în comunicarea dintre angajator și angajați, precum și între angajați (19,90%).

Printre efectele pozitive considerate de antreprenori ca urmare a implementării  măsurilor de distanțare socială în cadrul întreprinderilor, aceștia au menționat (răspunsuri multiple): digitalizarea administrației publice (42,90%), debirocratizarea administrației publice (39,40%), digitalizarea întreprinderii (36,70%), îmbunătățirea comunicării instituționale (32,30%), identificarea unor noi oportunități de business (28,80%) și identificarea unor noi canale de vânzare (19,90%).

În final, printre măsurile considerate necesare a fi luate în continuare în domeniul relațiilor de muncă, antreprenorii au propus: modificarea Codului Muncii astfel încât să permită flexibilitate în ceea ce privește derularea contractului de muncă și muncă la distanță (77,40%), introducerea unui termen mai mare de notificare în Revisal a modificărilor din contractul individual de muncă (50%), introducerea unui alt sistem de cuantificare a muncii la distanță care să nu presupună înscrierea în condica de prezență (37,20%), altele (3,20%): reducerea taxării salarizării, posibilitatea angajatorului de a recupera investiția în formarea profesională a angajatului etc.

Sursă grafic și date: CNIPMMR