Plan de relansare propus de Comunitatea Europeană

Comisia Europeană  propune  un plan de relansare, denumit Next Generation EU, care să conlucreze împreună cu bugetul  UE pe termen lung al UE. Acest fond  va fi în valoare de 750 miliarde de euro pentru ca economia UE să depășească cu succes criza provocată de pandemia de coronavirus. Pentru viitorul cadru financiar multianual, Comisia Europeană propune un buget total de circa 1.100 de miliarde de euro. Ca urmare, capacitatea financiară totală a bugetului UE va fi de 1.850 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027.

Prin instrumentul Next Generation , România va primi 33 miliarde euro. Cele 33 de miliarde de euro vor fi în mare parte fonduri nerambursabile, dar și credite în condiții avantajoase. Pe lângă cele 33 de miliarde de euro din fondurile de relansare, România va beneficia și de peste 40 de miliarde de euro prin intermediul programelor din Cadrul Financiar Multianual, ceea ce face ca fondurile europene disponibile pentru România în următorii șapte ani să se situeze la un nivel fără precedent, de peste 70 de miliarde de euro.

Ca membră a Confederatiei Europene a Sindicatelor, CNSLR- FRATIA salută strategia ambițioasă de recuperare a UE propusă de Ursula von der Leyen. Ne bucurăm că investițiile în economia verde și in digital vor fi privilegiate și că toți banii vor fi direcționați prin fonduri de coeziune economică și socială, garantând astfel păstrarea solidarității, egalității și incluziunii sociale.

Este corect ca investițiile destinate a scoate Europa din recesiune să contribuie la angajamentele UE în ceea ce privește acțiunile climatice și să lupte împotriva șomajului în rândul tinerilor.

Dupa cum a declarat Luca Visentini, secretar general al Confederatiei Europene a Sindicatelor, recuperarea nu trebuie să însemne întoarcerea la situatia dinainte – austeritatea, reducerile și condițiile fiscale insuportabile nu trebuie să se mai întâmple niciodată. Cetățenii și lucrătorii doresc o Europă mai dreaptă și mai ecologică, care să funcționeze mai bine pentru toți.

Finanțarea planului de recuperare acordata intreprinderilor trebuie să fie condiționată de furnizarea de locuri de muncă decente, de plata taxelor și de lucrul pentru obiectivele climatice convenite.

Subliniem că drepturile omului și drepturile sociale, statul de drept, dialogul social și democrația economică și la locul de muncă, Pilonul European al Drepturilor Sociale, trebuie să fie busolele pentru toate finanțările acordate.

De asemenea, este foarte important ca în programul său de lucru pentru 2020, Comisia Europeană să confirme toate inițiativele care ar stimula o redresare echitabilă și durabilă social, inclusiv pe cele privind transparența salariilor, salariile minime, impozitarea echitabilă, ocuparea tinerilor, agenda de competențe și educația digitală , lucrul pe platforme și normele UE de guvernanță economică. Ceea ce lipsește din programul de lucru este securitatea și sănătatea la locul de muncă și trebuie neaparat  adăugată.