Seminar on-line „Directiva europeana salarii minime”

Pe data de 5 februarie s-a desfăşurat  seminarul  on-line găzduit de Confederaţia Europeană a Sindicatelor (CES) , Confederatia Sindicatelor Independente din Bulgaria (CITUB) și Confederaţia Sindicatelor Creştine din Belgia (CSC), fiind dedicat în special afiliaților CES din Sud-Est –ul Europei,  privind salariile minime corecte și negocierile collective.

La seminar au participat organizaţii sindicale din România, Belgia,  Bulgaria, Croaţia, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia, Slovenia, affiliate la Confederatia Europeană a Sindicatelor.

CNSLR- FRATIA a avut o participare importantă la acest seminar- presedinţi ai Uniunilor Teritoriale şi reprezentanţi ai federaţiilor profesionale- luând parte la dezbaterile purtate.

 In cadrul seminarului s-a discutat despre Directiva UE privind salariile minime adecvate, publicată de către Comisia Europeană în data de 28 octombrie 2020.

 Obiectivele seminarului au fost :

  • A le permite sindicatelor membre CES din Europa de Sud-Est să discute și să se consulte cu privire la propunerea de directivă cu Nicolas Schmit, Comisar pentru locuri de muncă și drepturi sociale.
  • A avea un schimb de opinii și experiențe în ceea ce privește provocările legate de salariile minime adecvate și negocierile colective pe care le au de înfruntat lucrătorii și sindicatele din ansamblul UE și, cu precădere, din Europa de Sud-Est. Discuțiile s-au axat în special asupra măsurilor propuse în Directivă,a schimbărilor care se impun precum și asupra provocărilor și acțiunilor necesare în vederea adoptării unei directive care să întrunească așteptările și nevoile lucrătorilor și ale sindicatelor din perspectiva salariilor minime adecvate și a negocierilor colective consolidate.

Context

 Confederaţia Europeană a Sindicatelor solicită îmbunătăţiri ale Directivei, pentru a obţine salarii minime echitabile şi negocierea colectivă.

Remunerarea este importantă nu numai pentru oportunitățile de viață ale lucrătorilor și ale familiilor acestora, ci și pentru întreprinderi, deoarece lucrătorii își cheltuiesc salariile pe bunuri și servicii. Economiile UE sunt determinate de „cererea internă”. Salarii mai mari, înseamnă cheltuieli mai mari, adică cerere.

De ce avem nevoie de Uniunea Europeana pentru a promova negocierile colective?

–    Numărul lucrătorilor care fac obiectul unui acord colectiv de muncă este în scădere în 22 dintre cele 27 de state membre ale UE.

–    Lucrătorii care fac obiectul unei convenții colective au condiții mai bune de remunerare și de muncă decât cei care nu fac obiectul unei convenții colective.

–    Mai multe țări din UE nu respectă drepturi la asociere liberă și dreptul la negociere colectivă, aşa cum sunt prevăzute în Carta europeană a drepturilor sociale.

–    Creșterea salariilor minime garantate și intensificarea negocierilor colective ar stimula redresarea economică în urma pandemiei de COVID-19 și ar reduce inegalitatea, care a crescut începând cu anii’1980.

De ce avem nevoie de Uniunea Europeana pentru a asigura salarii minime mai mari ? 

–    7 din 10 de lucrători cu salarii minime întâmpină dificultăți în a face față cheltuielilor de zi cu zi.

–    Proporția persoanelor din UE care lucrează, dar care se confruntă în continuare cu sărăcia, a crescut de la 8 % în 2007 la 9 % în 2018.

–    În 12 state membre ale UE — inclusiv Germania, Italia și Spania — proporția persoanelor care lucrează, dar care se confruntă în continuare cu sărăcia a crescut între 2010 și 2018.

–    Mulți lucrători esențiali în contextul COVID-19, cum ar fi îngrijitorii, personalul de curățenie, lucrătorii din domeniul sănătății și lucrătorii agricoli, câștigă doar salariul minim.

–    Salariile minime mai mari măresc salariile pentru toți lucrătorii cu salarii mai mici. Dovada este că introducerea și creșterea salariilor minime nu distruge locurile de muncă.

In intervenţia avută comisarul Schmit a subliniat necesitatea  unui Plan de actiune pentru implementarea Pilonului European de Drepturi sindicale, punând accent pe necesitatea unei convergenţe ascendente a salariilor ca parte a dezvoltării economice şi sociale, plan în care parteneriatul social şi dialogul social au un rol covârşitor. Se impune o acţiune comună pentru a combate sărăcia. Din păcate, statisticile recente arată că 10 % din forţa de muncă din Europa se află în risc de sărăcie. Se impun deci, salarii minime decente, iar Directiva este instrumentul cel mai potrivit pentru a se stabili salarii adecvate care să acopere nevoile  rezultate din coşul minim pentru viaţa decentă. Negocierea colectivă trebuie restabilită si consolidată, iar Statele membre trebuie să ţina cont de aspectele referitoare la achizitiile publice , pentru ca nimeni să nu beneficieze de banii publici atâta vreme cât drepturile lucratorilor nu sunt respecatate: dreptul la asociere, la negociere, la salarii adecvate care să permită un nivel de viaţă decent. Discuţiile si dezbaterile referitoare la Directivă au inceput deja în Parlamentul European. Este nevoie de sustinere pentru a se ajunge la un acord, mai ales in condiţiile in care statele nordice au o atitudine rezervată faţă de această directivă. Trebuie să iesim din criza NU prin diminuarea salariilor ci prin politici de egalitate si de investitii în oameni.

  Avem nevoie de o Europa unită, o Europa Socială, iar Summit-ul social de la Porto va reprezenta un moment important si motivant pentru a ajunge la o Europă în care drepturile sa fie aceleasi peste tot. Pentru aceasta este nevoie de un efort comun; salariile mici, pe termen lung nu sunt benefice economiei si nici nu vor scoate oamenii din sărăcie; trebuie să facem tot ce ţine de noi pentru a evita dummping-ul social si exodul de forţă de muncă. Altfel va fi dificil de realizat convergenţa între politicile salariale în statele membre.

 Comentariile si dezbaterile care au urmat intervenţiei domnului Schmit au concluzionat nevoia de respect faţă de principiul negocierii colective ca instrument creator de prosperitate pentru lucrători. Sindicatele  nu sunt o pacoste: sunt singurele organizatii care asigură că lucratorii se pot bucura de un procent corespunzator din bogăţia creată de ei.

O prezentare interesantă, anexată acestei informări, a fost facută de reprezentantul Institutului Sindical European. Prezint câteva date referitoare la ţara noastra, care se regăsesc in documentul menţionat:

–   Salariul minim legal este stabilit de Guvern, în urma unei consultări tripartite, fără caracter obligatoriu

–   Salariul minim garantat la nivel naţional este de 2, 81 euro/oră (în luna mai 2020)

–   Salariul minim este de 57  % din salariul median si 41 % din salariul mediu : aceste date par a fi îmbucurătoare prin faptul că sunt apropiate de procentele de decenţă ale salariului minim prezentate în Directivă; aceste date arată însă procentul mare de lucratori din România salarizaţi cu nivel minim precum şi nivelul mare de taxare al acestora )

–   Acoperirea lucratorilor prin negocieri colective: 23 % faţă de o medie europeană de            61 %.

–   25 % dintre angajaţii cu norma intreaga câştigă mai putin de 2/3 din salariul mediu.

Au fost făcute prezentari naţionale referitoare la situaţia salarială si sociala în tările participante la seminar. S-a continuat cu dezbateri referitoare la Strategia ETUC si actiuni concrete la nivel national pentru directiva propusă.

Concluziile pot fi rezumate astfel : un efort comun, continuu si necesitatea de a îmbina experientele nationale pentru a impune recunoaşterea valorii lucrătorilor, a drepturilor lor, creşterea salarială adecvată pentru o viaţă decentă,  şsi negocierile colective ca instrument principal pentru a ne atinge aceste obiective.