Comitetul Sindical Pan-European (Perc) – Mesaj pentru ziua de 8 Martie

Realizarea egalității de gen și împuternicirea femeilor și fetelor – cea mai mare provocare pentru drepturile omului din lumea noastră!

Ziua Internațională a Femeii este un moment pentru a reflecta asupra progreselor înregistrate, a cere schimbări și a sărbători acte de curaj și hotărâre ale femeilor obișnuite care au jucat un rol extraordinar în istoria țărilor și comunităților lor.
Activismul și advocacy-ul generațiilor de femei au dat roade. În școli există mai multe fete decât oricând; mai multe femei presteaza muncă remunerată și detin roluri principale în sectorul privat, în mediul academic, în politică și în organizațiile internaționale.
Dar continuă sa existe obstacole serioase dacă discutăm despre dezechilibrele istorice de putere care stau la baza discriminării și exploatării. Mai mult de un miliard de femei din întreaga lume nu dispun de protecție juridică împotriva violenței sexuale domestice. Diferența globală de remunerare între femei și bărbați este de 23%, ajungând la 40% în zonele rurale, iar munca neremunerată efectuată de multe femei nu este recunoscută. Reprezentarea femeilor în parlamentele naționale este, în medie, mai mică de un sfert din efectivele acestora, iar în sălile de consiliu este chiar mai mică.
Situația actuală a pieței forței de muncă și a bunăstării în întreaga Europă este îngrijorătoare, deoarece reformele recente ale autorităților naționale au condus și ar putea continua să ducă la reducerea finanțării publice și la diminuarea dialogului social.
Precaritatea și insecuritatea la locul de muncă sunt două premise pentru extinderea inegalităților de gen în societate, în ansamblu: femeile sunt în continuare plătite mai puțin decât bărbații; diferența de remunerare între femei și bărbați nu s-a redus în ultimii ani; în ciuda nivelului ridicat de educație, pozițiile decizionale la nivel politic și economic sunt în mod predominant deținute de bărbați; plafoanele din sticlă împiedică femeile să crească in ierarhia locului de munca; pereți de sticlă separă femeile de anumite locuri de muncă; femeile nu sunt suficient reprezentate în pozițiile decizionale în sindicate; persista violența domestica și violența la locul de muncă; persista stereotipurile și diferențele de gen, inegalitățile de gen în educație; femeile migrante au mai puține oportunități și resurse și se confruntă cu o discriminare multiplă; femeile în vârstă prezintă un risc mai mare de sărăcie.
Prin urmare, este esențial să acționăm pentru a face ca egalitatea între femei și bărbați să devină o prioritate reală, nu una retorică.
În acest moment crucial pentru drepturile femeilor, este timpul ca bărbații să stea alaturi de femei, să le asculte și să învețe de la ele. Transparența și responsabilitatea sunt esențiale pentru ca femeile să-și atingă întregul potențial și să ne sprijine pe noi toți, în comunitățile, societățile și economiile noastre.
Ultima reuniune a Comitetului femeilor din cadrul PERC a decis să sprijine campania ITUC privind combaterea violenței la locul de muncă și campania ETUC privind echilibrul vieții profesionale. Activitățile au loc în toată regiunea PERC, în favoarea drepturilor femeii.

Vă dorim cu toții o Zi fericită a femeii și o mulțime de succes în activitățile dvs.!

Comitetul femeilor PERC