AGERPRES are un nou Contract Colectiv de Muncă la standarde europene!

Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind a negociat şi semnat cu noul director general al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, Claudia Nicolae,  şi cu membrii Consiliului Director al instituţiei publice de presă Contractul Colectiv de Muncă pentru perioada 2018-2020. Documentul conţine standarde europene privind libertatea de exprimare, Codul Deontologic al Jurnalistului, Ghidul de Etică pentru Fotojurnalism şi, nu în ultimul rând, prevederi importante pentru asigurarea unor condiţii de muncă demne de o instituţie publică de presă.