Este timpul să realizăm promisiunea neîndeplinită a platformei Beijing pentru egalitatea de gen !

Cu ocazia Zilei  Internaționale  a Femeii, Confederatia Internatională a Sindicatelor solicită guvernelor să ia măsuri urgente pentru a îndeplini promisiunea Declarației de la Beijing și a Platformei de acțiune (BPfA) pentru realizarea egalității de gen și a justiției sociale.

8 MARTIE, Ziua internațională a femeii

Este nevoie de un nou contract social pentru a accelera progresul în realizarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă (ODD), în special Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 8 privind munca decentă, Obiectivul 5 privind egalitatea de gen și Obiectivul 4 privind educația și formarea profesională, până în 2030.

Adoptată acum 25 de ani, Platforma de  Actiune de la Beijing  rămâne model pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen. Deși s-au înregistrat progrese importante în toate domeniile  de acțiune ale Platformei, nicio țară nu a atins viziunea feministă radicală a acesteia.

La nivel global, femeile reprezintă majoritatea  săracilor care muncesc, fiind angajate mai puțin de jumătate din femeile în vârstă de muncă. Segregarea profesională și subevaluarea muncii femeilor înseamnă că femeile au mai multe șanse să muncească cu un nivel scăzut de plată, nesigur și informal. Femeile câștigă în medie cu 20% mai puțin decât bărbații, multe isi traiesc vârsta pensiei  în sărăcie. Și, întrucât stereotipurile de gen  persistă în societate, femeile continuă să-si asume cea mai mare parte  din activitatea de îngrijire neplătită și sunt mai defavorizate în sistemele de protecție socială. Violența de gen, discriminarea și sistemele de opresiune intersectate, bazate pe clasă, rasă, statutul migrației, orientarea sexuală și identitatea de gen, sunt în joc în fiecare etapă din viața femeilor și continuă să aiba influenta asupra experiențelor lor profesionale.

Atacurile asupra  drepturilor  civile și libertăților, inclusiv asupra drepturilor sindicale, politicile economice eșuate, inclusiv măsurile de austeritate și privatizarea serviciilor publice, precum și fragmentarea locului de muncă și a relațiilor de muncă au lovit  în  special femeile. Criza climatică și perturbarea masivă datorata tehnologiilor și  noilor forme de munca, cum ar fi  platformele , fac ca munca femeilor să fie și mai precară și informală. Creșterea dreptei populiste  nu numai că reprezintă o amenințare la adresa democrației și a păcii globale, dar  și erodează drepturile  femeilor în multe locuri din lume.

Sindicatele  reactioneaza la aceste provocări, schimbând  discursul și inversând tendințele. Drepturile, echitatea și egalitatea femeilor se regasesc  în centrul agendei  lor, sindicatele obtin masuri care vizeaza câștig de  salarii egale pentru muncă de valoare egală, concedii și protecții de maternitate, amenajări  adaptate pentru lucrătorii cu dizabilități, politici și proceduri anti-rasism, politici de incluziune pentru lucrătorii LGBT, tratament egal pentru lucrătorii migranți și multe altele. O tranziție justă pentru ambiția climatică trebuie să fie în fruntea agendei economice și sociale, la fel ca și economia de îngrijiri. Acestea dețin potențialul pentru milioane de locuri de muncă verzi și oportunitatea de a reduce și redistribui munca neplătită de îngrijire. Convenția ILO privind violența și hărțuirea din 2019 (C190) și Recomandarea sa (R206) indică puterea de mobilizare a femeilor, cu sindicatele și aliații lor.

În mod similar, Declarația Centenarului OIM privind viitorul muncii se bazează pe o agendă transformatoare pentru egalitatea femeilor.

De Ziua Internațională a Femeii, sărbătorim rolul critic pe care l-au jucat femeile și sindicatele de-a lungul anilor în realizarea obiectivelor ambițioase stabilite în Platforma de la Beijing. Solicităm ca aspirațiile Platformei să fie realizate prin acțiune, în următoarele:

  • Garantarea drepturilor fundamentale ale omului pentru libertatea de asociere și negocierea colectivă pentru toate lucrătoarele;
  • Asigurarea că, tuturor lucrătorilor, inclusiv celor din economia informală, li se garantează un nivel de protecție a muncii * și acces la protecția sociala
  • Investiții în îngrijire, pentru egalitate de gen și a dezvoltare
  • Eliminarea violenței bazată pe gen și hărțuirea în lumea muncii
  • Promovarea femeilor în functii de conducere printr-o abordare feministă a leadershipului.

* Declarația Centenarului OIM stabilește elementele planului de protecție a muncii: respectarea drepturilor fundamentale ale lucrătorilor, un salariu minim adecvat, limite maxime la timpul de muncă, siguranță și sănătate la locul de muncă.