Respectarea drepturilor lucrătorilor nu înseamnă birocrație!

Noua Politică Agricolă Comună   trebuie să contribuie la creșterea standardelor de muncă și la îmbunătățirea condițiilor de viață pentru mai mult de 10 milioane de lucrători agricoli, dintre care mulți sunt supuși exploatării, salarii mici, muncă precară și condiții inumane de muncă și de locuință. Lucrătorii din agricultura sunt adesea prada exploatării pe scară largă, inclusiv a practicilor gangmasterilor și a altor forme de sclavie modernă.

Condiționalitatea socială trebuie să facă parte din acordul final dintre instituțiile UE. Aceasta este singura modalitate de a se asigura că o mare parte a bugetului UE încetează să contribuie la dumpingul social și ajută la protejarea drepturilor muncii într-unul dintre cele mai precare sectoare ale economiei UE.

Condiționalitatea socială este un principiu pe care mișcarea sindicală și multe organizații ale societății civile doresc să îl înglobeze în mai multe alte domenii politice și legislații atât la nivel național, cât și la nivelul UE, de exemplu în achizițiile publice, ajutoarele de stat și, de asemenea, în planul de redresare al UE. Prin urmare, este esențial să se realizeze condiționalitatea socială ca principiu obligatoriu într-una dintre cele mai relevante politici ale UE (aproximativ o treime din bugetul UE este alocat PAC).

Este motivul pentru care Federația Europeană a Sindicatelor pentru Alimentație, Agricultură și Turism (EFFAT)   a solicitat printr-o scrisoare adresata autoritatilor europene din domeniu,  necesitatea de  a realiza o reformă mai corectă și mai justă din punct de vedere social,  a politicii agricole comune (PAC),sfârşitul exploatării si creşterea standardelor muncii in agricultura europeană. Solicitările exprimate în această scrisoare sunt susţinute si de Confederaţia noastră.

Lucrătorii agricoli, indiferent dacă sunt cetățeni ai UE sau cetățeni non-UE, migranți sau refugiați, care lucrează în Europa de Nord, de Sud, de Vest sau de Est, sunt uniți în a cere drepturi, justiție socială și demnitate la locul de muncă. În timp ce subvențiile PAC sunt acum pe bună dreptate condiționate de respectarea standardelor de bază de mediu si a sănătății publice, respectarea drepturilor omului și a muncii nu joacă absolut niciun rol în alocarea plăților directe. Acesta este motivul pentru care, în mod surprinzător, PAC nu a reușit până acum să îmbunătățească condițiile lucrătorilor agricoli.

Cu toate acestea, se vede o soluție concretă și ușor de aplicat. Parlamentul European a adoptat o poziție clară: plățile directe ale PAC trebuie să fie condiționate de respectarea condițiilor de muncă și de angajare aplicabile în conformitate cu acordurile colective relevante, legislația națională și UE, precum și convențiile OIM.

Condiționalitatea ar acoperi diverse domenii, cum ar fi angajarea legală, tratamentul egal, remunerația, timpul de lucru, sănătatea și siguranța, locuința, egalitatea de gen, securitatea socială și condițiile echitabile pentru toți lucrătorii angajați în agricultură, inclusiv lucrătorii mobili și migranți.

Negocierile între instituțiile UE cu privire la noua PAC sunt în curs și este crucial ca, condiționalitatea socială să devină parte a acordului final dintre Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul UE. Poziția Parlamentului European trebuie confirmată și consolidată în continuare. Pasul care trebuie făcut nu este doar etic – aceasta este singura modalitate de a evita dumpingul social, asigurându-se că PAC poate proteja toți acei fermieri care respectă drepturile lucrătorilor, dar suferă o concurență neloială față de cei care nu respectă acest lucru. Și cu o condiționalitate socială, o parte relevantă a bugetului UE – finanțat de contribuabilii UE – va contribui în cele din urmă la îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață într-unul dintre cele mai provocatoare și precare sectoare ale economiei UE.

Pandemia COVID-19 prezintă UE o oportunitate unică – revizuirea agriculturii europene pentru a o face cu adevărat durabilă și justă din punct de vedere social. PAC trebuie să contribuie la acest obiectiv, îndeplinind obiective ambițioase de mediu, respectând în același timp drepturile lucrătorilor agricoli, care nu pot fi niciodată considerate birocrație.

Lucrătorii agricoli suportă căldura arzătoare și  gerul, rănile, durerile și amenințările, supraviețuiesc cu câteva ore de somn și mese rapide și frugale, trăiesc în cabane sau containere, dar demonstrează o dedicație uluitoare pentru slujba lor. Datorită lor, chiar și într-o pandemie globală, există mâncare pe mesele noastre.

Justiția și echitatea socială trebuie să prevaleze: noua PAC are nevoie de condiționalitate socială.