Măsuri de urgentă propuse de Comisia Europeană pentru combaterea consecintelor focarului COVID 19

|
COVID-19 este o urgență severă de sănătate publică pentru cetățenii, societățile și economiile noastre , care produce infecții în toate statele membre. Este, de asemenea, un șoc economic major pentru UE. Prin urmare, Comisia prezintă astăzi un răspuns imediat pentru atenuarea impactului socio-economic al focarului COVID-19, centrat pe un răspuns coordonat european.

Comisia va folosi toate instrumentele de care dispune pentru a atenua consecințele pandemiei, în special:

– Asigurarea aprovizionărilor necesare sistemelor noastre de sănătate prin păstrarea integrității pieței unice și a producției și distribuției lanțurilor de aprovizionare;

– Sprijinirea oamenilor astfel încât veniturile și locurile de muncă să nu fie afectate în mod disproporționat și să se evite efectul permanent al acestei crize;

– Sprijinirea firmelor și asigurarea faptului că lichiditatea sectorului nostru financiar poate continua să sprijine economia  și să le permită statelor membre să acționeze decisiv într-un mod coordonat, prin utilizarea deplinei flexibilități a cadrelor noastre privind ajutorul de stat și a stabilității și a creșterii.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Pandemia Coronavirus ne testează pe toți. Aceasta nu este doar o provocare fără precedent pentru sistemele noastre de sănătate, ci și un șoc major pentru economiile noastre. Pachetul economic important anunțat astăzi tratează situația de astăzi. Suntem pregătiți să facem mai multe pe măsură ce situația evoluează. Vom face tot ce este necesar pentru a sprijini europenii și economia europeană. ”

Flexibilitatea cadrului privind ajutorul de stat

Răspunsul fiscal principal la Coronavirus va veni din bugetele naționale ale statelor membre. Normele UE privind ajutorul de stat permit statelor membre să întreprindă acțiuni rapide și eficiente pentru a sprijini cetățenii și companiile, în special IMM-urile, care se confruntă cu dificultăți economice din cauza focarului COVID-19.

Statele membre pot concepe măsuri de sprijin ample în conformitate cu normele UE existente. În primul rând, ei pot decide să ia măsuri, cum ar fi subvenții salariale, suspendarea plăților impozitelor corporative și pe valoarea adăugată sau contribuții sociale. În plus, statele membre pot acorda sprijin financiar direct consumatorilor, de exemplu pentru serviciile anulate sau biletele care nu sunt rambursate de operatorii în cauză. De asemenea, normele UE privind ajutoarele de stat permit statelor membre să ajute companiile să facă față deficitului de lichidități și care  au nevoie de ajutor de salvare urgent. Articolul 107 alineatul (2) litera (b) TFUE permite statelor membre să compenseze companiile pentru daunele directe cauzate de evenimente excepționale, inclusiv măsuri în sectoare precum aviația și turismul.

În prezent, impactul focarei COVID-19 în Italia este de natură și amploare care permite utilizarea articolului 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE. Acest lucru permite Comisiei să aprobe măsuri naționale suplimentare de sprijin pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru.

Evaluarea Comisiei privind utilizarea articolului 107 alineatul (3) litera (b) pentru alte state membre va adopta o abordare similară. Comisia pregătește un cadru legal special în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE, pentru a fi adoptat în caz de nevoie.

Comisia este pregătită să lucreze cu toate statele membre pentru a se asigura că se pot pune în aplicare în timp util posibile măsuri de sprijin național pentru combaterea focarului de virus COVID-19.

Flexibilitatea cadrului fiscal european

Comisia va propune Consiliului să aplice deplina flexibilitate prevăzută în cadrul fiscal al UE, astfel încât să poată pune în aplicare măsurile necesare pentru  focarul de coronavirus și să-i atenueze efectele socio-economice negative.

În primul rând, Comisia consideră că pandemia COVID-19 se califică drept „evenimente neobișnuite în afara controlului guvernamental”. Acest lucru permite ajustarea cheltuielilor excepționale pentru  focarul COVID-19, cum ar fi cheltuielile pentru îngrijirea sănătății și măsuri de salvare direcționate pentru firme și lucrători.

În al doilea rând, Comisia va recomanda ajustarea eforturilor fiscale necesare statelor membre în caz de creștere negativă sau scăderi mari ale activității.

În sfârșit, Comisia este pregătită să propună Consiliului activarea clauzei generale de salvare pentru a se încadra în sprijinul unei politici fiscale mai generale. Această clauză ar suspenda – în cooperare cu Consiliul – ajustarea fiscală recomandată de Consiliu în cazul unei crize economice severe în zona euro sau în UE în ansamblu.

Asigurarea solidarității pe piața unică

Doar cu solidaritate și soluție coordonată la nivel european, vom putea gestiona eficient această urgență de sănătate publică. Solidaritatea este esențială în această criză, în special pentru a garanta că bunurile esențiale, necesare pentru atenuarea riscurilor de sănătate ale focarului, pot ajunge la toți cei care au nevoie. Este esențial să acționăm împreună pentru a asigura producția, stocarea, disponibilitatea și utilizarea rațională a echipamentelor de protecție medicală și a medicamentelor în UE, în mod deschis și transparent, mai degrabă decât să luăm măsuri unilaterale care restricționează libera circulație a mărfurilor de sănătate esențiale.

Prin urmare, Comisia ia toate măsurile necesare în acest scop, inclusiv prin furnizarea de ghiduri pentru statele membre cu privire la modul de punere în aplicare a unor mecanisme de control adecvate pentru a asigura securitatea aprovizionării și prin lansarea unei proceduri de achiziții comune accelerate pentru aceste mărfuri și emiterea unei recomandări privind  Echipament de protecție marcat non- CE.

Focarul COVID-19 are un impact major asupra sistemelor noastre de transport, având în vedere legătura strânsă dintre lanțurile de aprovizionare europene, susținute de o rețea extinsă de servicii de transport de marfă pe uscat, pe mare și în aer. Comisia lucrează cu statele membre pentru a asigura fluxul de mărfuri esențiale peste granițele terestre. Industria aviației internaționale și europene a fost lovită, în mod special . Așa cum a anunțat președintele von der Leyen pe 10 martie, pentru a contribui la ușurarea impactului economic și ecologic al focarului, Comisia propune astăzi o legislație tintită pentru a atenua temporar  companiile aeriene de la  regula „utilizează-sau pierde ” – prin care transportatorii aerieni trebuie să utilizeze cel puțin 80% din sloturile aeroporturilor într-o anumită perioadă pentru a le putea menține în perioada corespunzătoare a anului următor.

În cele din urmă, Comisia tine legătura cu statele membre, autoritățile internaționale și asociațiile profesionale cheie ale UE pentru a monitoriza impactul crizei asupra sectorului turismului și a coordona măsurile de sprijin.

Mobilizarea bugetului UE

Pentru a aduce ajutor imediat IMM-urilor afectate, bugetul UE își va folosi instrumentele existente pentru a sprijini lichiditatea acestor companii, completând măsurile luate la nivel național. În săptămânile următoare, 1 miliard de euro vor fi redirecționați din bugetul UE ca o garanție către Fondul European de Investiții, pentru a stimula băncile să furnizeze lichidități IMM-urilor și întreprinderilor intermediare. Acest lucru va ajuta cel puțin 100 000 de IMM-uri europene și întreprinderi intermediare cu aproximativ 8 miliarde de euro finanțare. Vom oferi, de asemenea, concedii de credit debitorilor existenți care sunt afectați negativ.

Reducerea impactului asupra ocupării forței de muncă

Trebuie să protejăm lucrătorii împotriva șomajului și a pierderilor de venituri pentru a evita efectele permanente. Comisia este pregătită să sprijine statele membre în acest sens, promovând, în special schemele de lucru pe timp scurt, programe de perfecționare și recalificare care s-au dovedit eficiente în trecut.

De asemenea, Comisia va accelera pregătirea propunerii legislative pentru un sistem european de reasigurare a șomajului care vizează sprijinirea politicilor statelor membre sa păstreze locurile de muncă și competențele.

Mai mult decât atât Coronavirus Response Investment Initiative  va facilita desfășurarea Fondului social european – un fond orientat către sprijinirea lucrătorilor și a asistenței medicale.

Fondul european de ajustare la globalizare ar putea fi mobilizat, de asemenea, pentru a sprijini lucrătorii concediați și pe cei care desfășoară activități independente în condițiile actualei și viitoarei reglementări. Până la 179 de milioane EUR sunt disponibile în 2020.

Coronavirus Response Investment Initiative 

În cadrul acestei noi inițiative, Comisia propune să direcționeze 37 de miliarde de euro în cadrul politicii de coeziune către combaterea crizei Coronavirus. În acest sens, Comisia propune să renunțe anul acesta la obligația de a solicita statelor membre rambursarea prefinanțării nefondate pentru fondurile structurale. Aceasta se ridică la aproximativ 8 miliarde de euro din bugetul UE, pe care statele membre vor putea să-l folosească  suplimentar celor  29 de miliarde de euro din finanțarea structurală în întreaga UE. Aceasta va crește efectiv investiția în 2020 și va contribui la încărcarea anticipată a utilizării finanțării politicii de coeziune, încă nealocate, de 28 de miliarde de euro în cadrul programelor de politică de coeziune 2014-2020. Comisia solicită Parlamentului European și Consiliului să aprobe rapid această propunere, pentru a putea fi adoptată în următoarele două săptămâni.

În plus, Comisia propune să extindă domeniul de aplicare al Fondului de solidaritate al UE, incluzând, de asemenea, o criză de sănătate publică în sfera sa de aplicare, în vederea mobilizării acestuia, dacă este necesar, pentru statele membre cele mai afectate. Până la 800 de milioane EUR sunt disponibile în 2020.