“Întâlnit la Bruxelles, în perioada 9-10 martie 2020, Comitetul Executiv al Confederatiei Europene a Sindicatelor a facut o  Declarație privind focarul COVID-19, îndemnând la calm în urma izbucnirii COVID-19 și a îndemnat oamenii să urmeze sfatul autorităților competente in domeniul sănătatii  la nivel global.

Comitetul executiv a salutat măsurile întreprinse până acum, atât la nivelul UE, cât și la nivel național, dar insistă să se adopte toate măsurile necesare pentru a opri și a restrânge răspândirea virusului, precum și aplicarea măsurilor pentru gestionarea sănătății și a efectelor economice ale acestei situații fără precedent. Solicităm autorităților să joace un rol mai coordonat și activ pentru sprijinirea urgentă a economiilor din toată Europa. Nu putem accepta ca povara economică a acestei crize, care este probabil mult mai severă decât criza financiară din 2008, sa revină finanțelor publice, serviciilor publice și, în cele din urmă, lucrătorilor Europei. Nu putem accepta adâncirea austeritătii și din cauza crizei COVID-19.

Trebuie introduse măsuri de urgență din partea Comisiei Europene și a altor instituții ale UE, inclusiv BCE și statele membre, cum ar fi relaxarea normelor fiscale în conformitate cu Pactul de stabilitate și creștere și normele privind ajutoarele de stat, adoptând în același timp legislația pentru finanatarea imediată de catre UE a celor mai afectati. Aceasta trebuie să includă sprijin financiar pentru lucrătorii care sunt in carantină, suspendați de la locul de muncă sau concediați din cauza COVID-19. În acest sens, trebuie acordată o atenție deosebită lucrătorilor precari și non-standard, care sunt adesea exclusi din drepturile și protecțiile de care beneficiaza ceilalți lucrători.

Comitetul a subliniat îngrijorarea profundă cu privire la implicațiile pentru lucrători. Mulți dintre membrii noștri sunt în contact direct cu publicul și, ca atare, riscă să contracteze boala și să o transmită altora. Trebuie să ne asigurăm că sănătatea și siguranța lor reprezinta prima prioritate. Solicităm tuturor angajatorilor să aplice principiile prevenției, punând în aplicare toate măsurile adecvate de protecție a sănătății lucrătorilor la locul de muncă, în special pentru cei care prezintă un risc ridicat de expunere în sine, inclusiv toți lucrătorii din domeniul sănătății.

În plus, Comitetul a solicitat măsuri urgente pentru a se asigura că toți lucrătorii care prezintă simptome, care sunt plasați în carantină, precum și cei care sunt obligați să rămână acasă să aibă grijă de membrii familiei bolnave sau în carantină, si care majoritatea sunt femei, își pot lua concediu fără teama de a-și pierde locul de muncă sau veniturile. Lucrătorii afectați din sectoarele în care dialogul social si negocierile collective sunt respectate vor fi acoperiti conform acordurilor existente.

Nu este cazul, însă, pentru sute de mii de alți lucrători, inclusiv pentru cei care nu pot avea dreptul la concediu medical platit, cei din sectoare cu salarii mici sau situații precare de muncă, care depind foarte mult de veniturile de la muncă. S-ar putea ca unii muncitori, fără nicio vină a lor, să fie pur și simplu incapabili să-și permită să se auto-izoleze. În cele din urmă, Comitetul Executiv a cerut guvernelor să fie vigilente și să se asigure că angajatorii fără scrupule nu folosesc COVID-19 pentru a justifica reducerile sau concedierile în masă. De asemenea, este imperativ ca angajatorii să-și asume partea lor din povara financiară.

Având în vedere imperativul de a ne asigura că eforturile de restrângere a virusului au succes, este esențial ca lucrătorii să nu aibă întreruperi de venit care decurg din COVID-19. Considerăm că este extrem de important să menținem venitul net al tuturor lucrătorilor afectați, astfel încât aceștia să-si poată continua viața.

Focarul COVID-19 subliniază necesitatea consolidării sistemelor universale de sănătate publice bazate pe solidaritate, ca parte a modelului social european și al angajamentului pentru servicii publice de calitate. Sunt necesare mai multe investiții publice pentru a asigura un nivel suficient de personal bine pregătit și acces la asistența medicală pentru toți.

Salutăm angajamentul de a adopta o abordare flexibilă a țintelor fiscale anunțate recent de UE, dar este nevoie de sprijin politic susținut pentru  ca sistemele de sănătate publice sa funcționeze bine. Avem nevoie ca statele membre și UE să ia orice măsuri economice necesare pentru a opri ca această urgență de sănătate publică să se  transforme într-o recesiune globală cu consecințe dezastruoase pentru lucrătorii și familiile lor de pretutindeni.

În acest sens, partenerii sociali trebuie informați și consultați în mod corespunzător în timp util, astfel încât să poată contribui la garantarea intereselor lucrătorilor, în special atunci când este vorba de măsuri sociale și economice ad hoc care pot apărea din această criză. “