Dreptul la asociere și negociere colectivă în contextul Centenarului OIM, Sofia, 22-23 aprilie 2019

In perioada 22-23 aprilie 2019, la Sofia, se desfaşoara Conferința internațională „Contribuția sindicatelor din Balcani la procesul de integrare, dreptul la asociere și negociere colectivă în contextul centenarului OIM„. In cadrul Conferintei a fost agreată urmatoarea declaratie care va fi adresată Organizatiei Internationale a Muncii, precum si Confederatiei Internationale a Sindicatelor, pentru o abordare eficientă si responsabilă a problemelor specifice organizatiilor sindicale din regiunea balcanică.

 Ne exprimăm satisfacția generală față de Raportul OIM privind Munca pentru un viitor promiţător (Viitorul Muncii) și constatăm că acesta conține declarații remarcabile care reflectă situația reală a relațiilor tripartite la scară mondială și, în același timp, conține orientări care determină reflecții și ofera puncte de referință pentru muncă, pe termen mediu și lung, în vederea realizării  adaptarii subiectelor privind relațiile de muncă la cea de-a patra revoluție industrială.

  •  Considerăm necesar să profităm din plin de oportunitățile oferite de aceste schimbări de transformare pentru a crea un viitor mai bun și pentru a asigura securitatea economică, egalitatea de șanse și justiția socială, cu scopul final de a întări toate societățile și de a le îmbunătăți bunăstarea.
  • Cei trei piloni de acțiune expuși în raport vor stimula creșterea economică, corectitudinea și durabilitatea generațiilor actuale și viitoare din țările noastre. Salutăm lansarea unei noi agende orientate pe om, punând oamenii și munca lor în centrul politicii economice și sociale și al practicilor de afaceri.
  • Solicităm o schimbare a regulilor pentru realizarea unui nou contract social, în care sindicatele sa  joace un rol-cheie. Avertizăm  elitele politice că, dacă nu vom face ajustările necesare pentru a ajunge la un nou tratat social, diferențele economice și sociale vor crește și acest lucru reprezintă riscuri enorme pentru viitor.
  • Acordăm o atenție deosebită apelului OIM către toate părțile interesate de a-și asuma responsabilitatea pentru construirea unui viitor just al muncii. Baza pentru acest viitor este urgenta consolidare a dialogului social și a negocierilor colective.

Viziunea noastră este ca acest nou contract social trebuie să includă obiectivele de a realiza  ocuparea deplină și distribuirea echitabilă a bunului comun produs, pentru depășirea inegalităților în venituri și bogăție.

În conținutul sau,  contractul social ar trebui să includă:

– dreptul universal pentru învățarea pe tot parcursul vieții;

– garanția universală a muncii, inclusiv principiile fundamentale și drepturile la locul de muncă, standardele pentru sănătate și securitate la locul de muncă, minimul  pentru „salariul de supravietuire” și limitele adecvate ale timpului de lucru;

– protecția socială universală.

Considerăm că o importanță majoră o are implementarea unor principii importante precum:

– respectarea drepturilor în lanțurile de aprovizionare ale companiilor multinaționale;

– detașarea drepturilor de muncă,  a drepturilor sociale și sindicale în afara concurenței pe piață;

– acordul privind standardele minime regionale privind condițiile de plată și de muncă, în conformitate cu standardele internaționale;

– dincolo de PIB – evaluarea dezvoltării sociale și economice și a bunăstării populației ar trebui extinsă prin utilizarea mai multor indicatori.

In discuțiile privind situațiile specifice din diferitele țări din regiune, s-au remarcat numeroase probleme comune, legate în principal de dreptul la asociere și dreptul la negociere colectivă al angajaților. Fără respectarea de catre state a acestor drepturi  și  garantarea lor  prin intermediul sistemelor  juridice și ale organelor de drept, nu ne putem gândi la un dialog social și nu ne putem  aștepta la rezultate, cu atât mai puțin la negocieri colective!

Pe baza acestei constatări, facem un apel către:

– guverne,

– parlamentele naționale și

– Organizațiile patronale

cu următoarele solicitări:

  1. Să creeze condiții și premise pentru respectarea și garantarea dreptului internațional recunoscut al lucrătorilor, nu numai angajaților, la asociere și a drepturilor sindicale care decurg din acesta, prin legi naționale!
  2. Asigurarea reprezentării colective a lucrătorilor și a angajatorilor prin dialogul social ca bun public, promovat în mod activ prin intermediul politicilor publice.

3.Crearea de  strategii naționale privind Viitorul Muncii, prin dialog social între guverne și organizațiile angajaților și patronilor.

  1. Să depună eforturi pentru promovarea și dezvoltarea dialogului social și a relațiilor bi si tri-partite prin care are loc dialogul social.
  2. Să consolideze și să dezvolte negocierile collective, ca un instrument important de construire a unor relații echilibrate și corecte între angajatori și angajați.
  3. Să introducă și să pună în aplicare o garanție universală a forței de muncă pentru toți lucrătorii, inclusiv principiile și normele fundamentale ale OIM, iar această garanție ar trebui să se aplice tuturor lucrătorilor „indiferent de aranjamentul lor contractual sau de statutul lor de angajare” și astfel sa fie acoperiti și lucrătorii independenți.

Apelăm și așteptăm ca OIM și ITUC să sprijine apelul nostru și să influențeze o abordare responsabilă și eficientă la nivel național în țările din regiune pentru a ne rezolva solicitările!