Federația Columna a transmis partidelor care vor forma noua echipă guvernamentală o solicitare privind aplicarea integrală, începând cu 1 ianuarie 2022, a prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017

Federația Columna a transmis partidelor care vor forma noua echipă guvernamentală o solicitare privind aplicarea integrală, începând cu 1 ianuarie 2022, a prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, respectiv:

I. Acordarea salariilor de bază la nivelul prevăzut de lege pentru anul 2022 și în mod subsecvent actualizarea tuturor sporurilor la nivelul acestor salarii de bază;
II. Acordarea voucherelor de vacanță, a indemnizației de hrană și a celorlalte componente ale salariului care se raportează la nivelul salariului minim pe economie, referința fiind începând cu 1 ianuarie 2022 valoarea de 2.550 de lei.
Este necesară adoptarea întregului cadrul normativ necesar respectării Legii Salarizării, inclusiv prin cuprinderea resurselor necesare atingerii acestui obiectiv în Legea Bugetului de Stat pentru anul 2022.
De asemenea, am solicitat ca în cadrul primei ședințe de Guvern să fie realizată o rectificare bugetară prin care să fie asigurată plata salariilor până la sfârșitul anului 2021 pentru personalul instituțiilor de asistență socială.