Conferinţa intermediară a Confederaţiei  Europene a  Sindicatelor – 9 noiembrie, Lisabona, ziua II

A doua zi a Conferinţei Intermediare a  Confederaţiei Europene a Sindicatelor a fost consacrată pe de o parte dezbaterilor referitoare la viitorul si unitatea Confederaţiei europene, dar si discutiilor referitoare la politica europeană din perspectiva sindicală.

Referitor la viitorul Confederaţiei Europene a Sindicatelor s-a impus nevoia unei discuții deschise și sincere despre prioritățile și pozițiile noastre fundamentale, recunoscându-se faptul că fiind o organizație transnațională, membrii săi nu împărtășesc întotdeauna o poziție sau o abordare comună cu privire la problemele, temele, dificultăţile din munca sindicală de bază. Dacă viziunea generală a afiliaţilor poate fi aliniată, uneori,pozițiile acestora diferă în ceea ce privește anumite aspecte. Cum sau ce trebuie făcut pentru a găsi un consens și, în lipsa acestuia, un compromis?

Toate discuțiile și interventiile liderilor organizatiilor affiliate la CES au încercat să contureze o reflecție strategică asupra progresului organizației  până la următorul Congres din 2023, pentru a clarifica  viziunile organizației si prioritățile de bază pentru îmbunătățirea vieții profesionale în Europa, asigurându-ne că CES rămâne relevantă și un jucător cheie. Pe de o parte se impune lobby-ul instituțional la cele mai înalte niveluri ale UE, dar și cu instituțiile internaționale, pentru a ne asigura că vocile lucrătorilor reprezentați de membrii noștri sunt auzite,dar si pe de altă parte, este nevoie de campanii inclusive, țintite și  de implicarea și mobilizarea la nivel de bază, concentrându-ne  pe activitatea sindicală de bază .

CES trebuie să fie atât o organizație proactivă, cât și o organizație reactivă. Proactivă, prin aceea că va continua să influențeze definirea programelor și politicilor la nivel european; și reactivă, prin faptul că trebuie sa fim capabili să răspundem și să reacționăm rapid și precis la situații de urgență, neprevăzute, atunci când apar.

Partea a doua a zilei a fost consacrată  dezbaterilor de politică sindicală,  într-un prim panel referitor la modalitatea în care  mișcarea sindicala poate  să proiecteze viitorul Europei, să apere democrația, să modeleze transformarea durabilă a muncii și consolidarea drepturilor  lucrătorilor și a drepturilor omului.

Domnul Florin Bercea, prim-vicepreşedinte CNSLR- FRATIA şi membru al Comitetului Executiv al Confederaţiei Europene,  a  intervenit în dezbatere  şi a abordat din perspectiva socială o parte dintre cele mai importante teme de actualitate europeană, cum ar fi Facilitatea de Recuperare si Rezilienţă,  tranziţia digitală si tranziţia verde, Conferinţa privind viitorul Europei, prezentând însă si deficienţele dialogului social la nivel naţional .

Ideile principale care au reiesit din prezentare au facut referire la nevoia de a ne implica şi de a actiona pentru o Europă mai echitabilă pentru lucrători, o Europă bazată pe democrație și justiție socială, pe  locuri de muncă de calitate și salarii adecvate,  o Europă în care “ Nimeni nu este lasat în urmă”.

Însă, dincolo de aceasta nevoie recunoscută, dezbătută si asumată la nivel european, creșterea inegalităților face ca dezamăgirea lucrătorilor să fie din ce în ce mai mare.  Consecinţele crizei sanitare si economice asupra societăţiilor noastre, în ansamblu se reflectă în mod special asupra nivelului de trai al lucrătorilor si familiilor acestora .

Programele de reforme si susţinerea unor investitii care să contribuie la depăsirea crizei Covid, sprijinite de Mecanismul European de Redresare si Rezilienta si transpuse prin Planurile Naţionale de Redresare şi Rezilienţă, reprezintă instrumentul cheie pentru a face ca economiile și societățile noastre să devină mai durabile, mai reziliente și mai bine pregătite pentru tranziția către  economia verde și pentru tranziția digitală.

Domnul Bercea a subliniat că  aceste Planuri de reformă si de redresare trebuie să fie rodul contribuţiei tuturor actorilor politici şi sociali relevanţi, deci a unui dialog social real, constructiv, care să determine o mai bună echilibrare în abordarea investiţiilor între interesul economic si  a celui social.

In acelasi timp, tranziţia verde şi cea digitală, cu toate provocările pe care le aduc lucrătorilor, fac mai mult decât necesar un dialog susţinut cu sindicatele pentru  a fi implicate în proiectarea și implementarea politicilor de adaptare la noile  condiţii si tehnologii, politici care să mențină locurile de muncă și să protejeze sănătatea și siguranța lucrătorilor, precum și politici active pe piața forței de muncă, recalificare și instruire pentru a preveni pierderea locurilor de muncă.

In încheiere, a fost transmisă opinia CNSLR- FRĂŢIA aceea ca, împreună cu toti afiliaţii CES de a ne intensifica efortul pentru a beneficia  de o mai bună distribuire a bogăției și de o convergență ascendentă a salariilor, pentru a aborda inegalitățile în creștere, pentru a realiza dorita justiție socială