Conferinţa intermediară a Confederaţiei  Europene a  Sindicatelor – 8 noiembrie, Lisabona

Pe data de 8 noiembrie, la Lisabona, au început lucrările Conferinţei Intermediare a Confederaţiei  Europene a  Sindicatelor. La acest eveniment, organizatia noastră este reprezentată de domnii Florin Bercea- prim-vicepreşedinte si Nicu Baican- preşedinte al Comisiei de Tineret.

Conferinţa intermediară a CES reprezintă un moment de bilanţ al activitatii desfăşurate în perioada scursă de la ultimul Congres si până acum, precum şi de prioritizare a acţiunilor care trebuie urmărite și implementate în a doua parte a mandatului până la următorul Congres.

O parte importantă a conferinţei va fi consacrată dezbaterilor referitoare la strategiile de lobby politic și de acțiune sindicală, pentru a răspunde numărului mare de provocări cu care ne confruntăm în prezent, astfel încât să ne bucurăm de o Europă mai echitabilă pentru lucrători, iar  mișcarea sindicala să joace un rol important în modelarea viitorului Europei, să apere democrația, să contribuie la  transformarea durabilă a muncii și să consolideze drepturile lucrătorilor și ale omului.

Prin luările de cuvânt ale liderilor sindicali europeni, prin experienţa acestora la nivel naţional si propunerile care vor fi făcute, se doreşte să se identifice cele mai adecvate soluţii pentru urmatoarele aspecte care afectează viaţa lucrătorilor europeni :

  • Cum să regândim viitorul Europei după pandemie, construind o economie mai durabilă și mai favorabilă incluziunii, gestionând în mod echitabil tranzițiile climatice și digitale și transformările pieței muncii, asigurându-se că aspectele sociale și ocuparea forței de muncă sunt plasate în centrul politicilor europene și că lucrătorii, oamenii și drepturile sindicale sunt protejate corespunzător.
  • Cum să ne asigurăm că sindicatele și revendicările lor influențează și sunt pe deplin luate în considerare de deciziile instituționale și legislative și că forurile de dialog civic si social asa cum este si Conferința privind viitorul Europei produc rezultate pozitive pentru lucrători, inclusiv prin modificările tratatelor care fac procesele democratice mai incluzive și eficiente și să propună un protocol pentru progresul social.
  • Cum să apărăm și să întărim democrația în Europa, într-un moment în care democrația este în mod clar în criză și este atacată în multe țări, și cum să luptăm cu extrema dreaptă la locul de muncă și în societate.
  • Cum să consolidăm democrația la locul de muncă, prin încurajarea dialogului instituțional, a dialogului social, a negocierilor colective și a participării lucrătorilor la toate nivelurile. Cum să echipam și să împuternicim sindicatele pentru a asigura un acces mai bun și a construi punți către un număr mai mare de lucrători, indiferent de statutul lor profesional, și cum să consolidăm acțiunile sindicale pentru a asigura justiția socială în transformarea muncii.

Diviziunile sociale profunde amenință coeziunea societăților noastre și a instituțiilor democratice.  In aceste conditii, trebuie să ne îndreptăm rapid  către un nou contract social care să reunească toate părțile societății și economiei într-un efort comun, pentru o redresare durabilă și bogată în locuri de muncă. Progresul social va avea ca rezultat o îmbunătățire a condițiilor de viață ale tuturor.  Economia prosperă în societăți care ofera locuri de muncă stabile și de calitate, în care lucrătorii sunt educați, înalt calificați și motivați, în care sănătatea și siguranța sunt garantate la toate locurile de muncă.

Pe de altă parte, este dificil de prezis care tehnologii vor fi predominante în viața noastră și cum ne vor schimba locurile de muncă și funcționarea pieței muncii. De aceea, ca organizatii sindicale trebuie să fim unite şi pregătite pentru noua economie si noua organizare a piețelor muncii, pentru a stabili în comun, modul în care construim acțiunea sindicală și negociem pentru o tranziție ecologică și digitală justă.

Totodată, sunt organizate o serie de evenimente marginale Conferinţei intermediare, în care sunt dezbătute probleme de importanţă majoră pentru consolidarea activităţii sindicale la nivel european, prin schimbul de bune practici ale liderilor din organizatiile afiliate Confederaţiei Europene. Astfel de evenimente vizează o participare mai largă a tinerilor si femeilor în miscarea sindicală. Urmare a nevoii de reprezentare corectă a intereselor tinerilor în organizatiile noastre, a fost votat de principiu amendamentul la Statutul CES de a introduce o cotă de participare a tinerilor în delegaţiile sindicale. Amendamentul  prin care se mentionează ca “ unul din patru delegați pentru fiecare delegație trebuie să aibă vârsta sub 35 de ani “ s-a bucurat de susţinerea majorităţii participanţilor la Conferinţa Intermediară, urmând a fi votat si introdus in Statut la următorul Congres CES.

Domnul Florin Bercea, prim-vicepreşedinte CNSLR- FRĂŢIA , va avea o intervenţie în timpul Conferinţei Intermediare a Confederaţiei  Europene a  Sindicatelor, în care va prezenta activitatea desfăşurată de confederaţia noastră, axată pe priorităţile europene, fără a evita să menţioneze si dificultăţile întâmpinate de mişcarea sindicală din România în realizarea unui dialog social, real si constructiv.