In perioada 13-15 februarie 2020, la Seixal, s-a desfasurat cel de-al 14-lea Congres al Confederatiei Generale a Lucratorilor din Portugalia (CGTP-IN)

Prima zi a fost dedicată conferinţei internaţionale cu tema “Lupta pentru valorizarea muncii si a lucrătorilor, pentru solidaritate si pentru pace”. Conferinţa a dat posibilitatea exprimării unui numar important de reprezentanti sindicali ai organizatiilor sindicale invitate, participante la congres.

Cu această ocazie au fost reiterate problemele cu care se confruntă lucrătorii de pretutindeni: exploatarea muncii, subcontractarea  în lanturile de producţie si de distribuţie, dereglementarea timpului de lucru, creşterea  vârstei de pensionare, slăbirea proceselor de negociere colectivă, privatizarea serviciilor publice. Locurile de muncă devin din ce in ce mai putine, creşte forţa de lucru disponibilă, ceea ce determină o diminuare a dreptului la muncă; pe de altă parte, precaritatea, intensificarea ritmului muncii si inadecvarea capacitătii lucrătorilor, în condiţiile tehnologizării avansate, sunt doar cateva dintre cauzele care determină mentinerea un nivel ridicat de accidente de muncă, de risc de boli profesionale si riscuri psihosociale.

Conform OIM, numarul celor săraci, care lucrează, este mai mare de 700 milioane de lucratori. Mai mult de 60 % dintre lucrătorii din întreaga lume se confruntă cu situatii de muncă precară. Calitatea muncii se degradează, ceea ce determină creşterea presiunii pe lucrători, care acceptă locuri de muncă slab plătite si fără drepturi. Se aşteaptă ca până în 2020 sa fie încă 2 milioane de şomeri.

In lumea muncii continuăm sa ne confruntăm cu creşterea inegalităţilor sociale si a nedreptăţilor, cu sărăcie, foame, munca copiilor, munca în sclavie, comerţ cu organe, exploatarea cu scop sexual.

In aceste conditii, ţinând cont de faptul că munca rămâne singura sursă creatoare de bogătie, dar si de dezvoltare personală si de transformare individuală în relaţia cu societatea si mediul înconjurător, aceasta rămâne o conditie de bază pentru progresul social.

Valorizarea muncii si a lucrătorilor este indisolubil legată de lupta pentru drepturile lor, ceea ce determină necesitatea ca organizatiile sindicale sa fie puternice si  implicate pentru a contracara exploatarea muncii de către marile capitaluri si guverne. Lupta împotriva precaritătii rămâne una dintre priorităţile mişcării sindicale; instabilitatea si injustiţia socială afectează lucrătorii din punct de vedere salarial, dar si din punct de vedere al sănătătii si securitătii la locul de muncă . Dreptul la muncă este un drept fundamental si o condiţie a progresului societătii. Prin urmare se impune respectarea dreptului la negociere si încheiere de contracte colective de muncă; negocierea este instrumentul indispensabil pentru a contracara tendinţele actuale de inegalitate, precaritate, şomaj, sărăcie. Este nevoie de implicarea si consultarea sindicatelor pentru stabilirea salariului minim tinânad cont de realităţile concrete ale lucrătorilor. Cooperarea si solidaritatea organizatiilor sindicale consolidează lupta acestora pentru emancipare socială si pentru o societate lipsită de exploatare.

Congresul CGTP-IN a ales in functia de secretar general pe doamna Isabel Camarinha, care în discursul susţinut a reiterat angajamentul CGTP- IN  de a contribui la construirea unei „Europe a Lucratorilor”, bazată pe principiul solidarității internaționale și ghidată de apărarea și consolidarea drepturilor lucrătorilor.