Rezoluția CES privind adaptarea semestrului European la tabloul de bord social și progresul catre obiectivele pilonului european al drepturilor sociale

Proiect dezbatut si adoptat in Comitetul Executiv al Confederatiei Europene a Sindicatelor(ETUC) la sedinta din 6-7 martie 2018

1. Pilonul european al drepturilor sociale trebuie să-și realizeze pe deplin potențialul și ” sa schimbe jocul ” în guvernanța economică a UE. Europa are nevoie de un proces semestrial care să sprijine realizarea drepturilor și a obiectivelor proclamate în pilon și să ajute statele membre să își îndeplinească principalele provocări în ceea ce privește locurile de muncă, locuri de muncă de calitate și salarii echitabile, protecția socială inadecvată, accesul la serviciile publice, transportul, locuințe și asistența medicală la prețuri accesibile, precum și lupta împotriva inegalității și a sărăciei.

2. Semestrul european, ciclul anual de coordonare cu statele membre este unul dintre principalele instrumente prin care Comisia Europeană poate influența punerea în aplicare de către statele membre a pilonului european al drepturilor sociale. Cu toate acestea, pentru a atinge acest obiectiv, vor fi necesare schimbări. Este important de menționat că procesul semestrului ar trebui să se concentreze mai degrabă pe promovarea investițiilor sociale,  decât asupra reducerilor sociale. Recomandările specifice de țară (CSR) ar trebui să vizeze asigurarea unei redresări durabile prin progresul realizării drepturilor și obiectivelor pilonului european al drepturilor sociale.

Acest lucru necesită un tablou de bord social care să echilibreze în mod eficient tabloul de bord macroeconomic.

3. Tabloul de bord social va fi un element indispensabil pentru efectuarea modificărilor necesare. Ca parte a metodologiei de guvernare a semestrului, criteriile de referință formează și sprijină deciziile politice. Sunt examinate performanțele naționale ale statelor membre, iar programele de reformă sunt recomandate pe baza tabloului de bord. Scorul de performanță al guvernanței financiare și fiscale este precis în termeni de obiective și strict în ceea ce privește monitorizarea și punerea în aplicare, în timp ce obiectivele politicii sociale și politicii pieței muncii sunt mai slabe, astfel încât acestea sunt deseori neglijate, respinse sau integrate în obiectivele economice. Prin urmare, este esențial ca valorile de referință să fie modificate pentru a stimula progresul social și pentru a schimba presiunea financiară asupra statelor membre, asigurându-se că se pot adopta legi și că resursele pot fi investite pentru punerea în aplicare a pilonului European de drepturi sociale. Recomandările specifice fiecărei țări ar trebui să sublinieze necesitatea de a încuraja guvernele să înregistreze progrese în ceea ce privește convergența de jos în sus, având obiective și criterii specifice pentru măsurarea progresului și prevenirea regresiei sau a negării drepturilor.

Condițiile principale ale CES pentru un tablou de bord social

1. Tabloul de bord social, ca instrument de implementare a pilonului european al drepturilor sociale, ar trebui dezvoltat prin intermediul dialogului social. Tabloul de bord ar trebui să facă obiectul normelor declarației quadripartite privind noul început al dialogului social.

2. Trebuie creat un grup de lucru specific pentru indicatori , compus din partenerii sociali europeni, Comisia Europeană, EPSCO și Parlamentul European.

3. Recomandările grupului de lucru privind indicatorii trebuie să fie luate în considerare de DG ECFIN, ECOFIN și Eurogrupul în ceea ce privește necesitatea de a echilibra constrângerile economice și sociale încadrul semestrului european si a  guvernanței economice.

4.  Tabloul de bord social trebuie să fie un motor pentru locurile de muncă de calitate și trebuie să includă definiția indicatorilor și a criteriilor de referință pentru a asigura punerea în aplicare eficientă și respectarea legislației sociale europene,a investitiilor in cercetare, formare și dezvoltare, precum și o protecție socială eficientă.

5. Tabloul de bord social ar trebui să conducă la o remunerare mai echitabilă a muncii, bazată pe convergența salarială ascendentă și pe respectarea negocierilor colective și a  autonomiei părților de a încheia convenții colective, inclusiv sectoriale, naționale și europene. Propunem câteva obiective orientative:

a) Reducerea inegalităților, în special prin garantarea faptului ca nici un lucrător să fie plătit mai puțin de 60% din salariul mediu / mediu până în 2020;

b. Statele membre care au atins pragul de 60% al salariului minim, pot stabili obiective pentru a obține salarii sufficient de mari  până în 2025, asigurându-se în același timp de creșterea salariilor mai mici mai rapid decât salariile mai mari;

c. Promovarea respectului pentru dreptul la negociere colectivă, inclusiv prin punerea de acord cu partenerii sociali la nivel național pe obiective și  metode de creștere a numărului de lucrători acoperiti de un contract colectiv, de exemplu prin extinderea acordurilor colective la nivelul celor mai bune din Europa sau prin intermediul regulilor referitoare la achizițiile publice, acordând prioritate cererilor de ofertă, societăților care respectă convențiile colective;

d. Sfârșitul discriminării bazate pe statutul profesional

e. Eradicarea sărăciei la locul de muncă prin elaborarea de criterii de referinta pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, inclusiv salarii minime legale adecvate acolo unde există.

6. Este necesar să se îmbunătățească salariul social, să se mărească numărul de lucrători acoperiți de securitatea socială, să se stabilească obiective specifice care să vizeze creșterea  gradului de acoperire a lucrătorilor atipici, inclusiv a lucrătorilor independenți, în raport cu diferitele categorii de protecție socială, de exemplu indemnizații de boală, pensii, prestații de șomaj; dar, de asemenea, sa se stabileasca obiective de promovare a progresului salariilor sociale în sens larg,  cum ar fi serviciile publice de îngrijire a copiilor, serviciile de sănătate, personae in varsta, locuințe și transport.

7.  Este nevoie de un instrument îmbunătățit pentru a avea acces la mai multe informații despre fapte și  dovezi din tabloul de bord social. Astfel, interrelația dintre indicatori poate fi identificată și reprezentată mai bine (de exemplu, analiza tabloului de bord social îmbunătățit prin integrarea indicatorilor ODD în măsurarea performanței sociale ale semestrului).

8. Pentru a progresa în realizarea multor drepturi, este necesar să investească in servicii publice. Tabloul de bord trebuie să înregistreze corect deficitele în ceea ce privește accesul la serviciile publice care compromit respectarea drepturilor, dar, mai presus de toate, este nevoie de indicatori pentru a stimula investițiile  pentru a se ajunge treptat  la aceste drepturi.

Pașii următori

9. CES va lua măsuri pentru a raspunde cererilor noastre și  să îmbunătățească capacitatea sindicală de a influența RSI. Vom face asta cu sprijinul și cooperarea deplină a membrilor  naționali. CES isi va moderniza instrumentele privind semestrul european al CES. Se va baza pe consolidarea capacității mișcării sindicale de a mobiliza solidaritatea transfrontaliera și de a ne  atinge obiectivele  comune, va exploata oportunitățile oferite de Pilonul European al Drepturilor Sociale și tabloul de bord social. Acest lucru va presupune un rol mai important pentru TUSLO și un  angajament reînnoit al tuturor membrilor CES să colaboreze. Federatiile Sindicale Europene vor juca, de asemenea, un rol mai puternic printre instrumentele  pentru “ semestrul” CES.

10. CES și-a consolidat capacitatea de a furniza resurse materiale și, în cooperare cu ETUI, a continuat să investească în consolidarea capacităților organizațiilor membre, în scopul de a face din pilonul european al drepturilor sociale o  constrângere  sociala  pentru guverne în contextul semestrului UE.

11. Cerem tuturor afiliaților CES să facă presiuni asupra guvernelor lor, exploatând, de asemenea, spațiul pentru un dialog social consolidat ca parte a semestrului, pentru a  consolida  potențialul tabloului de bord social, în statele

Comitetul Sindical Pan-European (Perc) – Mesaj pentru ziua de 8 Martie

Realizarea egalității de gen și împuternicirea femeilor și fetelor – cea mai mare provocare pentru drepturile omului din lumea noastră!

Ziua Internațională a Femeii este un moment pentru a reflecta asupra progreselor înregistrate, a cere schimbări și a sărbători acte de curaj și hotărâre ale femeilor obișnuite care au jucat un rol extraordinar în istoria țărilor și comunităților lor.
Activismul și advocacy-ul generațiilor de femei au dat roade. În școli există mai multe fete decât oricând; mai multe femei presteaza muncă remunerată și detin roluri principale în sectorul privat, în mediul academic, în politică și în organizațiile internaționale.
Dar continuă sa existe obstacole serioase dacă discutăm despre dezechilibrele istorice de putere care stau la baza discriminării și exploatării. Mai mult de un miliard de femei din întreaga lume nu dispun de protecție juridică împotriva violenței sexuale domestice. Diferența globală de remunerare între femei și bărbați este de 23%, ajungând la 40% în zonele rurale, iar munca neremunerată efectuată de multe femei nu este recunoscută. Reprezentarea femeilor în parlamentele naționale este, în medie, mai mică de un sfert din efectivele acestora, iar în sălile de consiliu este chiar mai mică.
Situația actuală a pieței forței de muncă și a bunăstării în întreaga Europă este îngrijorătoare, deoarece reformele recente ale autorităților naționale au condus și ar putea continua să ducă la reducerea finanțării publice și la diminuarea dialogului social.
Precaritatea și insecuritatea la locul de muncă sunt două premise pentru extinderea inegalităților de gen în societate, în ansamblu: femeile sunt în continuare plătite mai puțin decât bărbații; diferența de remunerare între femei și bărbați nu s-a redus în ultimii ani; în ciuda nivelului ridicat de educație, pozițiile decizionale la nivel politic și economic sunt în mod predominant deținute de bărbați; plafoanele din sticlă împiedică femeile să crească in ierarhia locului de munca; pereți de sticlă separă femeile de anumite locuri de muncă; femeile nu sunt suficient reprezentate în pozițiile decizionale în sindicate; persista violența domestica și violența la locul de muncă; persista stereotipurile și diferențele de gen, inegalitățile de gen în educație; femeile migrante au mai puține oportunități și resurse și se confruntă cu o discriminare multiplă; femeile în vârstă prezintă un risc mai mare de sărăcie.
Prin urmare, este esențial să acționăm pentru a face ca egalitatea între femei și bărbați să devină o prioritate reală, nu una retorică.
În acest moment crucial pentru drepturile femeilor, este timpul ca bărbații să stea alaturi de femei, să le asculte și să învețe de la ele. Transparența și responsabilitatea sunt esențiale pentru ca femeile să-și atingă întregul potențial și să ne sprijine pe noi toți, în comunitățile, societățile și economiile noastre.
Ultima reuniune a Comitetului femeilor din cadrul PERC a decis să sprijine campania ITUC privind combaterea violenței la locul de muncă și campania ETUC privind echilibrul vieții profesionale. Activitățile au loc în toată regiunea PERC, în favoarea drepturilor femeii.

Vă dorim cu toții o Zi fericită a femeii și o mulțime de succes în activitățile dvs.!

Comitetul femeilor PERC

Mesajul CNSLR-FRATIA cu ocazia Zilei de 8 martie – Ziua Internațională a Femeii

Ziua internationala a Femeii, reprezinta un nou prilej pentru CNSLR- FRATIA de a-si reafirma sustinerea pentru egalitatea si drepturile femeilor.
Mai mult de o treime dintre femeile din lume sunt victime ale violenței la locul de muncă, la domiciliu sau în comunitate, iar adoptarea de măsuri la locul de muncă este esențială pentru abordarea sistematică a acestor probleme.

In aceste conditii, avand in vedere faptul ca următoarea Conferință Internațională a Muncii, din iunie 2018, va include pe agenda de lucru o discuție privind elaborarea standardelor privind violența împotriva femeilor și bărbaților la locul de muncă, CNSLR- FRATIA considera esențială sprijinirea unui instrument juridic internațional puternic, pentru eliminarea violenței împotriva femeilor la locul de muncă; astfel, CNSLR- FRATIA, alaturi de organizatiile membre ale Conderatiei Internationale a Sindicatelor, sustine adoptarea unei conventii OIM, insotita de o recomandare cu privire la “ Violenta si hartuirea impotriva femeilor si barbatilor la locul de munca”, punand accent pe dimensiunea de gen.

Pe de alta parte, reconcilierea vieții profesionale, familiale și private este unul dintre domeniile în care trebuie să acționăm urgent. Impreuna cu sindicaliștii din întreaga Europă, cerem în unanimitate adoptarea rapidă a proiectului de directivă europeană privind echilibrul dintre viața profesionala și cea privata, care va oferi o oportunitate unică de îmbunătățire, în mod semnificativ, a vieții femeilor care lucrează.

CNSLR – FRATIA își reînnoiește angajamentul de a realiza o egalitate reală între femei și bărbați; insistăm ca diferența de remunerare dintre între bărbați și femei sa fie eliminata, și ca angajatorii sa colaboreze cu sindicatele pentru a pune capăt discriminării salariale la toate locurile de muncă și în toate sectoarele. Vom continua să actionam pentru ca femeile sa fie mai bine reprezentate in posturi de conducere, inclusiv în mișcarea sindicală.

Reafirmăm că negocierile dintre angajatori și sindicate au o importanță crucială pentru obținerea remunerării egale și pentru eliminarea discriminarii, hărțuirii și violenței pe motive de sex la locul de muncă. Contractele colective care pun în aplicare sisteme și proceduri de abordare a inegalității dintre femei și bărbați ar trebui să fie generalizate în toate sectoarele economice.
Ziua de 8 martie, imi ofera placuta ocazie de a transmite tuturor membrelor confederatiei, colegelor si colaboratoarelor noastre, alese ganduri de recunostinta pentru implicarea si activitatea lor, care contribuie la realizarea unei societati mai juste, mai pasnice si mai echilibrate!

Continuati sa va aratati forta de a transforma ideile in actiuni, si de a face din visuri, realitati!

Opriti jaful asupra salariilor!

Numai în 2017, fiecare lucrător a suferit o pierdere a salariului de 1764 de euro din cauza lăcomiei acționarilor

Conform calculelor Confederației Europene a Sindicatelor (CES), daca ponderea salariilor în PIB ar fi fost aceeași ca și cea la începutul anilor 1990, lucrătorii din UE ar fi câștigat, în medie, 1764 € în plus, doar in 2017!
Ponderea salariilor în PIB a scăzut, incepand cu mijlocul anilor 1970. Salariile au reprezentat 72% din PIB-ul UE în 1975 și au scăzut sub 63%, în 2017.

Calculand evolutia salariului pe baza unei cote salariale stabilite la un nivel foarte moderat de 66% din PIB (nivelul atins în UE la începutul anului 1990), obținem un supliment salarial mediu de 1764 € de care ar fi putut beneficia toți lucrătorii din UE.
Cifra corespunzătoare pentru fiecare țară în parte este diferita, respectiv 4107 € pentru Republica Cehă, 2777 € pentru Polonia, 2169 € pentru Germania, 2806 € pentru Spania, Italia 3354€ pentru Italia, 2122 € pentru Ungaria și 1890 € pentru Portugalia.
CES nu a calculat suma totală a salariilor astfel pierdute de la începutul anilor 1990, dar această cifră ar fi, evident, considerabilă.

Este pur si simplu furt„, spune Esther Lynch, Secretar Confederal al CES. „Bogații devin mai bogați în detrimentul oamenilor care depind de salariile lor pentru a trăi. Companiile păstrează o cotă mai mare din profiturile lor în detrimentul salariilor. Nu ar fi atât de rău dacă aceste profituri ar fi reinvestite în întreprindere și în formarea lucrătorilor, dar observăm că ponderea investițiilor în PIB a scăzut, de asemenea. 

Sindicatele ar avea toate motivele să ceară creșteri salariale suplimentare pentru a compensa pierderea unei părți echitabile din averea pe care muncitorii au ajutat să o producă. Vor apărea cu siguranță întrebări cu privire la cota de salarizare în diferite sectoare, precum și în companii individuale. 

„Europa are nevoie de creșteri salariale pentru a reduce inegalitățile și a stimula creșterea economică. În timp ce cei bogați își plasează banii în bancă, lucrătorii își cheltuiesc banii pe bunuri și servicii care aduc beneficii intreprinderilor și creează locuri de muncă. „
„Factorii de decizie și economiștii de multe ori se ingrijoreaza cu privire la costurile forței de muncă, dar timp de cel puțin 25 de ani, problema reală este costul capitalului: suma plătită acționarilor. Răspunsul la această situație este relansarea negocierilor colective pentru salarii mai corecte. „