Concluzii ale Conferinței la Nivel înalt „Un nou început pentru negocierea colectivă în Europa”

Pe data de 25 iunie 2019, la București, s-a desfășurat Conferința la nivel înalt „Un nou început pentru negocierea colectivă în Europa„, la care au participat aproape 100 de persoane, inclusiv reprezentanți a 16 guverne europene, ai Comisiei Europene, ai OIM și ai organizațiilor patronale europene.

Argumentele CES privind beneficiile socio-economice ale sistemelor coordonate de negociere colectivă multi-angajator au fost recunoscute de toate părțile interesate și au oferit o bază solidă pentru schimburile de opinii.

Discuțiile din cadrul conferinței au arătat un larg consens între toate părțile interesate cu privire la necesitatea punerii în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale, pentru consolidarea dialogului social și, mai ales, a negocierilor colective la nivel sectorial. În intervențiile lor, majoritatea statelor membre UE au subliniat că sistemele mai puternice de negociere colectivă reprezintă un instrument-cheie pentru realizarea unei convergențe ascendente a standardelor de viață și de lucru în Europa și pentru a crea o creștere mai incluzivă și durabilă prin:

 • Promovarea salariilor mai echitabile și a salariilor minime în toate țările europene;
 • Combaterea inegalităților;
 • promovarea investițiilor, productivității și calității locurilor de muncă;
 • Gestionarea tranzițiilor tehnologice și de mediu.

Concluziile conferinței arată că există o înțelegere clară de către toate părțile interesate cu privire la necesitatea:

 • Analizarii efectelor pozitive ale negocierii colective multi-angajator asupra competitivității, productivității, egalității, nediscriminării, incluziunii etc.
 • schimbului de bune practici și criterii de referință;
 • sprijinirii și consolidarii negocierilor colective multi-angajator;
 • stabilirii de obiective pentru evoluția salariilor legate de costurile de trai și de productivitate;
 • extinderii acoperirii acordurilor colective în toate sectoarele și pentru toate categoriile de lucrători – dacă este cazul, prin introducerea unor mecanisme de extindere;
 • consolidarii reprezentativității partenerilor sociali și a capacității lor autonome de a reglementa piața forței de muncă;
 • dezvoltarii unui instrument pentru negocierile transnaționale pentru a aborda lanțurile de aprovizionare și pentru a pune capăt dublarii standardelor aplicate de companiile multinaționale;
 • garantarii accesului lucrătorilor nestandardizati la drepturile de negociere colectivă;
 • abordarii diferențelor dintre salarii, pe criteria de gen și de vârstă;
 • utilizarii ciclului Semestrului european, a pPilonului european al drepturilor sociale și a Cadrului Financiar Multianual care să permită guvernelor și partenerilor sociali să dezvolte negocierea colectivă multifuncțională;
 • finanțarii UE dedicată  pentru consolidarea capacităților partenerilor sociali;
 • implementarii pe deplin a convențiilor OIM și a deciziilor Consiliului Europei privind dreptul de acces la negocierea colectivă în toate statele membre – adoptarea la nivel european a definiției negocierii colective a OIM ca fiind un bun public.

Multe țări au subliniat de asemenea,  necesitatea includerii unor obiective și recomandări privind salariile minime într-o posibilă directivă-cadru europeană. Guvernul german și-a anunțat intenția de a stabili acest lucru ca o prioritate majoră pentru Președinția lor în a doua jumătate a anului 2020.

S-a discutat, de asemenea, necesitatea abordării dimensiunii macroeconomice a evoluției salariilor și a utilizării negocierii colective multi-angajator ca stabilizator macroeconomic, precum și necesitatea implicării DG ECFIN, precum și a DG EMPL și a Eurogrupului și a Consiliului ECOFIN ca și Consiliul EPSCO.

Majoritatea guvernelor UE, inclusiv Finlanda, Croația și Germania (care vor deține următoarele președinții UE), doresc să discute și să colaboreze pentru un parteneriat european pentru negociere colectivă, care să conducă la un cadru european și să ia în considerare o directivă.

Nevoia de a întreprinde acțiuni menite să consolideze negocierile colective sectoriale a apărut în special din următoarele guverne: Belgia, Bulgaria, Croația, Finlanda, Franța, Germania, Luxemburg, Portugalia, Slovacia, Spania, Suedia.

CES, împreună cu afiliatii finlandezi, se vor întâlni cu noii miniștri finlandezi pentru ocuparea forței de muncă și finanțe în această săptămână și vor discuta despre pașii următori pentru parteneriat și stabilirea cadrului, inclusiv activitățile de follow up, sub auspiciile Președinției finlandeze și noua Comisie Europeană.

Un nou început pentru negocierea colectivă în Europa

Astăzi, 25 iunie 2019, la Palatul Victoria, sala Transilvania, se desfășoară sub patronajul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, Conferința  la Nivel Înalt  cu tema “ Un nou început pentru negocierea colectivă în Europa”, conferință organizată în parteneriat cu CES- Confederația Europeană a Sindicatelor .

La această conferință participă reprezentanţii instituțiilor UE, guvernelor și afiliaților CES.

În Europa, criza a oprit convergența socială ascendentă între țările din cadrul uniunii, iar redresarea economică fragilă care a urmat nu a putut să o revitalizeze. Calitatea locurilor de muncă, nivelul salariilor, precum și condițiile de lucru și de trai încă suferă din cauza cicatricilor lăsate de crize și variază foarte mult între țările europene, în timp ce inegalitățile din societate au crescut.

Pilonul European al Drepturilor Sociale și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă sunt inițiative politice orientate către reactivarea acestui proces. Acestea încurajează soluții concertate și solicită tuturor actorilor relevanți să își intensifice eforturile, să își asume responsabilitatea și să contribuie în mod activ pentru a îndeplini această viziune pentru societățile noastre.

În acest context, promovarea negocierii colective nu înseamnă doar asigurarea unei societăți mai democratice, ci și crearea unei economii mai incluzive și durabile, asigurând prosperitatea pentru toți: cetățeni, lucrători și companii. Negocierea colectivă poate contribui la creșterea economică, având în același timp standarde sociale înalte. Totuși, în multe țări europene, partenerii sociali nu se bucură de condiții optime care să le permită să își îndeplinească responsabilitățile. Din mai multe cauze, partenerii sociali se confruntă cu obstacole pentru implementarea autonomă și robustă a relațiilor industriale și, în special, a negocierii colective. Din acest motiv, revigorarea convergenței sociale ascendente în Europa va trebui să implice în mod inevitabil (re)construirea și susținerea unor sisteme mai puternice de negociere colectivă multi-angajator.

Domnul Leonard Bărăscu, președinte CNSLR- FRĂȚIA a susţinut o intervenţie în cadrul sesiunii de deschidere a Conferinței, alături de domnul Marius-Constantin BUDĂI, ministrul Muncii si Justiției Sociale din România, domnul Luca Visentini , secretar general CES, dl.  Jorg TAGGER, seful Directiei Dialog Social din cadrul Comisiei Europene si alti reprezentanti ai institutiilor europene.

In luarea de cuvant, domnul presedinte Barascu a sustinut necesitatea de a pune în practică toate  instrumentele și acțiunile de care dispunem  pentru a ne consolida rolul de organizatii sindicale în obținerea de rezultate concrete și pozitive pentru lucrători, în special în ceea ce privește angajarea în locuri de muncă de calitate, creșterea salariilor și convergența salarială ascendentă între țări și sectoare, apărarea și extinderea drepturilor lucrătorilor, protecția socială și serviciile publice, prin relansarea dialogului social si consolidarea negocierilor collective.

Conferința a oferit un cadru larg de dezbateri, fiind prezentate exemple de bune practici din diferite ţări euopene, cu  scopul final de a conduce discuția spre ideea unui parteneriat,  pentru a consolida negocierile colective în Europa.


În perioada 18-20 iunie 2019, va avea loc al doilea seminar național cu tema: “Digitalizarea, impact asupra condițiilor de muncă, negocierea contractelor, provocări pentru sindicate”

În cadrul proiectului Danube@work:  Partenerii sociali pentru muncă digitală echitabilăse va desfășura în perioada 18-20 iunie 2019, al II-lea seminar național având ca temă:  “Digitalizarea, impact asupra condițiilor de muncă, Negocierea Contractelor, provocări pentru sindicate”, ce va avea loc la hotel Vera din Eforie Nord, jud. Constanța.

Pe agenda seminarului sunt programate expuneri și dezbateri conduse de experți austrieci din cadrul OGB, cât și de experți de la Inspecția Muncii din Romania.

Vom reveni cu alte detalii despre eveniment.

Sesiunea Conferinței Internaționale a Muncii, eveniment anual ce se desfășoară în perioada 10 – 21 iunie 2019, la Palais des Nations, sediul ONU de la Geneva

Cea de a  108-a sesiune a Conferinței , care se desfasoara anul acesta, are loc în timpul celui de-al 100-lea an de existență al Organizației Internaționale a Muncii . Pentru a marca această ocazie specială, accentul se va pune pe transformările profunde care au loc în lumea muncii, inclusiv pe rolul pe care ni-l dorim sa-l aiba OIM în modelarea viitorului muncii.

Participă  aproximativ 5700 de delegați guvernamentali, angajatori și muncitori din 187 de state membre ale OIM, la ceea ce se numește adesea „parlamentul mondial al muncii”. 

Mai mult de 50 de demnitari de rang înalt, inclusiv 45 de șefi de stat și de guvern, urmează să se adreseze delegaților în cele două perioade de nivel înalt ale Conferinței din 10-12 iunie, si  respectiv 19- 20 iunie Mulți lideri ai organizațiilor internaționale vor lua parte la discuții, in cadrul sesiunilor plenare sau ale forumurilor tematice. Pe data de 21 iunie, Conferința va fi  onorata de  vizita Secretarului General al ONU, António Guterres.

Viitorul muncii pe care ni-l dorim

Recomandările Comisiei Mondiale pentru viitorul muncii, care lucrează pentru a construi un viitor mai bun, publicate la începutul acestui an, vor ghida o mare parte din activitatea centenară a CIM. În ultimele luni, statele membre ale OIM au organizat zeci de dialoguri la nivel național pentru a discuta raportul, iar delegații vor aborda problemele ridicate în sesiunile plenare.

Lupta împotriva violenței și a hărțuirii la locul de muncă

Violența la locul de muncă și hărțuirea afectează sănătatea, siguranța și bunăstarea lucrătorilor. În urma discuției inițiale de anul trecut, Conferința Centenară va lua în considerare adoptarea unei convenții cu o recomandare privind această problemă critică.

Declarația Centenară

În cadrul Comitetului plenar, delegații vor lua în considerare o declarație de centenar care va fi adoptată de Conferință. Discuțiile se vor concentra pe forța lucratorilor pentru  transformarea lumii muncii și pe misiunea OIM de a construi un viitor al prosperității comune pentru toți.

Aplicarea standardelor

Ca de obicei, Comitetul pentru aplicarea standardelor va studia aplicarea unor convenții ratificate într-un număr de țări și va identifica domeniile în care acestea ar putea fi aplicate mai bine. De asemenea, va analiza punerea în aplicare a politicilor naționale pentru realizarea progresivă a protecției sociale pentru toți, după cum s-a subliniat în Ancheta generală din acest an.

Evenimente și forumuri tematice

Pentru a încuraja dezbaterile, o serie de evenimente și forumuri tematice vor avea loc în perioada 13 – 18 iunie. Într-un format interactiv, cu participarea unor vorbitori excepționali și a unor oaspeți distinsi, aceștia vor oferi ocazia unor discuții pline de viață cu privire la o gamă largă de aspecte care determină viitorul muncii: locuri de muncă și abilități, tehnologie pentru viitor, munca decentă, libertatea de asociere și negocierea colectivă, bussines în slujba muncii decente, multilateralismul și viitorul muncii, tranzițiile de carieră pe tot parcursul vieții. O dezbatere privind construirea unui viitor mai bun, fără munca copiilor, va fi organizată pentru a sărbători Ziua mondială împotriva muncii copiilor.

Reprezentantul organizatiei noastre la acest eveniment de o importanta deosebita pentru intrega lume a muncii , la nivel mondial,  este dl. Sorin Stan- secretar general CNSLR-FRATIA.

În perioada 13-15 iunie 2019, va avea loc ședința Consiliului Național CNSLR-FRĂȚIA

Consiliul Național CNSLR-FRĂȚIA va avea loc în perioada 13-15 iunie 2019 la Complex Mediteranean Mamaia. Ședința Consiliului Național va avea loc vineri, 14.06.2019, începând cu ora 11:00.

Programul ședinței:

JOI, 13 iunie  2019

ora 14.00 – sosirea  și cazarea  parficipanților;
ora 20.00 – cina.

VINERI, 14 iunie 2019

ora 08.00 – mic dejun;

ora 09.00 – ședința BIROULUI  OPERATIV;
ora 11.00 – ședința CONSILIULUI  NAȚIONAL;
ora 13.30 – dejun.

 SÂMBĂTĂ, 15 iunie  2019

ora 08.00 – mic dejun;
ora 09.00 – plecarea  participanților.

 

În zilele de 6 și 7 iunie 2019, a avut loc la Bilbao, reuniunea Consiliului de conducere al Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în muncă (EU-OSHA)

Reuniunea Consiliului de conducere al Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în muncă (EU-OSHA), a avut loc în perioada 6 și 7 iunie 2019, la Bilbao, având pe agenda de lucru următoarele subiecte importante:

 • analiza consolidată și evaluarea raportului anual al activității 2018;
 • raportul  anual 2018;
 • avizul privind situația finală  a conturilor pentru exercițiul financiar 2018;
 • regulamentul de procedură pentru consiliul de administrație și consiliul executiv;
 • amendamente substanțiale și de detaliu la programul anual de lucru.

Reuniunea Consiliului de conducere a fost precedată în data de 5 iunie 2019 de o întâlnire festivă pentru celebrarea  celei de a 25-a aniversări de existență a  EU-OSHA. La toate aceste manifestări, din partea CNSLR FRĂȚIA, a participat șeful departamentului social, dl. Corneliu CONSTANTINOAIA, având și calitatea de reprezentant titular al lucrătorilor din Romania în Consiliul de conducere al EU-OSHA.

Omagiu adus cu ocazia aniversării de 25 de ani a EU-OSHA

Evenimentul a reprezentat o oportunitate de a mulțumi celor care au colaborat cu agenția în ultimii 25 de ani, precum și de a evidenția numeroasele sale realizări importante.

EU-OSHA — cunoscută și ca „agenția de la Bilbao” — salută rețeaua sa de parteneri, demnitarii și personalul din trecut și din prezent, la evenimentul organizat în orașul pe care agenția îl numește cu mândrie „acasă”. EU-OSHA aduce un omagiu tuturor colaboratorilor săi și angajamentului lor din ultimii 25 de ani, cu discursuri și dezbateri de grup.

”Marianne Thyssen, comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, o felicită și subliniază importanța acestei etape pentru EU-OSHA: „Acum 25 de ani am înființat EU-OSHA pentru a fi siguri că toată lumea, și în primul rând lucrătorii și angajatorii, cunosc legislația în materie de sănătate și securitate și bunele practici de aplicare.

Două dezbateri de grup dau posibilitatea participanților să reflecteze asupra succeselor obținute în ultimii 25 de ani în domeniul sănătății și securității în muncă (SSM) în Europa, precum și să privească spre viitor. Printre temele dezbătute se numără raționamentul care a stat la baza înființării EU-OSHA, abordarea sa proactivă cu privire la tehnologia digitală, provocările și oportunitățile create de extinderea UE și natura revoluționară a Pilonului european al drepturilor sociale. De asemenea, participanții reflectează asupra succesului proiectelor emblematice ale EU-OSHA, de exemplu Campaniile pentru locuri de muncă sănătoaseOiRA și ESENER, în special asupra rolului vital pe care îl au în sprijinirea microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii.

”Dr. Christa Sedlatschek, directoarea executivă a EU-OSHA, remarcă: „Una dintre marile reușite ale EU-OSHA este că acum este atât de bine conectată cu întreprinderi din toată Europa. Proiecte emblematice, de exemplu ESENER, ajută la întărirea acestor legături prin identificarea nevoilor întreprinderilor și lucrătorilor.

Importanța unui sprijin permanent și a abordării provocărilor actuale și viitoare din domeniul SSM este subliniată de fostul director al EU-OSHA, dr. Jukka Takala, care împărtășește unul dintre mesajele-cheie ale Agenției: „O bună sănătate și securitate în muncă înseamnă reușită economică. Trebuie să transmitem acest mesaj politicienilor, să schimbăm atitudinile și gândirea pe termen lung.”

Părerea unanimă este că parteneriatele paneuropene și metoda de lucru tripartită a Agenției sunt cheia succesului său. Potrivit fostului director al EU-OSHA, dl Hans-Horst Konkolewsky, „Agenția a dovedit că conceptul pe care se bazează — o agenție tripartită, cu o rețea de puncte focale și parteneri în statele membre și în țările partenere — a fost eficace. Acest concept a fost determinant în crearea unei interpretări comune a destinației noastre în ceea ce privește protecția lucrătorilor.”

1 iunie – Ziua internațională a copiilor. Împreună către un viitor mai bun!

Astăzi, 01 iunie, de ziua copiilor, le urăm “La mulţi ani!”, dorindu-le să aibă o zi plină de bucurie, înconjuraţi de căldura şi dragostea celor apropiaţi.

Sărbătorirea unei zile dedicate copilului a fost propusă în 1925, la Conferinţa mondială pentru bunăstarea copiilor de la Geneva, la care 54 de reprezentanți din diferite țări, au adoptat Declarația pentru Protecția Copilului.

Ziua Internaţională a Copilului este un prilej de a sărbători în fiecare an puritatea şi inocenţa copilăriei. Acum, mai mult ca oricând, celebrăm drepturile copiilor şi datoria pe care o avem față de ei pentru a le oferi o creştere şi dezvoltare armonioasă, într-un climat stabil în care calităţile şi aptitudinile lor să se manifeste deplin.

Copiii sunt viitorul nostru şi ceea ce semănăm astăzi, vom culege mâine. Copiii sunt cea mai prețioasă avere a unei naţiuni, iar modul în care aceştia vor creşte şi vor evolua, devenind la rândul lor adulţi, reprezintă garanţia stabilităţii şi siguranţei generaţiilor viitoare.