C O M U N I C A T

C.N.S.L.R. – FRĂŢIA îşi manifestă preocuparea faţă de situaţia gravă cu care se confruntă salariaţii din sistemul sanitar,  în contextul actualei crize epidemiologice, suprapus peste o criză economică fără precedent.

Deşi salariile pentru munca  celor care zilnic, de mai bine de 11 luni, au depus eforturi pentru a reda sănătatea și, nu de puține ori, chiar viața pacienților, precum şi acordarea sporurilor pentru condiții speciale, constituie drepturi prevăzute de lege, care nu se negociază în nici un fel, constatăm, cu nelinişte, că modul defectuos în care se face finanţarea sistemului de asigurări de sănătate nu permite salariaţilor din  sănătate și asistență socială  să beneficieze de plata firească a activităţii desfăşurate, în condițiile deosebite impuse de pandemia de COVID 19.

Atragem atenţia că nemulțmirile acestei categorii profesionale, una dintre cele mai expuse la mari riscuri, coroborat cu o abordare superficială a acestei situaţii de către Guvernul României și Ministerul Sănătății, au condus la declanşarea acțiunilor de protest ale organizațiilor sindicale din toată țara, punând în pericol pe toţi cei care apelează la serviciile medicale şi de îngrijire și așa destul de încărcate în această perioadă.

C.N.S.L.R.-FRĂȚIA consideră, totodată, că răspunderea pentru escaladarea acestui conflict, în această perioadă, va trebui să fie asumată de cei care continuă să umilească personalul din SĂNĂTATE, cu atitudinea lor incalificabilă.

C.N.S.L.R.-FRĂȚIA solicită factorilor implicați, de la nivel guvernamental, să revină asupra prevederilor Legii nr. 153/2017 – Legea cadru pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice și să găsească, împreună cu reprezentanții Federației Sanitas din România, toate soluțiile posibile pentru a pune capăt acestei situații conflictuale.

Totodată, vom susține orice acțiune de stradă, întreprinsă de colegii din Federația Sanitas din România, până la soluționarea tuturor revendicărilor.

 

PREȘEDINTE,

Leonard Sorin BĂRĂSCU