Concluzii ale Conferinței la Nivel înalt „Un nou început pentru negocierea colectivă în Europa”

Pe data de 25 iunie 2019, la București, s-a desfășurat Conferința la nivel înalt „Un nou început pentru negocierea colectivă în Europa„, la care au participat aproape 100 de persoane, inclusiv reprezentanți a 16 guverne europene, ai Comisiei Europene, ai OIM și ai organizațiilor patronale europene.

Argumentele CES privind beneficiile socio-economice ale sistemelor coordonate de negociere colectivă multi-angajator au fost recunoscute de toate părțile interesate și au oferit o bază solidă pentru schimburile de opinii.

Discuțiile din cadrul conferinței au arătat un larg consens între toate părțile interesate cu privire la necesitatea punerii în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale, pentru consolidarea dialogului social și, mai ales, a negocierilor colective la nivel sectorial. În intervențiile lor, majoritatea statelor membre UE au subliniat că sistemele mai puternice de negociere colectivă reprezintă un instrument-cheie pentru realizarea unei convergențe ascendente a standardelor de viață și de lucru în Europa și pentru a crea o creștere mai incluzivă și durabilă prin:

 • Promovarea salariilor mai echitabile și a salariilor minime în toate țările europene;
 • Combaterea inegalităților;
 • promovarea investițiilor, productivității și calității locurilor de muncă;
 • Gestionarea tranzițiilor tehnologice și de mediu.

Concluziile conferinței arată că există o înțelegere clară de către toate părțile interesate cu privire la necesitatea:

 • Analizarii efectelor pozitive ale negocierii colective multi-angajator asupra competitivității, productivității, egalității, nediscriminării, incluziunii etc.
 • schimbului de bune practici și criterii de referință;
 • sprijinirii și consolidarii negocierilor colective multi-angajator;
 • stabilirii de obiective pentru evoluția salariilor legate de costurile de trai și de productivitate;
 • extinderii acoperirii acordurilor colective în toate sectoarele și pentru toate categoriile de lucrători – dacă este cazul, prin introducerea unor mecanisme de extindere;
 • consolidarii reprezentativității partenerilor sociali și a capacității lor autonome de a reglementa piața forței de muncă;
 • dezvoltarii unui instrument pentru negocierile transnaționale pentru a aborda lanțurile de aprovizionare și pentru a pune capăt dublarii standardelor aplicate de companiile multinaționale;
 • garantarii accesului lucrătorilor nestandardizati la drepturile de negociere colectivă;
 • abordarii diferențelor dintre salarii, pe criteria de gen și de vârstă;
 • utilizarii ciclului Semestrului european, a pPilonului european al drepturilor sociale și a Cadrului Financiar Multianual care să permită guvernelor și partenerilor sociali să dezvolte negocierea colectivă multifuncțională;
 • finanțarii UE dedicată  pentru consolidarea capacităților partenerilor sociali;
 • implementarii pe deplin a convențiilor OIM și a deciziilor Consiliului Europei privind dreptul de acces la negocierea colectivă în toate statele membre – adoptarea la nivel european a definiției negocierii colective a OIM ca fiind un bun public.

Multe țări au subliniat de asemenea,  necesitatea includerii unor obiective și recomandări privind salariile minime într-o posibilă directivă-cadru europeană. Guvernul german și-a anunțat intenția de a stabili acest lucru ca o prioritate majoră pentru Președinția lor în a doua jumătate a anului 2020.

S-a discutat, de asemenea, necesitatea abordării dimensiunii macroeconomice a evoluției salariilor și a utilizării negocierii colective multi-angajator ca stabilizator macroeconomic, precum și necesitatea implicării DG ECFIN, precum și a DG EMPL și a Eurogrupului și a Consiliului ECOFIN ca și Consiliul EPSCO.

Majoritatea guvernelor UE, inclusiv Finlanda, Croația și Germania (care vor deține următoarele președinții UE), doresc să discute și să colaboreze pentru un parteneriat european pentru negociere colectivă, care să conducă la un cadru european și să ia în considerare o directivă.

Nevoia de a întreprinde acțiuni menite să consolideze negocierile colective sectoriale a apărut în special din următoarele guverne: Belgia, Bulgaria, Croația, Finlanda, Franța, Germania, Luxemburg, Portugalia, Slovacia, Spania, Suedia.

CES, împreună cu afiliatii finlandezi, se vor întâlni cu noii miniștri finlandezi pentru ocuparea forței de muncă și finanțe în această săptămână și vor discuta despre pașii următori pentru parteneriat și stabilirea cadrului, inclusiv activitățile de follow up, sub auspiciile Președinției finlandeze și noua Comisie Europeană.