Rezoluția CES privind adaptarea semestrului European la tabloul de bord social și progresul catre obiectivele pilonului european al drepturilor sociale

Proiect dezbatut si adoptat in Comitetul Executiv al Confederatiei Europene a Sindicatelor(ETUC) la sedinta din 6-7 martie 2018

1. Pilonul european al drepturilor sociale trebuie să-și realizeze pe deplin potențialul și ” sa schimbe jocul ” în guvernanța economică a UE. Europa are nevoie de un proces semestrial care să sprijine realizarea drepturilor și a obiectivelor proclamate în pilon și să ajute statele membre să își îndeplinească principalele provocări în ceea ce privește locurile de muncă, locuri de muncă de calitate și salarii echitabile, protecția socială inadecvată, accesul la serviciile publice, transportul, locuințe și asistența medicală la prețuri accesibile, precum și lupta împotriva inegalității și a sărăciei.

2. Semestrul european, ciclul anual de coordonare cu statele membre este unul dintre principalele instrumente prin care Comisia Europeană poate influența punerea în aplicare de către statele membre a pilonului european al drepturilor sociale. Cu toate acestea, pentru a atinge acest obiectiv, vor fi necesare schimbări. Este important de menționat că procesul semestrului ar trebui să se concentreze mai degrabă pe promovarea investițiilor sociale,  decât asupra reducerilor sociale. Recomandările specifice de țară (CSR) ar trebui să vizeze asigurarea unei redresări durabile prin progresul realizării drepturilor și obiectivelor pilonului european al drepturilor sociale.

Acest lucru necesită un tablou de bord social care să echilibreze în mod eficient tabloul de bord macroeconomic.

3. Tabloul de bord social va fi un element indispensabil pentru efectuarea modificărilor necesare. Ca parte a metodologiei de guvernare a semestrului, criteriile de referință formează și sprijină deciziile politice. Sunt examinate performanțele naționale ale statelor membre, iar programele de reformă sunt recomandate pe baza tabloului de bord. Scorul de performanță al guvernanței financiare și fiscale este precis în termeni de obiective și strict în ceea ce privește monitorizarea și punerea în aplicare, în timp ce obiectivele politicii sociale și politicii pieței muncii sunt mai slabe, astfel încât acestea sunt deseori neglijate, respinse sau integrate în obiectivele economice. Prin urmare, este esențial ca valorile de referință să fie modificate pentru a stimula progresul social și pentru a schimba presiunea financiară asupra statelor membre, asigurându-se că se pot adopta legi și că resursele pot fi investite pentru punerea în aplicare a pilonului European de drepturi sociale. Recomandările specifice fiecărei țări ar trebui să sublinieze necesitatea de a încuraja guvernele să înregistreze progrese în ceea ce privește convergența de jos în sus, având obiective și criterii specifice pentru măsurarea progresului și prevenirea regresiei sau a negării drepturilor.

Condițiile principale ale CES pentru un tablou de bord social

1. Tabloul de bord social, ca instrument de implementare a pilonului european al drepturilor sociale, ar trebui dezvoltat prin intermediul dialogului social. Tabloul de bord ar trebui să facă obiectul normelor declarației quadripartite privind noul început al dialogului social.

2. Trebuie creat un grup de lucru specific pentru indicatori , compus din partenerii sociali europeni, Comisia Europeană, EPSCO și Parlamentul European.

3. Recomandările grupului de lucru privind indicatorii trebuie să fie luate în considerare de DG ECFIN, ECOFIN și Eurogrupul în ceea ce privește necesitatea de a echilibra constrângerile economice și sociale încadrul semestrului european si a  guvernanței economice.

4.  Tabloul de bord social trebuie să fie un motor pentru locurile de muncă de calitate și trebuie să includă definiția indicatorilor și a criteriilor de referință pentru a asigura punerea în aplicare eficientă și respectarea legislației sociale europene,a investitiilor in cercetare, formare și dezvoltare, precum și o protecție socială eficientă.

5. Tabloul de bord social ar trebui să conducă la o remunerare mai echitabilă a muncii, bazată pe convergența salarială ascendentă și pe respectarea negocierilor colective și a  autonomiei părților de a încheia convenții colective, inclusiv sectoriale, naționale și europene. Propunem câteva obiective orientative:

a) Reducerea inegalităților, în special prin garantarea faptului ca nici un lucrător să fie plătit mai puțin de 60% din salariul mediu / mediu până în 2020;

b. Statele membre care au atins pragul de 60% al salariului minim, pot stabili obiective pentru a obține salarii sufficient de mari  până în 2025, asigurându-se în același timp de creșterea salariilor mai mici mai rapid decât salariile mai mari;

c. Promovarea respectului pentru dreptul la negociere colectivă, inclusiv prin punerea de acord cu partenerii sociali la nivel național pe obiective și  metode de creștere a numărului de lucrători acoperiti de un contract colectiv, de exemplu prin extinderea acordurilor colective la nivelul celor mai bune din Europa sau prin intermediul regulilor referitoare la achizițiile publice, acordând prioritate cererilor de ofertă, societăților care respectă convențiile colective;

d. Sfârșitul discriminării bazate pe statutul profesional

e. Eradicarea sărăciei la locul de muncă prin elaborarea de criterii de referinta pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, inclusiv salarii minime legale adecvate acolo unde există.

6. Este necesar să se îmbunătățească salariul social, să se mărească numărul de lucrători acoperiți de securitatea socială, să se stabilească obiective specifice care să vizeze creșterea  gradului de acoperire a lucrătorilor atipici, inclusiv a lucrătorilor independenți, în raport cu diferitele categorii de protecție socială, de exemplu indemnizații de boală, pensii, prestații de șomaj; dar, de asemenea, sa se stabileasca obiective de promovare a progresului salariilor sociale în sens larg,  cum ar fi serviciile publice de îngrijire a copiilor, serviciile de sănătate, personae in varsta, locuințe și transport.

7.  Este nevoie de un instrument îmbunătățit pentru a avea acces la mai multe informații despre fapte și  dovezi din tabloul de bord social. Astfel, interrelația dintre indicatori poate fi identificată și reprezentată mai bine (de exemplu, analiza tabloului de bord social îmbunătățit prin integrarea indicatorilor ODD în măsurarea performanței sociale ale semestrului).

8. Pentru a progresa în realizarea multor drepturi, este necesar să investească in servicii publice. Tabloul de bord trebuie să înregistreze corect deficitele în ceea ce privește accesul la serviciile publice care compromit respectarea drepturilor, dar, mai presus de toate, este nevoie de indicatori pentru a stimula investițiile  pentru a se ajunge treptat  la aceste drepturi.

Pașii următori

9. CES va lua măsuri pentru a raspunde cererilor noastre și  să îmbunătățească capacitatea sindicală de a influența RSI. Vom face asta cu sprijinul și cooperarea deplină a membrilor  naționali. CES isi va moderniza instrumentele privind semestrul european al CES. Se va baza pe consolidarea capacității mișcării sindicale de a mobiliza solidaritatea transfrontaliera și de a ne  atinge obiectivele  comune, va exploata oportunitățile oferite de Pilonul European al Drepturilor Sociale și tabloul de bord social. Acest lucru va presupune un rol mai important pentru TUSLO și un  angajament reînnoit al tuturor membrilor CES să colaboreze. Federatiile Sindicale Europene vor juca, de asemenea, un rol mai puternic printre instrumentele  pentru “ semestrul” CES.

10. CES și-a consolidat capacitatea de a furniza resurse materiale și, în cooperare cu ETUI, a continuat să investească în consolidarea capacităților organizațiilor membre, în scopul de a face din pilonul european al drepturilor sociale o  constrângere  sociala  pentru guverne în contextul semestrului UE.

11. Cerem tuturor afiliaților CES să facă presiuni asupra guvernelor lor, exploatând, de asemenea, spațiul pentru un dialog social consolidat ca parte a semestrului, pentru a  consolida  potențialul tabloului de bord social, în statele