A sosit momentul pentru ODD 8

A sosit momentul pentru ODD 8. Timpul presează pentru un nou contract social.

Pandemia COVID-19 a provocat o criză fără precedent în sănătatea, locurile de muncă și viața oamenilor din întreaga lume. Guvernele trebuie să ia măsuri extraordinare și drastice pentru a depăși această situație de urgență și să pună bazele recuperării. Solutia nu poate fi reprezentata de o abordare fragmentată ! Dimpotrivă, calea de urmat este o schimbare pe scară largă bazată pe politici complementare și interconectate la nivel social, economic și ecologic.

Acesta este motivul pentru care Agenda 2030 și Obiectivele sale de dezvoltare durabilă (ODD) sunt mai relevante azi, ca niciodată.  Acestea prezinta viziunea și arată calea de a construi economii rezistente și societăți juste și inclusive. Măsurile și investițiile pentru recuperare trebuie să fie în conformitate cu ODD pentru a fi durabile.

ODD 8 este crucial în gestionarea consecințelor economice și sociale ale crizei COVID-19. Cu obiectivele sale în ceea ce privește protecția lucrătorilor, munca decentă, protecția socială și creșterea incluzivă, Obiectivul 8 este forța motrice a Agendei 2030 și joacă un rol fundamental în apelul sindicatelor pentru un nou contract social între lucrători, guvernele si întreprinderi.

Confederatia Sindicala Internationala a lansat Campania ITUC  # Timefor8, care se va desfasura in perioada 25 mai- 30 iunie,  campanie care se refera la solicitarea sindicatelor din intreaga lume pentru un nou contract social care sa aiba in centrul sau Obiectivul de Dezvolatare Durabia  8, referitor la Munca Decenta si Crestere Economica.

Lucratorii doresc un nou contract social cu ODD 8 în centrul acestuia pentru a reconstrui locurile de muncă și economiile.

Obiectivul 8 reprezintă o urgență !

Timpul  presează pentru un nou contract social.

8 motive pentru 8

  1. Protectie tuturor lucratorilor si lucratoarelor la locul de munca
  2. Garantarea protectiei sociale universale pentru lucratori si lucratoare
  3. Nimeni sa nu fie lasat in urma, inclusiv lucratorii din economia informala
  4. Protectia sociala universala pentru toti
  5. Sustinerea activitatii de productie, crearea de locuri de munca decente, antreprenoriat si crearea de IMM-uri.
  6. Promovarea responsabilitatii intreprinderilor si protectia drepturilor muncii
  7. Garantarea unei tranzitii juste catre economia “ zero carbon “, pentru generatiile urmatoare
  8. Dialog intre lucratori, patronate si guverne pentru un nou contract social in favoarea muncii decente pentru toti

UN NOU CONTRACT SOCIAL

Modelul economic global nu a ținut cont de nevoile lucrătorilor. Puterea și lăcomia marilor corporații globale au influențat guvernele, subminând astfel drepturile și securitatea propriilor lor lucrători. În lanțurile de aprovizionare globale, 94% dintre lucrătorii din întreaga lume reprezintă o forță de muncă ascunsă, în care contractele comerciale obscure facilitează exploatarea și opresiunea.

Lumea este de trei ori mai bogată decât acum douăzeci de ani și, totuși, 70% dintre oameni sunt încă fără protecție socială universală, 84% dintre cetățeni consideră că salariul minim nu este suficient pentru a trăi și în 81% din țări sunt permise încălcări ale dreptului la negocieri colective.

A venit momentul să stabilim un nou contract social între lucrători, guverne și întreprinderi, avand o bază de garanție universală pentru toți lucrătorii.

Implementarea unui nou contract social ar asigura respectarea drepturilor, locuri de muncă decente, însoțite de salarii minime vitale și negocieri colective, protecție socială universală, diligență și responsabilitate în activitățile intreprinderii si un dialog social care să garanteze măsuri pentru o tranziție echitabilă în ceea ce privește climatul și tehnologia.

DE CE O ABORDARE CENTRATĂ PE ODD 8?

ODD 8 evidențiază ambiția de a promova o creștere economică incluzivă și durabilă, locuri  de muncă complete și productive și muncă decentă pentru toți. Integrând mai multe subiecte printre cele legate de creștere, ocuparea forței de muncă, productivitate, precum și dimensiunea socială, ODD 8 este în sine un obiectiv multidimensional, care joacă un rol esențial în cadrul general al Agendei 2030.

ODD 8 se ocupă nu numai de obiective cantitative, ci și de dimensiunea calitativă în ceea ce privește rezultatele pieței muncii. Într-adevăr, prioritizarea creării de locuri de muncă și a calității locurilor de muncă  în cadrul elaborării de politici economice și a planurilor de dezvoltare va asigura un cerc virtuos capabil să promoveze o creștere mai incluzivă, robustă și durabilă. Cu o calibrare adecvată a acestor planuri, creșterea economică și ocuparea forței de muncă pot fi urmărite fără a pune în pericol atingerea altor ținte, cum ar fi cele legate de problemele de mediu și climă.